Đề bình chọn học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 bao gồm cả tệp tin nghe và đáp án, với tương đối nhiều dạng câu hỏi. Giúp những em học sinh lớp 5 luyện tập với củng cụ tài năng Nghe, Nói, Đọc, Viết công dụng. Mời những em thuộc theo dõi văn bản cụ thể bên dưới đây:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học tập 2015 - 2016

Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 theo Thông tứ 22

Đề chất vấn học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe với đáp án

Name: ..............................

School: .............................

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 có file nghe

Class: ...............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH LỚPhường. 5

NĂM HỌC: – Thời gian: 40 phút

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen và number (1 pt)


Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

It"s two o"clock in the afternoon. The weather is sunny. ................... .

What are you wearing? I"m wearing a xanh skirt. ................... .

What are they doing? They are talking. ................... .

I was hot but she was cold. ................... .

There were some children but there weren"t any teachers ................... .

Đáp án đề đánh giá học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part 2: Reading and writing

Question 6.

1. to 2. playing 3. was 4. any

Question 7.

1. o_e 2. nk 3. o_s 4. u_e

Question 8.

1. boots 2. talking 3. photos 4. many

Question 9.

1. và 2. were 3. are 4. bride

I. LISTENING.

Question 1.

1. Shirt 2. Skirt 3. Scarf 4. Gloves 5. Jeans


Question 2.

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

Question 3.

1 - e 2 - d 3 - c 4 - b 5 - a

Question 4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tìm Bạn Trên Facebook, Làm Cách Nào Để Tìm Và Thêm Bạn Bè Trên Facebook

1. boots 2. three o"clochồng 3. tired

4. lion 5. women

Question 5. 1. seven 2. shirt 3. video

4. classroom 5. playground


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
lasideas.org
Mời bạn tấn công giá!
Lượt tải: 8.400 Lượt xem: 16.292 Dung lượng: 893,5 KB
Liên kết lasideas.org về

Link lasideas.org chính thức:

Đề khám nghiệm học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 lasideas.org Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA