Đêm nay ai chuyển em về Đường khuya sao ttránh lung linh Đêm ni ai đưa em về Mắt em sao chiếu lung linh Đêm nay khi em đi rồi Đường khuya riêng 1 mình tôi Đêm ni Khi em đi rồi Tôi về đếm bước lẻ loi Điệp khúc:Người yêu thương ơi trong tình muộn Người yêu ơi trong tình bi hùng Trọn tình yêu ta vẫn lẫn nhau Hãy quên niềm đau Thời gian ơi xin dừng lại Thời gian ơi xin dừng lại Cho song bồ Yêu vào muộn màng Đừng khóc ly rã Đêm mai ai gửi em về Mình em bên trên hè phố vắng vẻ Đêm mai ai đưa em về Mắt em lệ ướt lộng lẫy Đêm mai không có bất kì ai mang về Người ơi xin chớ hờn dỗi Đêm ni đơn độc trở về Xin tín đồ hãy nhớ tình tôi


Bạn đang xem: Bài hát đêm nay ai đưa em về


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Chèn Hình Ảnh Trong Word 2013 (Phần 15): Chèn Ảnh Và Chức Năng Text Wrapping

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.