lasideas.org cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của các ngôi trường nhanh khô độc nhất vô nhị, khá đầy đủ độc nhất vô nhị.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

**Lưu ý: Điểm này vẫn bao hàm điểm chuẩn chỉnh với điểm ưu tiên (nếu có).

Tsi khảo rất đầy đủ đọc tin ngôi trường mã ngành của Trường Đại học tập Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ ĐK vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học tập Nông Lâm Thành phố Sài Gòn nhỏng sau:

Chương thơm trình huấn luyện và giảng dạy đại trà

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

18

18,5

24

19,00

24,00

Quản trị khiếp doanh

20,50

23,3

25,9

24,50

24,00

Kế toán

đôi mươi,25

23,3

25,7

24,25

24,00

Công nghệ sinch học

20,25

23

26,6

22,75

26,00

Bản đồ học

16

Khoa học môi trường

16

16

22

16,00

đôi mươi,00

Công nghệ thông tin

19,75

22,75

24,9

24,25

24,00

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

18

21

23,9

22,00

21,00

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

19

21,5

24,2

22,50

21,00

Công nghệ nghệ thuật Ô tô

20,50

22,75

25,3

23,50

25,00

Công nghệ chuyên môn nhiệt

17

17,75

21,9

trăng tròn,00

trăng tròn,0

Công nghệ kỹ thuật hóa học

19

20,5

24,9

22,25

24,00

Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa

19

21,25

24,1

23,00

22,00

Kỳ thuật môi trường

16

16

22,6

16,00

đôi mươi,00

Công nghệ thực phẩm

20

23

26,2

23,00

24,00

Công nghệ chế tao tbỏ sản

16

16

23

16,00

đôi mươi,00

Công nghệ chế tao lâm sản

15

16

19

16,00

19,00

Chăn nuôi

16

19

21,4

18,25

đôi mươi,00

Nông học

18

17,25

22

17,00

22,00

Bảo vệ thực vật

18

19,5

23,3

19,00

22,00

Công nghệ rau hoa quả với chình ảnh quan

16

16

20

Kinc doanh nông nghiệp

16,75

19

21,1

21,00

trăng tròn,00

Phát triển nông thôn

16

16

20

16,00

19,00

Lâm học

15

16

19

16,00

19,00

Quản lý tài nguyên ổn rừng

15

16

19

16,00

19,00

Nuôi tLong tdiệt sản

16

16

20

16,00

20,00

Trúc y

21,25

24,5

27

24,50

26,5

Ngôn ngữ Anh

21,25

23

25,4

26,00

25,00

Kinc tế

19

22,25

24,5

23,50

22,00

Quản lý khu đất đai

16

19

22,1

21,75

21,00

Quản lý tài nguim cùng môi trường

16

16

23,3

17,00

21,00

Bất động sản

19

20,8

22,75

đôi mươi,00

Hệ thống thông tin

17

20

23,25

20,00

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

16

21

16,00

20,00

Lâm nghiệp đô thị

16

19

16,00

19,00

Tài ngulặng và du lịch sinch thái

16

20

17,00

19,00

Chình họa quan tiền và kỹ thuật hoa viên

16

21,3

16,00

đôi mươi,00

Chương thơm trình tiên tiến

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Công nghệ thực phẩm

18

19

23,5

23,00

24,00

Thú y

21,25

24,5

27

25,00

26,5

Chương thơm trình chất lượng cao

Ngành

Năm 2019Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPTXét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Quản trị khiếp doanh

19

20,7

24,2

23,25

22,00

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

16

16,25

22,3

17,00

đôi mươi,00

Kỹ thuật môi trường

16

16

20

16,00

đôi mươi,00

Công nghệ thực phẩm

18

19

23,8

trăng tròn,00

24,00

Công nghệ sinh học

17

16,25

23,8

18,00

23,00

Cmùi hương trình đào tạo và giảng dạy CN quốc tế

Ngành

Năm 2018

Kinch doanh

16.75

Tmùi hương mại

16.75

Công nghệ sinch học

16

Quản lý với kinh doanh nông nghiệp

16

Tìm hiểu những trường ĐH Khu Vực Miền Nam để sớm tất cả quyết định chọn ngôi trường làm sao mang lại giấc mơ của chúng ta.


*

*

*
*
*
*
*
*
*