STTChuyên ổn ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Ngôn ngữ China 7220204CLCDGNLHCM839
2 Ngôn ngữ Vương Quốc Nụ Cười 7220214D01, D96, D15, D78, XDHB26.3Tiếng Anh >= 8.77Học bạ
3 Sư phạm Tiếng China 7140234D01, D96, D78, D04, XDHB27.88Học lực năm lớp 12 các loại GiỏiHọc bạ
4 Ngôn ngữ China 7220204CLCD01, D78, D04, D83, XDHB27.42Học bạ
5 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210CLCD01, D96, D78, XDHB27.37Học bạ
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D78, D04, D83, XDHB27.58Học bạ
7 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233D01, D96, D78, D03, XDHB25.99Học lực năm lớp 12 các loại GiỏiHọc bạ
8 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, D96, D78, XDHB27.91Học bạ
9 Sư phạm Tiếng Anh 7140231D01, XDHB28.5Tiếng Anh >= 9.60Học lực lớp 12 một số loại Giỏi
10 Ngôn ngữ Nhật 7220209CLCD01, D06, XDHB27.32Học bạ
11 Đông pmùi hương học tập 7310608D01, D96, D78, D06, XDHB26.34Học bạ
12 Quốc tế học tập 7310601CLCD01, D96, D09, D780
13 Ngôn ngữ Anh 7220201CLCD01, XDHB26.77Tiếng Anh >= 8.13Học bạ
14 Ngôn ngữ Nhật 7220209D01, D06, XDHB27.47Học bạ
15 Quốc tế học 7310601D01, D96, D09, D78, XDHB26.68Tiếng Anh >= 9.20Học bạ
16 Ngôn ngữ Pháp 7220203D01, D96, D78, D03, XDHB26.15Học bạ
17 Ngôn ngữ Nga 7220202D01, D96, D78, D02, XDHB25.1Học bạ
18 Ngôn ngữ Anh 7220201D01, XDHB27.45Tiếng Anh >= 9.20
19 Sư phạm Tiếng Trung Hoa 7140234DGNL0
20 Ngôn ngữ Trung Hoa 7220204DGNLHCM830
21 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233DGNL0
22 Ngôn ngữ Nước Hàn 7220210DGNLHCM838
23 Sư phạm Tiếng Anh 7140231DGNL0
24 Ngôn ngữ Nhật 7220209CLCDGNLHCM755
25 Đông phương học tập 7310608DGNLHCM720
26 Ngôn ngữ xứ sở của những nụ cười thân thiện 7220214DGNLHCM824
27 Ngôn ngữ Anh 7220201CLCDGNLHCM759
28 Ngôn ngữ Nhật 7220209DGNLHCM829
29 Quốc tế học tập 7310601DGNLHCM743
30 Ngôn ngữ Pháp 7220203DGNLHCM767
31 Ngôn ngữ Nga 7220202DGNLHCM685
32 Ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM802
33 Đông pmùi hương học 7310608CLCDGNLHCM737
34 Đông phương học tập 7310608CLCD01, D96, D78, D06, XDHB25.01Học bạ
35 Ngôn ngữ Nước Hàn 7220210CLCDGNLHCM793
36 Quốc tế học 7310601CLCDGNLHCM721Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh ngoại ngữ đà nẵng


*Xem thêm: Cách Lấy My Computer Ra Màn Hình Win 7,10

*