lasideas.org xin ra mắt chủng loại Biên bản kiểm tra với bàn giao thành phầm, các dịch vụ của người tiêu dùng sau khoản thời gian ngừng thủ tục lắp đặt, ship hàng không hề thiếu theo thích hợp đồng hoặc deals trước đó.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao sản phẩm

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

- Sản phẩm/Dịch vụ:..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….............


- Thuộc đúng theo đồng/Đơn sản phẩm số: .....................................................................................................

- Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ..................................................................................................

- Thời gian : Ngày .... mon ..... năm 200..

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ................................................ Chức vụ: ...........................................2. Các member Ban chu chỉnh, ban giao, gồm:

Ông (bà) : .....................................……. Chức vụ : ...............................................…………...

Ông (bà) : ………………...........……….. Chức vụ : ………………...............……………………


Ông (bà) : .........................................…. Chức vụ : ................................................…………...3. Đại diện mặt cung ứng: ............................................................................................................……

Ông (bà) : ......................................……. Chức vụ : .................................................…………..4. Đại diện bên thực hiện / kho:.............................................................................................................

Ông (bà) : ......................................……. Chức vụ : ..............................................................…………..

5. Kết trái kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra


Tóm lại của Ban kiểm nghiệm :.......................................................................................

Xem thêm: Tải Phần Mềm Bluestacks Mới Nhất, Download Bluestack 5

TRƯỞNG BAN CÁC THÀNH VIÊN BÊN CUNG ỨNG BÊN SỬ DỤNG/KHO (Ký và ghi rõ chúng ta tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký với ghi rõ chúng ta tên) (Ký cùng ghi rõ họ tên)

lasideas.org tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thị Cúc
lasideas.org
Mời các bạn tiến công giá!
Lượt tải: 15.679 Lượt xem: 24.178 Dung lượng: 82,6 KB
Liên kết lasideas.org về

Link lasideas.org chính thức:

Biên phiên bản sát hoạch với chuyển giao thành phầm, các dịch vụ lasideas.org Xem

Các phiên phiên bản không giống và liên quan:


Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA