Để nhìn nhận và đánh giá lại tiêu giảm, thiếu thốn sót của bạn dạng thân, Đảng viên phần nhiều cần trường đoản cú có tác dụng bạn dạng kiểm điểm có tác dụng căn cứ Reviews, xếp nhiều loại chất lượng mỗi thời điểm cuối năm. Dưới đấy là mẫu mã phiên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo phương tiện tiên tiến nhất tại Hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2017


*
Mục lục bài viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....mon....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Năm.............

Họ cùng tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về tư tưởng thiết yếu trị; phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về tứ tưởng thiết yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phđộ ẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- Việc đương đầu phòng, chống đầy đủ biểu hiện suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sinh sống, “từ diễn biến”, “từ gửi hóa” của cá thể. (Đối chiếu cùng với 27 thể hiện, cá thể tự nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Về tiến hành chức trách rưới, trách nhiệm được giao

- Việc thực hiện chức trách nát, quyền lợi theo pháp luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái thực hiện các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể liên quan mang đến tác dụng, tinh giảm, khuyết điểm ở nghành nghề, địa pmùi hương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách……………………...….

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc tiến hành cam đoan tu dưỡng, tập luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, điểm yếu và nguim nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Nguyên ổn nhân của hạn chế, kmáu điểm………………………………………..

III. Kết trái khắc phục đông đảo tiêu giảm, điểm yếu đã làm được cấp bao gồm thđộ ẩm quyền Kết luận hoặc được chỉ ra ngơi nghỉ những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, điểm yếu (đã làm được xung khắc phục; sẽ khắc phục và hạn chế, cường độ tự khắc phục; không được khắc phục); phần nhiều khó khăn, vướng mắc (trường hợp có); trách nát nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình các vụ việc được nhắc nhở kiểm điểm (nếu như có)

Giải trình từng vấn đề được lưu ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, khẳng định trách nhiệm của cá thể so với từng sự việc được nhắc nhở kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân so với hầu hết giảm bớt, yếu điểm của đàn (nếu như có)

VI. Phương phía, giải pháp khắc phục giảm bớt, kngày tiết điểm

VII. Tự dấn nấc xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không chấm dứt nhiệm vụ

2. Xếp nhiều loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá bán, xếp một số loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, Review của người làm chủ, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp một số loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu cùng đóng dấu)

Đánh giá chỉ, xếp các loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, Đánh Giá của chi ủy:..............................................................................

Xem thêm: Giới Thiệu

- Chi bộ lời khuyên xếp các loại mức chất lượng:..............................................................