Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm học tập 20đôi mươi - 2021 là đề thi định kì cuối học kì 1 có lời giải chuẩn theo những mức độ Thông bốn 22 cụ thể đương nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng vắt kỹ năng, chuẩn bị cho bài xích thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, bên cạnh đó đó cũng là tài liệu hữu dụng cho những thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học viên. Sau trên đây mời các thầy cô thuộc những em xem thêm.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay 100 đề thi Toán học tập kì 1 đang rất được tải nhiều: Bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán Miễn phí

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm cùng 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự trọng lượng là 37 kilogam, 41 kilogam, 45kg, với 49 kilogam. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc cùng với BC

C. AD tuy vậy tuy nhiên cùng với BC

D. AB tuy nhiên song cùng với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách không còn mang đến 2; 3 cùng 9 là:


A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích S bởi 4080 cm², chiều rộng lớn bởi 48 cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 228m, chiều dài hơn nữa chiều rộng 18m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị chức năng. Hiệu của phxay trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi giải đáp đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56


X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ bao nhiêu đơn vị chức năng thì đó đó là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị.

Vậy hiệu của phnghiền trừ này là 375.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm bốn mươi ba triệu ko nghìn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......mét vuông.........cm2 ;

b.

*
mét vuông =................dm2

Câu 6. Câu làm sao đúng ghi Đ câu nào không đúng ghi S vào ô trống sau: (1đ)


A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB song tuy nhiên cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Kân hận lớp Bốn có 192 học viên chia làm những team, từng team gồm 8 học viên. Khối lớp Năm bao gồm 207 học viên chia thành các team, mỗi nhóm có 9 học viên. Hỏi cả hai kân hận gồm tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minc tất cả tổng cộng 64 viên bi, hiểu được nếu Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của đôi bạn trẻ đều nhau. Hỏi mỗi các bạn bao gồm từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20trăng tròn x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: cha trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tứ trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25m2 4600cmét vuông ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên tuy vậy với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng từng phxay tính (0,5 đ). Nếu đặt ko trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học sinh từ bỏ đặt tính. Kết đúng như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc với thật sạch (2đ)

Giải

Số team của học viên kăn năn lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học viên kăn năn lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số đội của cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của cặp đôi cân nhau bắt buộc số bi của Dũng nhiều hơn số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)


Số bi của Minc tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 20trăng tròn x (45 + 54 + 1)

= 20trăng tròn x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn cùng khắc ghi công dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số làm sao trong các số dưới đây gồm chữ số 8 thể hiện đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong các số sau số nào phân chia không còn mang đến 2 nhưng lại ko phân chia không còn cho 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 42dmét vuông 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong mẫu vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tầy, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tội phạm, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù hãm, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 cụ kỉ với 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 48 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một nhóm xe pháo gồm 5 xe cộ lớn, mỗi xe chsinh sống 27 tạ gạo với gồm 4 xe cộ nhỏ dại, từng xe chsinh hoạt 18 tạ gạo. Hỏi vừa đủ từng xe pháo chnghỉ ngơi từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhì bà con cháu từ thời điểm cách đó 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi cá nhân hiện nay nay?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài xích 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89mét vuông 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều nhiều năm Hcông nhân là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích Hcông nhân là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)


- Lưu ý: HS có thể giải cách khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe ô tô chsinh hoạt được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe nhỏ chngơi nghỉ được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe cộ chsống được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của hai bà cháu hiện nay là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu bây chừ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà hiện giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học tập kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 Số 2

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong mỗi câu sau: (Từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết trái của phép nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư trong phép phân tách 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số tương thích nhằm viết vào nơi chấm 9m2 5dmét vuông =…. dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp dễ ợt nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số tương thích vào địa điểm chấm

4 tấn 75 kg = ………… kg

19dmét vuông 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một cửa hàng cung cấp vải vóc, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải. Hỏi vừa đủ mỗi ngày siêu thị bán tốt từng nào mét vải? (Biết mỗi tuần tất cả 7 ngày cùng cửa hàng bán vải xuyên suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782mét vuông. Nếu cấp chiều rộng lớn lên 2 lần với chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích mảnh đất bắt đầu là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng mỗi câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dm2 65cmét vuông = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải bán trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày phân phối vào 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình hằng ngày bán tốt số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành cho HS tương đối, giỏi; chnóng biến hóa năng động theo giải pháp có tác dụng bài xích của HS. Khuyến khích sự sáng tạo lúc làm cho bài xích.

Xem thêm: Giá Vàng Tây 10K Bao Nhiêu 1 Chỉ ? Giá Vàng Tây Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền

Nếu cấp chiều rộng lên 2 lần và chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích S vội vàng lên tần số là:


2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất new là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 lớp 4 new nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán thù lớp 4

Đề ôn tập môn Toán thù lớp 4 học kì 1

Hình như những bạn có thể theo dõi và quan sát cụ thể đề thi những môn học kì 1 lớp 4 rèn luyện những dạng bài tập SGK Tân oán 4 và SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng mang đến bài bác thi cuối học tập kì 1 đạt hiệu quả cao. Mời các em thuộc các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài bác tập mới nhất trên lasideas.org.