Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù đề số 1 lịch trình chuẩn kèm chỉ dẫn giải cùng các thang điểm chi tiết từng câu nhằm bố mẹ và những bé cùng ôn luyện trên nhà

Bài thi học kì 1 lớp 2 môn Toán đang bao hàm đa số thắc mắc gì? Các dạng bài xích tập sẽ ra vào đề thi cuối học tập kì 1 đối với môn Toán thù lớp 2 sau đây chính là ví dụ mà bố mẹ hoàn toàn có thể trên về để các nhỏ rèn luyện trước.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 1 lớp 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán đề số 1


Đề thi

I . TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quảđúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước của 69 là:

A. 60 

B. 68 

C. 70 

D. 80

Câu 2: (0,5 điểm) Số lớn nhất bao gồm nhị chữ số là:

A. 10 

B. 90 

C. 99 

D. 100

Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 ☐ 90 – 30

A. ( 

B. (>) 

C. = 

D. +

Câu 4: (0,5 điểm) ☐ - 35 = 65. Số phải điền vào ô trống là:

A. 90 

B. 35 

C. 100 

D. 30

Câu 5: (0,5 điểm) 1 ngày có .... giờ đồng hồ. Số cần điền vào khu vực chnóng là:

A. 12 

B. 24 

C. 14 

D. 15

Câu 6: (0,5 điểm)

Hình bên gồm số hình tứ đọng giác là:

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện tại những bài bác toán theo yêu thương cầu:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

26 + 29

........................................................................

45 + 38

........................................................................

41 - 27

........................................................................


60 – 16

........................................................................

Câu 2: (1 điểm) Tìm x:

x + 28 = 54

........................

........................

 44 + x = 72

........................

........................

x – 38 = 62

........................

........................

98 - x = 19

........................

........................

Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô trọng lượng 5 chục ki – lô - gam. Bao thóc nặng nề hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài giải

........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

....................... ........................

Câu 4: (2 điểm) Năm nay, tía Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn nữa Lan 35 tuổi. Hỏi trong năm này Lan bao nhiêu tuổi?

Bài giải

........................ ........................ ........................


........................ ........................ ........................

....................... ........................

Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phxay tính trừ có số bị trừ ngay số trừ với bằng 16 thì hôm nay hiệu bởi mấy?

Bài giải

........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................

....................... ........................

Xem thêm: Điều Khiển Máy Tính Từ Xa Một Cách Bí Mật Bằng Anydesk, Điều Khiển Máy Tính Từ Xa Một Cách Bí Mật

Cùng Đọc tài liệu xem thêm giải đáp đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán đề hàng đầu với hướng dẫn cụ thể lời giải kèm thang điểm đi cùng em nhé!

Đáp án

I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: C

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phxay tính đúng được 0,25 điểm

Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phxay tính đúng được 0,25 điểm

Câu 3: (2,5 điểm)

Bài giải

Đổi 5 chục = 50 (0, 5 điểm)


Bao thóc khối lượng số ki – lô – gam là: Bao thóc khối lượng là: (0, 5 điểm)

50 + 5 = 55 (kg) (1 điểm)

Đáp số: 55 kilogam thóc (0, 5 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Bài giải

Năm nay Lan có số tuổi là: (Số tuổi của Lan là:) (0, 5 điểm)

43 – 35 = 8 (tuổi) (1 điểm)

Đáp số: 8 tuổi. (0, 5 điểm)

Câu 5: (0,5 điểm)

Bài giải

Số bị trừ thông qua số trừ cùng bằng 16 ta có:

16 – 16 = 0 (0, 25 điểm)

Vậy hiệu bằng 0. (0, 25 điểm)

Đáp số: 0.

Các em chú ý, mỗi bài bác toán thù bắt buộc tìm những em phần đa phải Tóm lại đáp số của bài xích đó nhằm tách mất điểm nhé!

Huyền Chu
(Tổng hợp)

TẢI VỀ


*
*
*