Công thức tính diện tích bao quanh, diện tích toàn phần với thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là mọi kỹ năng và kiến thức đã có học tập tự thời trung học. Đây là phần đông kiến thức và kỹ năng đặc biệt áp dụng được trong trong thực tiễn cuộc sống như tính diện tích S mẫu hộp, loại thùng xốp để đựng đồ,… Bài viết này sẽ giới thiệu vừa đủ cho bạn những bí quyết tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình không gian bao gồm 6 phương diện gần như là phần nhiều hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai khía cạnh đối diện nhau được xem như là nhị dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các khía cạnh sót lại gọi là khía cạnh bên.


*

2. Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích S 4 phương diện bên của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi dưới mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều nhiều năm 20 m, chiều rộng lớn 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 mét vuông.

*

– Công thức tính diện tích S toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và 2 khía cạnh còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Một cái thùng hình chữ nhật có độ cao là 3 centimet, chiều nhiều năm là 5,4 centimet, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích S toàn phần của dòng thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cmét vuông.

*

3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không gian mà lại hình chiếm phần.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bởi tích của diện tích S lòng với chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 9 centimet, chiều rộng lớn 5 cm và chiều cao 6 centimet.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để hiểu rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời bạn tìm hiểu thêm bài viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm ví dụ đầy đủ, cụ thể.

4. Công thức tính con đường chéo cánh hình hộp chữ nhật

Đường chéo của hình hộp chữ nhật tất cả độ lâu năm cân nhau.

*

Trong đó:

D: mặt đường chéo cánh hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính mặt đường chéo cánh hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 10centimet, chiều rộng 6centimet và độ cao 15centimet.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Soạn Thảo Văn Bản Microsoft Word 2007, Download Word 2007

*


Hy vọng rằng cùng với đông đảo phương pháp tính diện tích S bao bọc, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta vẫn quan sát và theo dõi.

Từ khóa kiếm tìm kiếm:

diện tích S bao bọc hình hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích bao bọc hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậthy vọng tính diện tích S bao quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích S hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích xung quanhphương pháp tính diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S hình hôp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phầnbí quyết tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích S xung quanhcách làm diện tích S bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình chữ nhậttính diện tích S toàn phầndiện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phầný muốn tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S xung quanh hình hộpcách làm diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S bao phủ và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích bao bọc diện tích S toàn phầndiện tích S bao phủ của hình chữ nhậtphương pháp tính diện tích S hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpao ước tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích S xung quanh hình chữ nhậtdiện tích bao bọc là gìước ao tính diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích bao phủ hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcách làm tính diện tích bao bọc hình hộphình hộp chữ nhậtcách làm tính dt bao phủ hình hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích S xung quanhdiện tích bao phủ diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật