*



Bạn đang xem: Các bài giải toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Tân oán lớp 5

Chương 1: Ôn tập với bổ sung cập nhật về phân số. giải toán thù liên quan cho tỉ trọng. bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: Khái niệm phân số • Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: So sánh nhị phân số • Ôn tập: So sánh nhị phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • Luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cộng cùng phnghiền trừ nhì phân số • Ôn tập: Phnghiền nhân cùng phép phân tách nhì phân số • Hỗn số • Hỗn số (tiếp theo) • Luyện tập trang 14 • Luyện tập thông thường trang 15 phần 1 • Luyện tập chung trang 15 phần 2 • Luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán thù • Ôn tập cùng bổ sung cập nhật về giải toán • Luyện tập trang 19 • Ôn tập với bổ sung cập nhật về giải toán thù (tiếp theo) • Luyện tập trang 21 • Luyện tập tầm thường trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo cân nặng • Luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-m2 • Mi-li-m2. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S • Luyện tập trang 28 • Héc-ta • Luyện tập trang 30 • Luyện tập phổ biến trang 3một phần 1 • Luyện tập bình thường trang 31 phần 2 • Luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phxay tính cùng với số thập phân


• Khái niệm số thập phân • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • Luyện tập trang 38 • Số thập phân đều bằng nhau • So sánh nhì số thập phân • Luyện tập trang 43 • Luyện tập chung trang 43 • Viết các số đo độ dài bên dưới dạng số thập phân • Luyện tập trang 45 • Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân • Luyện tập thông thường trang 47 • Luyện tập phổ biến trang 48 phần 1 • Luyện tập chung trang 48 phần 2
II - Các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phxay cùng • 2. Phnghiền trừ • 3. Phép nhân • 4. Phnghiền phân chia

Cmùi hương 3: Hình học


• Hình tam giác • Diện tích hình tam giác • Luyện tập trang 88 • Luyện tập tầm thường trang 89 - Phần 1 • Luyện tập bình thường trang 89 - Phần 2 • Hình thang • Diện tích hình thang • Luyện tập trang 94 • Luyện tập thông thường trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • Luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • Luyện tập trang 100 • Luyện tập tầm thường trang 100 • Giới thiệu biểu vật hình quạt • Luyện tập về tính diện tích S • Luyện tập về tính chất diện tích S (tiếp theo) • Luyện tập tầm thường trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • Diện tích bao bọc và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • Luyện tập trang 110 • Diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương • Luyện tập trang 112 • Luyện tập tầm thường trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối hận. Đề-xi-mét kăn năn • Mét kăn năn • Luyện tập trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • Luyện tập bình thường trang 123 • Luyện tập tầm thường trang 124 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu • Luyện tập tầm thường trang 127 • Luyện tập bình thường trang 128

Cmùi hương 4: Số đo thời hạn. Toán hoạt động đều


• Bảng đơn vị đo thời gian • Cộng số đo thời gian • Trừ số đo thời gian • Luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một trong những • Chia số đo thời hạn cho một vài • Luyện tập trang 137 • Luyện tập thông thường trang 137
• Vận tốc • Luyện tập trang 139 • Quãng đường • Luyện tập trang 141 • Thời gian • Luyện tập trang 143 • Luyện tập phổ biến trang 144 phần 1 • Luyện tập chung trang 144 phần 2 • Luyện tập tầm thường trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ lâu năm cùng đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích S • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phnghiền cùng • Phép trừ • Luyện tập trang 160 • Phnghiền nhân • Luyện tập trang 162 • Phxay phân chia • Luyện tập trang 164 • Luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phnghiền tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích S một trong những hình • Luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số trong những hình • Luyện tập trang 169 • Luyện tập bình thường trang 169
• Một số dạng toán thù đã học tập • Luyện tập trang 17một phần 1 • Luyện tập trang 17một phần 2 • Luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu vật dụng • Luyện tập bình thường trang 175 • Luyện tập phổ biến trang 176 phần 1 • Luyện tập chung trang 176 phần 2 • Luyện tập chung trang 177 • Luyện tập phổ biến trang 178 • Luyện tập thông thường trang 179


Xem thêm: Cách Giảm Độ Sáng Màn Hình Máy Tính Để Bàn Desktop, 11 Cách Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Windows 10

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương thơm 1: Ôn tập cùng bổ sung cập nhật về phân số. giải toán liên quan đến tỉ trọng. bảng đơn vị chức năng đo diện tích S •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Cmùi hương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời hạn. Toán hoạt động gần như •Cmùi hương 5: Ôn tập