Một số bài tân oán hình học nâng cấp – Toán thù lớp 5

Bài 1: Hình vuông ABCD gồm cạnh là 12centimet. Trên đoạn BD lấy điểm E với F làm sao cho BE = EF = FD. Tính diện tích hình AECF

Bài 2: Cho tam giác ABC, D là điểm thiết yếu giữa BC, E là điểm chủ yếu giữa AC, AD và BE cắt nhau ở I. Hãy so sánh diện tích nhị tam giác IAE và IBD.

Bạn đang xem: Các bài toán về hình học lớp 5

Bài 3: Cho tam giác ABC, bên trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD gấp đôi DB. Trên cạnh AC lấy điểm E làm thế nào cho AE gấp dôi EC. Nối B với E, C với D đoạn BE cắt CD ở G. So sánh diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 4: Cho tam giác ABC bao gồm góc A vuông, cạnh AB = 40centimet, cạnh AC = 60cm, EDAC là hình thang có chiều cao là 10centimet. (E bên trên cạnh BC, D ở bên trên cạnh AB) Hãy tính diện tích tam giác BED.

Bài 5: Cho tam giác ABC gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 30cm, cạnh BC = 50centimet. Trên AC lấy điểm F, bên trên AB lấy điểm E làm thế nào để cho EFCB là hình thang gồm chiều cao là 12centimet. Hãy tính diện tích hình tam giác AFE, diện tích hình thang FEBC.

Bài 6: Cho tam giác ABC. Trên BC lấy D sao cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy E là điểm bất kì bên trên AD, nối E với B cùng C. Hãy so sánh diện tích hai tam giác BAE và CAE.

Bài 7: Cho tam giác ABC đường cao AH. Trên AH lấy D làm sao để cho AD gấp đôi DH. Biết BH = 4cm, BC = 12centimet. Hãy so sánh diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 8: Cho tam giác ABC có diện tích là

*
, D là điểm chính giữa AB. Trên AC lấy điểm E thế nào cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Bài 9: Cho tam giác ABC, tất cả BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Trên AB lấy điểm E cùng D làm sao cho AE = ED = DB. Trên AC lấy điểm G và K thế nào cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.

Bài 10: Cho tam giác ABC, bên trên AB lấy điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Trên AC lấy điểm H, K thế nào cho AH = HK = KC. Trên BC lấy điểm M, N thế nào cho BM = MN = NC. Tính diện tích hình DEMNKH, biết diện tích tam giác ABC là

*

Bài 11: Cho tam giác MNP, F là điểm chủ yếu giữa của NPhường, E là điểm chủ yếu giữa của MN. Hai đoạn MF cùng PF cắt nhau tại I. Hãy tính diện tích tam giác IMN, biết diện tích tam giác

*

Bài 12: Cho tam giác ABC, điểm M là điểm thiết yếu giữa cạnh AB. Trên cạnh AC lấy AN bằng

*
NC. Hai đoạn BN với CM cắt nhau tại K. Hãy tính diện tích tam giác AKC, biết diện tích tam giác KAB bằng
*

Bài 13: Cho tam giác ABC, tất cả AB = 6centimet. Trên AC lấy điểm D thế nào cho AD gấp đôi DC. Trên BC lấy điểm E làm thế nào để cho

*
EC, kéo dãn DE cùng AB cắt nhau ở G. Tính BG.

Bài 14: Cho tam giác ABC, điểm D nằm trên cạnh AC, điểm E nằm bên trên cạnh BC, làm sao để cho AD = DC,

*
. Các đoạn thẳng AE cùng BD cắt nhau ở K.

a) BK gấp mấy lần KD?

b) Biết diện tích tam giác

*
. Tính diện tích hình DKEC.

Bài 15: Một thửa ruộng hình thang gồm diện tích là , đáy lớn hơn đáy nhỏ 13,5m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa rộng sẽ tăng thêm

*

Bài 16: Một hình thang gồm chiều cao là 10m, hiệu hai đáy là 22m. Kéo nhiều năm dây nhỏ bằng dây lớn để hình đã cho thành quyết chữ nhật bao gồm chiều lâu năm bằng đáy lớn, chiều rộng bằng đường cao hình thang. Diện tích được mở rộng bằng

*
diện tích hình thang cũ. Phần mở rộng bao gồm diện tích là
*
. Hãy tính đáy lớn của hình thang ban đầu.

Bài 17: Cho hình thang vuông ABCD, tất cả đáy nhỏ AB = 40m, đáy lớn CD=60m, đường cao AD = 40m. Lấy E bên trên AD, G bên trên BC sao cho EG phân chia hình thang ABCD làm cho nhì hình thang tất cả đường cao AE là 30m với ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE cùng EGCD.

Bài 18: Cho hình thang ABCD tất cả diện tích là

*
. Trên cạnh AD bao gồm AM = AN = ND, bên trên cạnh BC có BPhường. = PQ = QC. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Xem thêm: Liên hệ

Bài 19: Cho hai loại bể hình hộp chữ nhật, gồm chiều cao là 2m. Bể thứ nhất có đáy là hình vuông vắn, bể thứ nhì gồm đáy là hình chữ nhật. Cạnh đáy của bể thứ nhất hơn chiều rộng đáy bể thứ nhì là 1m và kém nhẹm chiều lâu năm 0,5m. Tính kích thước đáy mỗi bể. Biết rằng bể thứ nhất chứa được nhiều hơn bể thứ nhì

*

Bài 20: Một bể kính hình hộp chữ nhật bao gồm diện tích đáy là

*
cùng bể đang chứa nước. Tính chiều cao mực nước, biết rằng nếu cho một lập phương bằng kyên ổn loại cạnh 10centimet vào bể thì lập phương vừa ngập vào nước (đáy trên lập phương bằng mặt nước).

Cùng chuyên đề:

Các bài xích tân oán sử dụng tỉ số diện tích nhì tam giác – Toán lớp 5 >>