- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập đúng theo những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập vừa lòng. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phxay nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ với phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa cùng với số mũ tự nhiên và thoải mái. Nhân nhị lũy vượt thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: Chia nhì lũy vượt thuộc cơ sốBài 9: Thđọng trường đoản cú triển khai các phnghiền tínhBài 10: Tính hóa học chia hết của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, mang đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: Dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số ngulặng tố. Hợp số. Bảng số nguyên ổn tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số trong những ra quá số nguim tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước phổ biến cùng bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước bình thường Khủng nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội tầm thường nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập cmùi hương 1 (Câu hỏi - Bài tập)

Xem cục bộ tư liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 Bài 5: Phnghiền cộng và phxay nhân giúp cho bạn giải các bài bác tập vào sách giáo khoa toán thù, học xuất sắc toán 6 để giúp chúng ta tập luyện năng lực suy luận phù hợp và vừa lòng logic, xuất hiện năng lực áp dụng kết thức tân oán học vào cuộc sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 15: Điền vào nơi trống:
a 12 21 1
b 5 0 48 15
a + b
a . b 0
(1) (2) (3) (4)

Lời giải

– Tại cột (1) ta tất cả a = 12, b = 5 buộc phải a + b = 12+ 5 = 17 và a . b = 12.5 = 60

– Ở cột (2) ta có a = 21, b = 0 yêu cầu a + b = 21 + 0 = 21 và a . b = 21.0 = 0

– Ở cột (3) ta có a = 1, b = 48 phải a + b = 1 + 48 = 49 với a . b = 1.48 = 48

– Tại cột (4) ta có b = 15, a . b = 0 phải a = 0: 15 = 0 với a + b = 0 + 15 = 15

Ta bao gồm bảng:

a 12 21 1 0
b 5 0 48 15
a + b 17 21 49 15
a . b 60 0 48 0
Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 15: Điền vào chỗ trống:

a) Tích của một trong những cùng với 0 thì bằng …

b) Nếu tích của nhị thừa số nhưng mà bởi 0 thì có ít nhất một vượt số bằng …

Lời giải

a) Tích của một trong những cùng với 0 thì bởi 0.

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài 5

b) Nếu tích của nhị quá số nhưng mà bởi 0 thì gồm ít nhất một thừa số bởi 0.

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 5 trang 16: Tính nhanh:

a) 46 + 17 + 54;

b) 4.37.25;

c) 87.36 + 87.64;

Lời giải

Ta có:

a) 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54 ) + 17 = 100 + 17 = 117

b) 4.37.25 = ( 4.25 ).37 = 100 . 37 = 3700

c) 87 . 36 + 87 . 64 = 87 . ( 36 + 64 ) = 87 . 100 = 8700

Bài 26 (trang 16 sgk Toán thù 6 Tập 1): Cho những số liệu về quãng con đường bộ:

TP Hà Nội – Vĩnh Yên : 54km

Vĩnh Yên – Việt Trì : 19km

Việt Trì – Yên Bái : 82km


Tính quãng con đường một xe hơi đi trường đoản cú TP. hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên với Việt Trì.

Lời giải:

Ô đánh đi tự Hà Thành lên Yên Bái và đi qua Vĩnh Yên, Việt Trì đề nghị ta có: :

(TP Hà Nội – YB) = (TP Hà Nội – VY) + (VY – VT) + (VT – YB)

= 54 + 19 + 82 = 73 + 82 = 155 (km)

(Trong đó: (Hà Nội – YB) là quãng con đường Thành Phố Hà Nội – Yên Bái) :

(Hà Nội – VY) là quãng con đường thủ đô – Vĩnh Yên. :

(VY – VT) là quãng con đường Vĩnh Yên – Việt Trì :

(VT – YB) là quãng con đường Việt Trì – Yên Bái). :

Bài 27 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng những đặc điểm của phép cùng với phép nhân để tính nhanh:

a) 86 + 357 + 14 ; b) 72 + 69 + 128

c) 25.5.4.27.2 ; d) 28.64 + 28.36

Lời giải:

a) 86 +357 + 14 = (86 +14) + 357 = 100 + 357 = 457.

b) 72 + 69 + 128 = (72 +128) + 69 = 200 + 69 = 269

c) 25.5.4.27.2 = (25.4).(5.2).27 = 100.10.27 = 27000

d) 28.64 + 28.36 = 28.(64+36) =28.100 =2800.

Bài 28 (trang 16 sgk Toán thù 6 Tập 1): Trên hình 12, đồng hồ đeo tay chỉ 9h 18 phút, nhì kyên ổn đồng hồ chia mặt đồng hồ thời trang thành nhì phần, từng phần tất cả sáu số. Tính tổng những số sinh sống từng phần, em bao gồm dìm xét gì?

*

Hình 12

Lời giải:

Các số làm việc nửa mặt trên đồng hồ gồm: 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tổng của bọn chúng bằng:

10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = (10 + 3) + (11 + 2) + (12 + 1) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Các số sinh hoạt nửa khía cạnh bên dưới đồng hồ thời trang gồm: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng của chúng bằng:

4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (4+9) + (5+8) + (6+7) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Nhận xét: Khi cộng một hàng số bao gồm nhiều số, ta có thể team các số thành phương pháp team thích hợp nhằm tiện lợi cho Việc tính toán.

Bài 29 (trang 17 sgk Tân oán 6 Tập 1): Điền vào nơi trống trong bảng tkhô giòn toán sau:
Số sản phẩm công nghệ từ bỏ Loại sản phẩm Số lượng (quyển) Giá đơn vị chức năng (đồng) Tổng số chi phí (đồng)
1 Vngơi nghỉ nhiều loại 1 35 2000
2 Vsinh sống các loại 2 42 1500
3 Vlàm việc một số loại 3 38 1200
Cộng:

Lời giải:

Số trang bị từ Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị chức năng (đồng) Tổng số tiền (đồng)
1 Vsống loại 1 35 2000 70000
2 Vsinh sống nhiều loại 2 42 1500 63000
3 Vsinh sống nhiều loại 3 38 1200 45600
Cộng: 178600

Số tiền vở nhiều loại một là 35.2000 = 70 000 (đồng)

Điển vào chỗ trống cái đầu tiên 70 000

Số tiền vngơi nghỉ loại 2 là 42.1500 = 63 000 (đồng)

Điền vào vị trí trống cái máy hai 63 000

Số chi phí vở loại 3 là 38.1200 = 45 000 (đồng)

Điền vào vị trí trống cái thứ tía 45 600

Tổng số chi phí yêu cầu trả là: 70 000 + 63 000 + 45 600 = 178 600 (đồng)

Điền vào vị trí trống loại thiết bị bốn là 178 600.

Bài 30 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) (x – 34).15 = 0; b) 18.(x – 16) = 18

Lời giải:

a) Một tích bằng 0 chỉ Khi bao gồm tối thiểu một thừa số bởi 0.

(x – 34).15 = 0

x – 34 = 0 (vày 15 > 0)

x = 34.

b)

18.(x – 16) = 18

x – 16 = 18 : 18

x – 16 = 1

x = 1 + 16

x = 17.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 31 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

a) 135 + 360 + 65 + 40;


b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) trăng tròn + 21 + 22 + … + 29 + 30

Lời giải:

a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135+65) + (360+40) = 200 + 400 = 600;

b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 +22) = 600 + 340 = 940;

c) 20 + 21 + 22 + …..+ 29 + 30

= (đôi mươi + 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

= 5.50 + 25 = 250 + 25 = 275.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 32 (trang 17 sgk Toán thù 6 Tập 1): Có thể tính nhanh khô tổng 97 + 19 bằng cách vận dụng đặc thù phối hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Hãy tính nhanh khô các tổng sau bằng phương pháp làm tương tự như nlỗi trên:

a) 996 + 45 ; b) 37 + 198

Lời giải:

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = (198 + 2) + 35 = 200 + 35 = 235.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 33 (trang 17 sgk Toán thù 6 Tập 1): Cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Trong hàng số trên từng số (Tính từ lúc số thiết bị ba) bằng tổng của nhì số tức khắc trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa vào dãy số.

Lời giải:

Trong dãy hàng đầu, 1, 2, 3, 5, 8 ….. ta có:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

Theo quy lao lý như bên trên, các số tiếp theo sau của dãy là:

5 + 8 = 13

8 + 13 = 21

13 + 21 = 34

21 + 34 = 55.

* Msống rộng : Dãy số nhỏng bên trên Gọi là dãy số Fibonacci, bạn có thể phát hiện dãy số này tương đối nhiều trong cuộc sống. Các bạn cũng có thể xem thêm thông báo trên top google cùng với từ bỏ khóa “hàng số Fibonacci”.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 34 (trang 17-18 sgk Tân oán 6 Tập 1): Sử dụng máy tính xách tay quăng quật túi

Các bài xích tập về máy vi tính tiếp thu trong cuốn nắn sách này được trình diễn Theo phong cách thực hiện laptop tiếp thu SHARPhường. TK-340; những các loại máy tính đuc rút không giống cũng rất được áp dụng tương tự.

a) Giới thiệu một vài nút (phím) trong máy vi tính bỏ túi (hình 13):

*

Hình 13

– Nút msống máy: ON/C

– Nút tắt máy: OFF

– Các nút số từ bỏ 0 mang đến 9: 0 1 2 3 … 9

– Nút dấu cộng: +

– Nút vệt “=” cho phép hiển thị công dụng bên trên màn hiện tại số: =

– Nút xóa (xóa số vừa đưa vào bị nhầm): CE

b) Cộng hai tuyệt nhiều số:

Phxay tínhNút ít ấnKết quả
13 + 28
*
41
214 + 37 + 9
*
260

c) Dùng laptop thu về tính những tổng:

1364 + 4578; 6453 + 1469; 5421 + 1469;

3124 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217

Lời giải:

c) Kết quả:

1364 + 4578 = 5942

6453 + 1469 = 7922


5421 + 1469 = 6890

3124 + 1469 = 4593

1534 + 217 + 217 + 217 = 2185

* Lưu ý: Các bài bác tập áp dụng máy tính tiếp thu trong SGK phần đa sử dụng cho laptop SHARPhường. TK – 340. Tuy nhiên bây giờ họ thường xuyên thực hiện những loại máy tính xách tay CASIO (fx–570ES, fx–570MS, fx–570ES Plus, fx–570nước ta Plus,…) hoặc các một số loại laptop VINACAL (fx–570ES, fx–570ES Plus II).

– Các kỹ năng trên các nhiều loại máy tính xách tay CASIO, VINACAL bên trên nhỏng : msống trang bị ; cùng, trừ, nhân, chia ; các phím số ; dấu = ;… tương đồng như lí giải trên thứ SHARP. TK – 340.

– Sự không giống nhau thân những loại vật dụng CASIO, VINACAL với SHARPhường. TK – 340 :

Tính năngSHARPhường. TK – 340CASIO, VINACAL
Tắt máyOFFSHIFT + AC
Xóa kí từ bị chuyển nhầmCEDEL

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 35 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm những tích đều nhau nhưng ko nên tính tác dụng của mỗi tích.

15.2.6; 4.4.2; 5.3.12; 8.18; 15.3.4; 8.2.9

Lời giải:

Ta bao gồm :

15.2.6 = 15.(2.6) = 15.12

5.3.12 = (5.3).12 = 15.12

15.3.4 = 15.(3.4) = 15.12

4.4.9 = 4.(2.2).9 = (4.2).(2.9) = 8.18

8.2.9 = 8.(2.9) = 8.18

Do đó ta tất cả các tích bằng nhau là :

15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4

4.4.9 = 8.18 = 8.2.9

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 36 (trang 19 sgk Toán thù 6 Tập 1): cũng có thể tính nhẩm tích 45.6 bởi cách:

Áp dụng đặc thù phối hợp của phxay nhân:

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng tính chất phân pân hận của phép nhân so với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

a) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng đặc thù phối hợp của phxay nhân:

15.4; 25.12; 125.16

b) Hãy tính nhđộ ẩm bằng cách áp dụng đặc điểm phân phối hận của phép nhân so với phép cộng:

25.12; 34.11; 47.101

Lời giải:

a) Áp dụng đặc điểm phối kết hợp của phxay nhân a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c ta có:

15.4 = (3.5).4 = 3.(5.4) = trăng tròn.3 = 60 hoặc 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60.

25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 = 100.3 = 300.

125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000

b) Áp dụng tính chất phân phối hận của phxay nhân so với phxay cộng: a(b+c)=ab+ac ta có:

25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2 = 250 + 50 = 300.

34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34 = 340 + 34 = 374.

47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 37 (trang 20 sgk Tân oán 6 Tập 1): Áp dụng đặc điểm a.(b – c) = a.b – a.c nhằm tính nhđộ ẩm. Ví dụ:

13.99 = 13.(100 – 1) = 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287

Hãy tính: 16.19; 46.99; 35.98

Lời giải:

Ta tách bóc những số 19, 99, 98 thành những hiệu, trong những số đó có cất số tròn chục hoặc tròn trăm rồi vận dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac để tính nhanh khô như sau:

16.19 = 16.(trăng tròn – 1) = 16.đôi mươi – 16 = 3đôi mươi – 16 = 304;

46.99 = 46.(100 – 1) = 46.100 – 46 = 4600 – 46 = 4554;

35.98 = 35.(100 – 2) = 35.100 – 35.2 = 3500 – 70 = 3430.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 38 (trang 20 sgk Toán thù 6 Tập 1): Sử dụng laptop quăng quật túi:

*

Dùng máy vi tính thu về để tính:

375.376; 624.625; 13.81.215

Lời giải:

Kết quả:


375.376 = 141000

624.625 = 390000

13.81.215 = 226395

Cách bấm nút:

*

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 tất cả tính chất khôn cùng đặc biệt quan trọng. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em vẫn tìm được tính chất đăc biệt ấy.

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* Nhận xét: Lúc nhân 142857 với những số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng cách chuyển một số chữ số của số 142857 tự phía trái quý phái bên bắt buộc.

* Mlàm việc rộng: Một số khác tất cả đặc điểm quan trọng đặc biệt nhỏng bên trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn có thể tìm thêm số khác nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 bao gồm tính chất hết sức quan trọng đặc biệt. Hãy nhân nó cùng với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6 em vẫn kiếm được đặc thù đăc biệt ấy.

Xem thêm: Chuyển Từ Pdf Sang Hình Ảnh, Chuyển Đổi Pdf Sang Hình Ảnh

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* Nhận xét: lúc nhân 142857 cùng với các số 2, 3, 4, 5, 6 ta được công dụng bằng cách gửi một vài chữ số của số 142857 trường đoản cú phía trái sang bên bắt buộc.

* Msống rộng: Một số khác bao gồm đặc điểm quan trọng nlỗi trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm thêm số không giống nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo Thành lập và hoạt động năm nào?

Năm
, Đường Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thắng lợi của cuộc binh lửa vì chưng Lê Lợi chỉ huy phòng quân Minch. Biết rằng là tổng cộng ngày vào hai tuần lễ, còn gấp rất nhiều lần
. Tính coi năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được hàng tuần gồm bảy ngày phải số ngày trong nhị tuần là 7.2 = 14 (ngày). Do đó:

Vậy Nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào khoảng thời gian 1428.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo Thành lập và hoạt động năm nào?

Năm
, Đường Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thành công của cuộc đao binh bởi Lê Lợi chỉ huy chống quân Minc. Biết rằng là tổng số ngày trong nhị tuần lễ, còn gấp hai
. Tính coi năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được mỗi tuần tất cả bảy ngày yêu cầu số ngày vào nhì tuần là 7.2 = 14 (ngày). Do đó: