Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 có tưới 50 đề thi học tập kì 1, có lời giải tất nhiên, góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 mang đến học sinh của chính bản thân mình. Đồng thời, cũng giúp những em gồm thêm tài liệu xem thêm, để ôn thi học kì 1 thật giỏi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 gồm đáp án, còn khiến cho các em luyện giải đề, nạm chắc chắn cấu trúc đề thi tương tự như các dạng bài bác tập thường xuyên gặp gỡ trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi hiệu quả rộng. Chi ngày tiết mời thầy cô với những em thuộc quan sát và theo dõi bài viết dưới đây của lasideas.org:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kilogam = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong các số sau số làm sao phân tách không còn mang lại 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc sau đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích vẫn là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là thế kỉ thiết bị bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo sản phẩm công nghệ từ trường đoản cú bé bỏng cho lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận lợi nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của mẹ với bé là 57 tuổi. Mẹ rộng nhỏ 33 tuổi. Hỏi chị em từng nào tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) Tìm số bị chia nhỏ dại duy nhất trong phép phân tách có thương thơm là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là chũm kỉ sản phẩm công nghệ bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thứ từ trường đoản cú bé nhỏ đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận lợi nhất: Làm đúng từng phần mang lại 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của chị em là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số phân tách bé nhất là : 20

Số bị chia bé bỏng tốt nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( từ câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm nghìn bố trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn cha trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé bỏng là 19 thì số Khủng là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình mặt tất cả …..

A. Bốn góc nhọn, nhì góc tội phạm cùng hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, nhị góc tù hãm với một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù và hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách dễ ợt nhất: 567x23+433x23

Câu 7: Cho các chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đang cho, hãy viết số lớn nhất phân chia không còn mang lại 2, 3 với 5, những chữ số đầy đủ không giống nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: Tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhì mon bán được 3 450m vải vóc. Tháng thứ nhất bán được ít hơn mon sản phẩm nhì là 170m vải vóc. Hỏi mỗi tháng siêu thị đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp dễ ợt nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phnghiền tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: Bài giải

Tháng trước tiên cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng lắp thêm hai siêu thị bán tốt số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810m (0,25đ):

Chụ ý: Các câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính và đúng là được xem 50% số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tứ trăm linh nhì ngàn tứ trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 4024đôi mươi D.240420

Câu 2. Số tương thích để viết vào nơi chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kilogam B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: Bác Hồ sinh vào năm 1980.Bác Hồ sinch vào cầm cố kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số 42 cùng 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. Tìm x :


Bài 3. Cả nhì lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B tdragon được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp tdragon được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc có trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 phát âm là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn tứ nghìn năm trăm hai mươi kiểu mẫu.

B. Chín trăm năm mươi sáu ngàn bố trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi tứ năm trăm nhị mươi kiểu mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Các số tiếp sau đây số nào chia hết đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59T 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thiết bị từ bỏ trường đoản cú nhỏ bé đến lớn:

a) Theo máy từ từ bé cho lớn:............................................................................................

Xem thêm: Cách Đặt Mật Khẩu Cho File Word, Hướng Dẫn Để Bảo Mật

b) Theo thứ trường đoản cú tự béo mang đến bé:..............................................................................................