Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Tân oán lớp 7 vòng một năm năm ngoái - năm nhâm thìn là đề thi giải Toán qua mạng có câu trả lời đi kèm, hi vọng giúp các em học viên ôn tập cùng củng nắm kiến thức, nhằm mục đích đạt kết quả cao trong số vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học tập 2015 - 2016.Quý Khách vẫn xem: Đáp án violympic lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm năm ngoái - năm nhâm thìn trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo vật dụng trường đoản cú tăng dần

Bài 2: Đi tra cứu kho báu

Câu 2.1: Góc xOy tất cả số đo bởi 60o; góc đối đỉnh với góc xOy bao gồm số đo là:

A. 120o B. 60o C. 90o D. 30o

Câu 2.2: Cho hai tuyến đường thẳng xx" và yy" cắt nhau trên điểm O. Biết số đo góc xOy bởi 4 lần số đo góc x"Oy. Số đo góc xOy là:

A. 140o B. 136o C. 128o D. 144o

Câu 2.3: Hai đường thẳng xx" với yy" cắt nhau tại điểm O chế tác thành 4 góc, trong số đó tổng nhị góc xOy cùng x"Oy" bởi 248o. Số đo góc xOy" là:

A. 78o B. 56o C. 68o D. 48o

Câu 2.4: Giá trị của biểu thức: là:

A. 10 B. 12 C. 6 D. 8

Câu 2.5: Giá trị của x thỏa mãn: là:

A. -2012 B. -2011 C. 2011 D. 2012

Bài 3: Điền số mê thích hợp

Câu 3.1: Kết quả của phxay tính: 3/5 + (-2/3) - (-5/2) - 13/30 bằng: ...............

Bạn đang xem: Đáp án violympic lớp 7 vòng 1

Câu 3.2: Cho x vừa lòng -x - ba phần tư = -8/11. Lúc kia 11x = ..............

Câu 3.4: Kết quả của phxay tính: bằng: ............

Câu 3.5: Cho nhì góc kề bù AOB và BOC. Biết góc BOC = 5AOB. khi đó góc đối đỉnh với góc BOC tất cả số đo bởi ...............o

Câu 3.6: Kết quả của phép tính: 5/8 - (-2/5) - 3/10 là: ................

Câu 3.7: Cho góc xOy = 30o. Biết x"Oy với xOy là hai góc kề bù, x"Oy" và x"Oy là hai góc kề bù. Số đo góc x"Oy" là: .................o

Câu 3.8: Cho cha đường trực tiếp xx"; yy"; zz" đồng quy trên O sao để cho góc xOy = 60o cùng Ox là tia phân giác của góc xOy". Số góc bao gồm số đo bởi 120o trong hình vẽ là: ........... góc.

Xem thêm: Chứng Minh Nhân Dân Tiếng Anh Là Gì? Dân Tiếng Anh Là Gì/ Cmnd Tiếng Anh Là Gì?

Câu 3.9: Cho a, b Z, a 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b và

ta được a/b ..............

Câu 3.10: Cho 2 số hữu tỉ x = -17/23 và y = -171717/232323. Kết trái so sánh x cùng y là: x ........... y

Đáp án đề thi Violympic Tân oán lớp 7 vòng 1

Bài 1: Sắp xếp các quý giá theo thiết bị tự tăng dần