Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2Sở đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22


Bạn đang xem: Top 10 đề thi học kì 2 môn toán lớp 1 có đáp án

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé xíu tuyệt nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức thời sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phnghiền tính: 39centimet + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A. Thđọng bảy, công ty nhật

B. Thứ nhị, máy tía, trang bị tư

C. Thứ nhì, đồ vật cha, thứ tứ, sản phẩm công nghệ năm

D. Thđọng nhị, lắp thêm tía, đồ vật tứ, vật dụng năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm nghỉ ngơi trong hình tròn (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Tải Game Người Que Đại Chiến, Stick War Legacy Hack Đại Chiến Người Que Tập 1

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán thù (Mức 3)

Cây bưởi đơn vị Nam bao gồm 65 quả, bố đang hái xuống 34 trái để bán. Hỏi trên cây bưởi đơn vị Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào khu vực chnóng (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99