Đã gồm vài sự biến hóa về sản phẩm Đấu Trường Chân Lý – Vô Hạn Thiên Hà II. Sẽ bao gồm một vài ba món máy mới với fan nghịch cũng phải nói lời giã từ với cùng một vài sản phẩm quen thuộc vốn gắn liền từ bỏ mùa 1 cho tới giờ đồng hồ. Quý Khách rất cần được nắm vững những thông số bắt đầu của những đồ vật. Trang bị đang ảnh hưởng tương đối to mang đến biện pháp hiện ra cần đa số chuần vượt trội nhất DTCL mùa 3 – Vô Hạn Thiên Hà 2 này. Để biết đa số biến đổi về vật dụng trong DTCL mùa 3 này, bạn hãy coi nội dung bài viết mình sinh hoạt sau đây nhé.Quý khách hàng vẫn xem: Ghxay đồ vật trường đấu chân lý download 3

Công thức ghxay thiết bị DTCL mùa 3

Công thức ghnghiền Kiếm B.F


*

• Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.• Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.• Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.• Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.• Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.• Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn gàng Thương thơm Shojin.• Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.• Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.• Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Gươm Của Vua Vô Danh.

Bạn đang xem: Ghép trang bị đấu trường chân lý mùa 3 2020

Công thức ghxay Gậy Quá Khổ


*

• Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.• Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Tbỏ Rabadon.• Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.• Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.• Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Tlỗi Morello.• Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.• Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.• Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.• Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Bọc Bộc Phá.

Công thức ghxay Cung Gỗ


*

• Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.• Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh khô.• Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.• Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.• Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.• Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.• Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Móng Vuốt Mật Thám.

Công thức ghnghiền Găng Đấu Tập


*

Công thức ghxay Đai Khổng Lồ


*

• Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.• Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.• Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.• Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.• Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.• Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ.• Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.• Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Áo Giáp Hộ Vệ.

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần


• Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn gàng Tmùi hương Shojin.• Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.• Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.• Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.• Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sđọng.• Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tyên Băng.• Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.• Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Bùa Vệ Binh Tinh Tú.

Công thức ghxay Giáp Lưới


• Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.• Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.• Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.• Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ.• Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tyên ổn Băng.• Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.• Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm.• Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Huy Hiệu Nổi Loạn.

Công thức ghnghiền Áo Choàng Bạc


• Áo Choàng Bạc đãi + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.• Áo Choàng Bội nghĩa + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.• Áo Choàng Bạc Bẽo + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.• Áo Choàng Bạc Tình + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tdiệt Ngân.• Áo Choàng Bạc đãi + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.• Áo Choàng Bội Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.• Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Tàn Kiếm.• Áo Choàng Tệ Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.• Áo Choàng Bạc Tình + Siêu Xẻng = Quả Cầu Thiên Tinc.

Xem thêm: Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Techcombank, Lãi Suất Ngân Hàng Techcombank

Công thức ghép Siêu Xẻng


• Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Gươm Của Vua Vô Danh.• Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá.• Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám.• Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Trái Tim Hắc Tinch.• Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Áo Giáp Hộ Vệ.• Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binc Tinc Tú.• Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Huy Hiệu Nổi Loạn.• Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinch.• Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Sinc Tồn.