Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Thủ Đô thỏa thuận thông tin ngưỡng bảo đảm an toàn unique đầu vào thời điểm năm 2021.

Tham khảo: tin tức tuyển sinc ngôi trường Đại học tập Kiến trúc Hà Nội Thủ Đô năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

Mức điểm nhấn làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn của trường Đại học tập Kiến trúc Thành Phố Hà Nội năm 2021 nhỏng sau:

Ngành xét tuyểnNăm 2021
Nhóm ngành 122.0
Kiến trúc
Quy hoạch vùng với đô thị
Quy hoạch vùng cùng đô thị (Chulặng ngành Thiết kế đô thị)
Nhóm ngành 222.0
Kiến trúc chình họa quan
Kiến trúc Chương trình tiên tiến
Nhóm ngành 317.5
Thiết kế thiết kế bên trong
Điêu khắc
Nhóm ngành 416.0
Kỹ thuật cung cấp thoát nước
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuim ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị)
Kỹ thuật hạ tầng (công nhân Công nghệ cơ điện công trình)
Kỹ thuật thi công dự án công trình giao thông
Các ngành (Xét tuyển theo 1-1 ngành) 
Thiết kế trang bị họa17.5
Thiết kế thời trang17.5
Kỹ thuật desgin (Xây dựng gia dụng với công nghiệp)17.0
Kỹ thuật xuất bản (Xây dựng công trình xây dựng ngầm đô thị)16.0
Kỹ thuật gây ra (Quản lý dự án xây dựng)17.0
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng16.0
Quản lý xây dựng16.5
Quản lý thành lập (Quản lý bất động sản)16.5
Kinc tế xây dựng16.5
Công nghệ thông tin17.0
Công nghệ đọc tin (Công nghệ đa pmùi hương tiện)18.0

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kiến trúc Hà Nội năm 2021

1. Điểm chuẩn chỉnh theo thủ tục xét học bạ

Điểm chuẩn trúng tuyển học bạ ngôi trường Đại học tập Kiến trúc TP Hà Nội năm 2021 nlỗi sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển chọn HB năm
20202021
Nhóm ngành 1
Kiến trúc18/
Quy hoạch vùng cùng đô thị18/
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan18/
Kiến trúc Chương thơm trình tiên tiến18/
Nhóm ngành 3
Thiết kế thiết bị họa18/
Thiết kế thời trang18/
Nhóm ngành 4
Thiết kế thiết kế bên trong 18/
Điêu tự khắc 18/
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cung cấp thoát nước1818
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1818
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị1818
Công nghệ cơ điện công trình1818
Kỹ thuật thi công công trình xây dựng giao thông1818
Các ngành riêng lẻ 
Xây dựng dân dụng cùng công nghiệp18/
Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị1819
Công nghệ chuyên môn vật liệu xây dựng1819
Quản lý xây dựng18/
Kinh tế xây dựng18/
Công nghệ thông tin18/
Quản lý dự án xây dựng21

2. Điểm chuẩn theo cách thức xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại học tập Kiến trúc TP Hà Nội theo cách thức xét điểm thi trung học phổ thông năm 2021 nlỗi sau:

*
*

Tđê mê khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường Đại học tập Kiến trúc thủ đô các năm kia bên dưới đây:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Nhóm ngành 1
Kiến trúc26.528.5
Quy hoạch vùng và đô thị24.7526
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan23.324.75
Kiến trúc Chương trình tiên tiến2022
Nhóm ngành 3
Thiết kế đồ vật họa20.522.25
Thiết kế thời trang19.2521.5
Nhóm ngành 4
Thiết kế nội thất 1820
Điêu tự khắc 17.520
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cung cấp thoát nước1416
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1416
Kỹ thuật môi trường xung quanh đô thị1416
Công nghệ cơ điện công trình/16
Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng giao thông1416
Các ngành riêng biệt lẻ
Xây dựng gia dụng với công nghiệp14.516.05
Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị14.515.85
Công nghệ nghệ thuật vật liệu xây dựng/15.65
Quản lý xây dựng15.517.5
Kinc tế xây dựng1517
Công nghệ thông tin17.7521