Toán thù lớp 4 bảng đơn vị đo độ nhiều năm là bài bác toán thù đặc biệt quan trọng, học sinh phải vắt được biện pháp thay đổi những đơn vị chức năng đo cân nặng cùng những bài toán liên quan.Hôm nay lasideas.org sẽ cung ứng các kiến thức giữa trung tâm, dạng bài xích tập của tân oán lớp 4 bảng đơn vị đo trọng lượng.

Bạn đang xem: Bài tập về đơn vị đo khối lượng lớp 4

Học sinh chú cần cù luyện bài xích tập,ghi nhớ bảng đơn vị đo cân nặng để tìm hiểu áp dụng vào vào thực tế.

1. Nhận biết đơn vị chức năng đo khối lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối hận lượng

*

Chụ ý: Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng các gấp 10 lần đơn vị chức năng nhỏ bé tức khắc sau nó.

3. Những bài tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo kăn năn lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo kân hận lượng

3.1.1. Phương thơm pháp

Sử dụng bảng đơn vị đo cân nặng cùng dìm xét rằng với nhị đơn vị chức năng đo khối lượng tức khắc nhau thì đơn vị chức năng to gấp 10 lần đơn vị chức năng nhỏ nhắn.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích vào chỗ trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kilogam + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kilogam = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kilogam 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kilogam = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kilogam = 680 tạ

3.2. Dạng 2: Các phxay tính với đơn vị đo kân hận lượng:

3.2.1 Phương thơm pháp:

Khi thực hiện phnghiền tính cùng hoặc trừ những cân nặng bao gồm kèm theo những đơn vị chức năng đo tương tự nhau, ta triển khai tựa như nlỗi những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo khối lượng vào công dụng.

Khi tiến hành phnghiền tính tất cả kèm theo những đơn vị chức năng đo không giống nhau, thứ nhất ta nên đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo kế tiếp triển khai tính bình thường.

lúc nhân hoặc phân chia một đơn vị chức năng đo khối lượng cùng với một trong những, ta nhân hoặc phân chia số đó với một số trong những nlỗi bí quyết thông thường, tiếp đến thêm đơn vị chức năng đo khối lượng vào hiệu quả.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính những quý giá sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kilogam x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kilogam 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài giải

Bài 1

a) 57kilogam = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kilogam = 1370kilogam + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kilogam 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị chức năng đo khối hận lượng

3.3.1. Phương pháp:

Lúc đối chiếu các đơn vị chức năng đo như là nhau, ta đối chiếu tựa như nhỏng đối chiếu nhì số tự nhiên.

lúc đối chiếu những đơn vị đo khác biệt, đầu tiên ta nên đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo kế tiếp tiến hành đối chiếu bình thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kg ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kilogam >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kilogam 700dag … 3 tạ 75kg

512kilogam 700dag = 512kilogam + 7kg = 519kg

3 tạ 75kilogam = 300kilogam + 75kg = 375kg

Vậy 512kilogam 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán thù tất cả lời văn.

3.4.1. Pmùi hương pháp.

Đọc đề cùng khẳng định rõ đề xuất đề bài

Thực hiện nay phép tính theo thưởng thức (thuộc đơn vị đo)

Kiểm tra và kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ cài 1 bó rau xanh nặng 1250 g, một nhỏ cá nặng nề 4500g, 1 trái túng nặng 750g. Hỏi cân nặng cơ mà Bình nên đem lại là bao nhiêu?

Bài 2. Trong lần kiểm tra sức mạnh. An khối lượng là 32kg; Đức nặng 340hg, Hải nặng trĩu 41000g. Hỏi cả bố bạn nặng nề từng nào ki-lô-gam?

3.4.3. Bài giải

Bài 1

Kăn năn lượng nhưng mà Bình phải đưa về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng mà lại Bình sở hữu là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 chúng ta nặng trĩu số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

4. Những bài tập tự luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích vào nơi trống

a) 1kilogam = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kilogam = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ cài 5 trái dưa hấu, bao gồm 2 trái nặng 450dag, 1 quả nặng trĩu 35hg, 2 quả nặng nề 6000g. Hỏi 5 trái dưa nặng trĩu từng nào kg?

Bài 5. Một bé cá hẻn nặng trĩu 10000g, biết đầu nặng 750g, đuôi nặng nề 450g. Hỏi thân cá nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tmê mệt khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kilogam = 583kg

d) 7000kilogam 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kilogam = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền lốt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kilogam = 5730hg

c) 3 tấn 150kilogam

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Xem thêm: 5 Cách Kiểm Tra Cước Trả Sau Mobifone Miễn Phí, Làm Thế Nào Để Tra Cứu Cước Mobifone Trả Sau

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học tập giỏi tân oán lớp 4 bảng đơn vị đo kăn năn lượng, học viên buộc phải cần cù ôn luyện, cầm cố cứng cáp kỹ năng giữa trung tâm nhằm Ship hàng bậc học tập cao hơn nữa. Thường xuyên ổn theo dõi và quan sát lasideas.org để update các kỹ năng và kiến thức xuất xắc nhé!