EmojiVăn bạn dạng thuần túyNghĩa là gìCopy / Paste
*