Bộ đề ôn tập môn Tân oán lớp 3 bao gồm nhiều đề ôn tập lớp 3 được tổng thích hợp, nhằm giúp chúng ta học sinh củng cố kỉnh lại kiến thức môn Tân oán lớp 3 vẫn học tập. Có không hề ít đề nhằm các bạn tự rèn luyện và từ bỏ rèn luyện môn Toán 3 mang đến hiệu quả cao vào học tập.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 có bản


1. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Khoanh vào giải đáp đúng

a) Số tức khắc sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C.39768

D. 39760

b) Tìm số tròn ngàn ở giữa số 9068 cùng 11982 là

A. 10000 và 12000

B. 10000 cùng 11000

C. 11000 cùng 9000

D. 12000 với 11000

c) (98725 – 87561) x 3 = .....

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

d) 12356 + 62154 : 9 = ......

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

e) 3km 12m =......................m

A. 312

B. 3012

C. 36

D. 15

f) 4 tiếng 9 phút ít = .............phút

A. 49 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Bài 2: Một nhóm thuỷ lợi đào được 132 m mương vào 6 ngày. Hỏi đội kia đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 63754 + 25436

b) 93507 - 7236

c) 47264 x 4

d) 72296 : 7

Bài 4: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

2. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Điền lốt >


b. 42000 : 7 + 8000 =..................

c. 54000 : 9 + 4000 =....................

d. 72000 : 9 + 1000 =...................

Bài 2: Tính diện tích miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó bao gồm chu vi là 3dm 2centimet.

Bài giải:...................................................................................................................

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức:

a. 528 + 216 : 2 x 3

b. 26946 : (9 x 2)

c. 12 x 3 + 216 : 2

d. 6546 : 2 - (9 x 2)

Bài 4: Trong một xưởng may công nghiệp, cđọng 15 m vải thì may được 5 cỗ áo quần cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải thì may được bao nhiêu bộ áo quần cùng với thuộc cỡ đó và còn vượt mấy m vải?

Bài giải:...................................................................................................................

Bài 5: Trong hình vẽ có........góc vuông với......góc ko vuông?

5. Đề ôn tập môn Tân oán lớp 3 - Đề 5

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính nhanh

a.100 +100:4 -50 : 2

b. (6x8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)

c.10000 x 2 + 60000

d. (7000 – 3000) x 2

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, vội 3 lần túi sản phẩm nhị. Hỏi đề xuất lấy nghỉ ngơi túi trước tiên bao nhiêu kilogam gạo đổ thanh lịch túi sản phẩm công nghệ nhị để số gạo sinh hoạt nhị túi bởi nhau?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Tính chu vi hình tứ đọng giác ABCD, biết cạnh AB =16centimet, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC..........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

6. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 6

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a.125 -25 x 3

b.125 : 5 + 75 : 5

c. 30 : 3 + 7 x 8

Bài 2: Điền lốt để sở hữu hiệu quả đúng

Bài 3: Lớp 3 A gồm 40 học sinh được tạo thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đông đảo thành 2 team. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: a. Điền số tương thích vào nơi trống: sinh hoạt hình mẫu vẽ bên bao gồm......hình chữ nhật là:..........

b. Tính chu vi từng hình:

Bài 5: Điền số phù hợp vào vị trí chấm.:

a. 2m 5dm =.........dm b. 2km 500m =...........m

c. 2m 5cm=........... cm d. 2km 50m =............m

e. 2m 5milimet =..........mm g. 2km50m =............m

7. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 7

Bài 1: Tìm X:

a. X x 3 = 432

b. X x 7 = 154

c. 8 x X = 304

d. X - 6783 = 432

e. X + 767 = 10954

f. 2 x X = 90870 - 614

g. 4354 + X = 90432

h. 8755 - X = 98

i. X x 5 = 7170 + 20

Bài 2: Số gì?

Giải thích

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 3: Một trại nuôi kê gồm 792 con gà nhốt hầu như vào 9 ngnạp năng lượng chuồng. Người ta cung cấp đi số con con kê ngay số con gà nhốt vào 2 ngăn uống chuồng. Hỏi bạn ta đang chào bán đi bao nhiêu con gà?

Bài giải:

..................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Thay mỗi vết * bằng một vài yêu thích hợp:

Giải thích

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

8. Đề ôn tập môn Tân oán lớp 3 - Đề 8

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức:

a. 124 x (24 -4 x 6)

b. 50 + 50 x 2

c. 500 - 500 : 2

Bài 2: Tìm X:

a. 126 x X = 126

b. X : 9 = 2 (dư 4)

c. X x 6 = 3048 :2

Bài 3: Một siêu thị gồm 132 kg con đường, đang chào bán

*
số kg mặt đường đó cùng 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào kg đường?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều lâu năm.

a.Tính chu vi thửa ruộng đó?

b. Dọc theo hướng rộng lớn, fan ta chia ruộng thành 2 phần, 1 phần là hình vuông bao gồm cạnh bằng chiều rộng thửa ruộng, phần sót lại là 1 trong hình chữ nhật. Tính chu vi phần còn lại của thửa ruộng đó.

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

9. Đề ôn tập môn Toán thù lớp 3 - Đề 9

Bài 1: Tính nhanh:

a) 35 x 6 – 70 x 3 + 35

b) 10 + 2 + 6 + 7 + 3 + 1 + 8 + 4 + 9 + 5

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng :

4m 5cm = ………………cm

A. 45 cm

B. 405 cm

C. 4005 cm

D. 450 cm

Bài 3: Tìm x

a) x – 67594 = 13272

b) x + 6942 = 7051 + 65

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) x – 26940 = 57321

d ) 4 x X = 8412

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................Bài 4: Tính diện tích S của miếng bìa hình vuông vắn, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3 dm 2cm?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 5: Cho một hình có số đo (nlỗi hình vẽ). Tìm phương pháp tính diện tích S của hình sẽ đến.

Bài 6: Điền vết > ; 2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 7centimet, chiều rộng lớn 5centimet là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819

53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8Để tiện dàn xếp, share kinh nghiệm tay nghề về đào tạo và huấn luyện với học hành những môn học lớp 3, lasideas.org mời những thầy giáo viên, những bậc phú huynh cùng các bạn học viên truy vấn đội riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 3. Rất mong mỏi nhận thấy sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Miss You Trong Tiếng Việt, Cách Sử Dụng “I Miss You”

Nhóm này cung ứng chi tiết các Tài liệu miễn giá tiền về bài soạn giáo án, các đề thi cùng những chính sách, quyền hạn của gia sư. Kính mời những thầy cô tham mê gia cùng chia sẻ miễn giá tiền.