Bộ đề thi học sinh tốt môn Tân oán lớp 3 có câu trả lời dĩ nhiên là tài liệu được lasideas.org học hỏi, chọn lọc từ hầu như cỗ đề thi học sinh xuất sắc tốt giúp những em học viên ôn tập, cải thiện kỹ năng giải những dạng Toán lớp 3. Sau đây mời quý thầy cô thuộc những em học sinh tìm hiểu thêm và thiết lập về.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 3 cấp tỉnh


1. Đề thi học sinh xuất sắc Toán thù lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

B = (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633


* (X : 12) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài 4: Dãy số tự nhiên liên tục bắt đầu từ bỏ 48 mang đến 126 gồm từng nào số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu quá số thứ nhất tăng lên 3 lần vượt số đồ vật nhì tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7, 9 ta lập được một vài gồm bố chữ số khác nhau là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một số có nhì chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu thân A với B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài 7: Trong túi có tía các loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế tổng thể bi rubi và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi kim cương là 3 viên với nhiều hơn nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Đáp án Đề thi học viên tốt Toán thù lớp 3 - Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

* (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)


= (a x 0) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0 : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0

* (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0

Bài 2: Tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 358 = 633

(x x 5) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12) x 7 + 8 = 36

(x : 12) x 7 = 36 – 8

(x : 12) x 7 = 28

(x : 12) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nkhô giòn tổng sau: 6 + 12 + 18 + .......+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + .......+ 96 cùng với đầy đủ những số hạng nhỏng sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4: Dãy số tự nhiên và thoải mái liên tục bước đầu từ bỏ 48 cho 126 có từng nào số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài giải

Dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp tự 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bắt đầu là số chẵn xong xuôi là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số

gấp đôi số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

Từ 48 cho 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang lại 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu vượt số trước tiên tạo thêm 3 lần vượt số sản phẩm nhị tăng lên 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu quá số đầu tiên tạo thêm 3 lần thừa số máy hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số trong những có ba chữ số không giống nhau là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một trong những tất cả nhị chữ số không giống nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A và B là 891 Có nghĩa là số bao gồm 3 chữ số cần lớn hơn 891.

Từ cha chữ số 6, 7, 9 ta lập được số có bố chữ số không giống nhau lớn hơn 891 là: 976, 967.

Từ hai số 5, 8 ta lập được số bao gồm nhì chữ số khác biệt là: 58 với 85.

Ta tất cả những ngôi trường vừa lòng sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số kia là: 976 và 85

Bài 7: Trong túi gồm bố nhiều loại bi: bi đỏ, bi rubi với bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa toàn bô bi tiến thưởng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi kim cương là 3 viên cùng nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi bao gồm từng nào viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa toàn bô bi rubi cùng bi đỏ là 15 viên Có nghĩa là số bi xanh là 15 viên

Số bi xoàn là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi gồm toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)


Đáp số: 44 viên.

2. Đề thi học viên xuất sắc Tân oán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

1876 : x = 5 (d 1)

x : 7 = 5 (d 2)

x × 8 + 25 = 81

Bài 6: Một shop có 1245 cái áo. Ngày đầu tiên siêu thị buôn bán

*
số áo. Ngày thiết bị nhì siêu thị cung cấp số
*
áo sót lại. Hỏi sau nhị ngày phân phối cửa hàng còn lại từng nào mẫu áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ đồng hồ chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian trường đoản cú thời điểm 12 tiếng đồng hồ trưa đến hiện giờ bằng

*
thời gian từ bây chừ mang đến nửa đêm (tức 12 tiếng đồng hồ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện thời là mấy giờ đồng hồ.

Đáp án Đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nkhô cứng tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75 với không hề thiếu các số hạng nlỗi sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

= 741

Bài 3: Tìm:

2752 - x : 5 = 2604

2752 – (x : 5) = 2604

x : 5 = 2752 – 2604

x : 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

x : 7 = 5 (d 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

X × 8 + 25 = 81

(X × 8) + 25 = 81

X × 8 = 81 – 25

X × 8 = 56

x = 56 : 8

x = 7

Bài 6: Một cửa hàng tất cả 1245 chiếc áo. Ngày trước tiên shop cung cấp

*
số áo. Ngày trang bị nhì siêu thị bán
*
số áo còn sót lại. Hỏi sau hai ngày chào bán shop còn sót lại từng nào cái áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán tốt số chiếc áo là:


1245 : 3 = 415 (loại áo)

Số áo còn sót lại của siêu thị sau ngày thứ nhất là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày thiết bị nhị shop bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (dòng áo)

Cửa hàng còn sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 dòng áo.

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ đồng hồ là mầy tiếng chiều?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 tiếng trưa mang đến bây chừ bởi

*
thời gian tự bây chừ mang lại nửa tối (tức 12 tiếng đồng hồ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem bây chừ là mấy tiếng.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa mang lại 12 giờ đêm tất cả 12 giờ

Ta có sơ đồ:

Từ 12 tiếng đồng hồ trưa mang lại hiện giờ vẫn qua số thời gian là:

10 : (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy bây chừ là 15 giờ (12 + 3 = 15) tuyệt 3h chiều

Đáp số: 3h chiều.

3. Đề thi học viên giỏi Toán thù lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng phương pháp dễ dãi nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm quá số thứ nhất, hiểu được trường hợp thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số đồ vật hai thì tích bắt đầu vẫn là 860

Bài 4: Một team người công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m mặt đường. Ngày đồ vật nhị đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m với ít hơn ngày thiết bị cha 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: quý khách hàng Hoà tất cả 72 viên bi màu xanh lá cây và red color. Quý khách hàng Hoà phân biệt

*
số viên bi xanh bởi
*
số viên bi đỏ. Hỏi chúng ta Hoà bao gồm bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Đáp án Đề thi học sinh tốt Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng cách dễ dãi nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

c. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

a. 63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm quá số đầu tiên, hiểu được trường hợp thêm 5 đơn vị vào thừa số thiết bị nhị thì tích mới đang là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào vượt số đồ vật hai thì tích tăng 5 lần quá số trước tiên.

5 lần quá số trước tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)


Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: Một nhóm công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày lắp thêm hai nhóm sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày đồ vật ba 45m. Tính quãng đường nhóm sửa được trong 3 ngày.

Bài giải

Bài giải

Bài giải

Ngày thứ nhì sửa được số m đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày lắp thêm tía sửa được số m mặt đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả tía ngày sửa được số m mặt đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: quý khách hàng Hoà có 72 viên bi blue color và red color. Quý Khách Hoà dìm thấy

*
số viên bi xanh bởi
*
số viên bi đỏ. Hỏi chúng ta Hoà bao gồm từng nào viên bi color đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài giải

Ta có sơ vật dụng sau:

72 viên bi ứng cùng với số phần là: 5 + 3 = 8 (phần)

một phần tất cả số bi là: 72: 8 = 9 (viên)

Số viên bi xanh là: 9 x 5 = 45 (viên)

Số viên bi đỏ là: 9 x 3 = 27 (viên)

Đáp số: Bi xanh: 45 viên

Bi đỏ: 27 viên

4. Đề thi học viên tốt Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận lợi nhất :

a. (6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 : x – 3 = 5

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

c, 25 x 18 x 4 x 2

Bài 4: An nghĩ một trong những. Nếu gấp số kia lên 3 lần rồi cùng với 15 thì được 90. Tìm số An đang nghĩ về.

Bài 5: Một siêu thị cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày cung cấp chỉ với lại

*
 số lượng km quất. Hỏi:

a) Cửa hàng còn sót lại từng nào cây quất?

b) Đã bán bao nhiêu cây quất?

Bài 6: An, Bình, Hoà được gia sư mang lại một số nhãn vnghỉ ngơi. Nếu An mang lại Bình 6 nhãn vlàm việc, Bình lại đến Hoà 4 nhãn vngơi nghỉ thì số nhãn vở của từng bạn các bằng 12 loại. Hỏi ban sơ từng các bạn có mấy nhãn vở?

Đề thi học viên xuất sắc Tân oán lớp 3 - Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp dễ ợt nhất :

a. ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0

b. 32764 - 2467 + 236 + 3467

= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467)

= 33 000 + 1000

= 34 000

Bài 2: Tìm:

72 - x : 4 = 16

72 - (x : 4) = 16

x : 4 = 72 – 16

x : 4 = 56

x = 56 x 4

x = 224

72 : x – 3 = 5

(72 : x) – 3 = 5

72 : x = 5 + 3

72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Bài 3: Tính nhanh:

a, 45 x 5 + 45 x 4 + 45

= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1

= 45 x (5 + 4 + 1)

= 45 x 10

= 450

b, 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1)

= 18 x 10

= 180

c, 25 x 18 x 4 x 2

= (25 x 4) x (18 x 2)

= 100 x 36

= 3600

Bài 4: An nghĩ về một trong những. Nếu vội vàng số kia lên 3 lần rồi cộng cùng với 15 thì được 90. Tìm số An đã suy nghĩ.

Bài giải

Call số An suy nghĩ ra là x. Theo đề bài ta có:

x x 3 + 15 = 90

(x x 3) + 15 = 90

x x 3 = 90 – 15

x x 3 = 75

x = 75 : 3

x = 25

Vậy số An nghĩ về ra là 25

Bài 5: Một cửa hàng hoa lá cây cảnh gồm 48 cây quất. Sau một ngày chào bán chỉ từ lại

*
số km quất. Hỏi:

a) Thương hiệu sót lại từng nào cây quất?


b) Đã bán từng nào cây quất?

Bài giải

Số cây quất còn lại của siêu thị là:

48 : 6 = 8 (cây)

Số cây quất siêu thị sẽ bán là:

48 – 8 = 40 (cây)

Đáp số:

a. 8 cây

b. 40 cây

.........................................

do đó, lasideas.org vẫn gửi tặng chúng ta Sở đề thi học viên xuất sắc Tân oán lớp 3. Ngoài bài bác nâng cao trên, những em học sinh hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Tân oán lớp 3 nâng cao và bài bác tập môn Toán thù lớp 3 không hề thiếu không giống, nhằm học giỏi môn Toán thù hơn và sẵn sàng cho các bài bác thi đạt công dụng cao. Để chuẩn bị rất tốt mang đến kì thi Toán thù 3 sắp tới dành cho chúng ta học viên lớp 3 nói phổ biến cùng chuẩn bị mang lại kì thi học sinh tốt Toán thù 3 dành cho các bạn học sinh khá xuất sắc dành riêng, những thầy giáo viên cùng những bậc phụ huynh có thể đến con em của mình mình thực hành thực tế làm cho quen trước cùng với bộ đề thi học viên giỏi Toán lớp 3 này.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Hay, Thủ Thuật Công Nghệ Tư Vấn Tại Dienmayxanh, Những Nhạc Phẩm Hay Mang Không Khí Mùa Hè


Để tiện hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về huấn luyện và đào tạo với học hành các môn học lớp 3, lasideas.org mời các thầy giáo viên, những bậc phú huynh với chúng ta học viên truy vấn team riêng rẽ giành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3. Rất mong nhận thấy sự ủng hộ của những thầy cô với các bạn.