*

Search Menu
*

Khám phá nội dung bài viết giúp đỡ của công ty chúng tôi Đi sâu vào cửa hàng kỹ năng và kiến thức, mẹo với mẹo nhỏ, hạn chế sự ráng, cùng nhiều hơn nữa nữa.


Thông tin chi tiết hệ thống: Windows Vista Firefox 23.0 Thông tin cụ thể không giống của khối hệ thống

Chi tiết hệ thống ngã sung

Phần hỗ trợ vẫn mua đặt

Next Generation Java Plug-in 10.25.2 for lasideas.org browsers NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy The QuickTime Plugin allows you lớn view a wide variety of multimedia nội dung in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site. Google Update Shockwave sầu Flash 11.8 r800 Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.0.3.133 5.1.20513.0 iTunes Detector Plug-in Adobe PDF Plug-In For Firefox & Netscape 10.1.4 CANON iMAGE GATEWAY Album Plugin Utility Module for IJ NPWLPG The plug-in allows you to lớn open and edit files using Microsoft Office applications Office Authorization plug-in for NPAPI browsers Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for lasideas.org browsers


Ứng dụng

Chuỗi đại diện thay mặt tín đồ dùng: lasideas.org/5.0 (Windows NT 6.0; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0

Tránh các lừa hòn đảo về cung cấp.

Bạn đang xem: Cách khắc phục adobe flash plugin has crashed

Chúng tôi sẽ không còn khi nào những hiểu biết các bạn điện thoại tư vấn hoặc nhắn tin mang đến số điện thoại cảm ứng thông minh hoặc share lên tiếng cá nhân. Vui lòng report vận động xứng đáng ngờ bằng cách thực hiện tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More
*

Chủ đề này đã làm được tàng trữ. Vui lòng hỏi một thắc mắc new nếu bạn bắt buộc hỗ trợ.


Adobe flash plugin keeps crashing. Please help!


132 vấn đáp 908 gặp vấn đề này 80 lượt coi

7 năm trước


*

Nicole92
more options

So my adobe flash plugin apparently keeps crashing & this has been going on for awhile now. When I watch videos on youtube, the audio will stutter. Sometimes the video clip will crash too và whenever I watch a video on teennichồng.com, the Clip is constantly freezing and/or crashing. I"ve tried using the "safe mode" version of firefox & the problem still happens. This is so frustrating, someone please help.


So my adobe flash plugin apparently keeps crashing và this has been going on for awhile now. When I watch videos on youtube, the audio will stutter. Sometimes the đoạn Clip will crash too và whenever I watch a Clip on teennick.com, the video clip is constantly freezing and/or crashing. I've tried using the 'safe mode" version of firefox and the problem still happens. This is so frustrating, someone please help.

Xem thêm: Biên Bản Họp Phụ Huynh Học Sinh Đầu Năm 2020, Biên Bản Họp Phụ Huynh Học Sinh Đầu Năm


Giải pháp được lựa chọn


acidhead, Thanks for reporting your solution to lớn Flash lockups, which included reinstalling the Flash plugin after first doing a complete uninstall, including manual removal of leftover Flash files & folders.

For the benefit of others reading, Adobe includes instructions for uninstalling Flash on Windows in their own help article (linked from the Flash Plugin - Keep it up to lớn date và troubleshoot problems Firefox article) which is:

Đọc câu vấn đáp này trong ngữ chình ảnh