Giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập, củng chũm kỹ năng tương tự như nắm vững bí quyết ra đề, các dạng toán trong cuộc thi giải Tân oán qua mạng năm học tập năm ngoái - 2016, lasideas.org thân tặng các em Đề thi Violympic Toán thù lớp 2 vòng 15 năm năm ngoái - năm 2016.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2015

Đề thi Violympic Toán thù lớp 2 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán thù lớp 2 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán thù lớp 2 vòng 15 năm 2015 - 2016

Bài 1: Cóc đá quý tài ba

Câu 1.1: Tính 21dm : 3 = ...........

a. 70dm b. 7dm c. 7cm d. 6dm

Câu 1.2: Phnghiền tính bao gồm tmùi hương bằng số phân chia là:

a. 4 : 2 b. 6 : 2 c. 12 : 2 d. 2 : 2


Câu 1.3: Phnghiền tính có tmùi hương lớn nhất là:

a. 21 : 3 b. 18 : 3 c. trăng tròn : 2 d. 18 : 2

Câu 1.4: Tính: 2dm : 2 = ..............

a. 1dm b. 1centimet c. 4dm d. 2dm

Câu 1.5: Tính: 24 : 3 + 92 = ............

a. 90 b. 89 c. 80 d. 100

Câu 1.6: Đầu năm học tập Dũng gồm 14 quyển vsinh sống, Dũng sẽ sử dụng không còn một nửa số vnghỉ ngơi kia. Hỏi Dũng còn bao nhiêu quyển vở?

a. 7 quyển b. 10 quyển c. 8 quyển d. 9 quyển

Câu 1.7: Tính: 15centimet : 3 x 10 = ..........

a. 5centimet b. 50 c. 50centimet d. 10cm


Câu 1.8: Tính: 5 x 6 : 3 = ..............

a. 10 b. 3 c. 33 d. 30

Câu 1.9: Nga bao gồm 8 quả bóng có xanh, hồng, tím. Biết số trơn hồng nhiều hơn số nhẵn tím 5 trái. Hỏi Nga tất cả mấy quả nhẵn xanh?

a. 3 trái b. 2 quả c. 1 trái d. 4 quả

Câu 1.10: Chuyển tổng: b + b + b + b các kết quả bao gồm 2 vượt số ta được:

a. b x 4 b. b x 5 c. b x b d. b x 7

Bài 2: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 2.1: Tính: 3 x 7 - 6 = ............

Câu 2.2: Cho: ....... - 26 = 100 - 73.

Câu 2.3: Tích của 2 số là số bé xíu tuyệt nhất gồm 2 chữ số mà lại tmùi hương 2 chữ số của nó bằng 5, thừa số đầu tiên là 3. Vậy quá số thứ 2 là .........

Câu 2.4: Cho hàng số: 90; 86; 82; 78; ......... Số máy 7 của dãy số vẫn đến là: ..........

Câu 2.5: Cho dãy số: 1; 2; 3; 6; 11; 20; 37; ...... Số đồ vật 8 của hàng số đang cho là ...........

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào nơi chấm

(Chụ ý: Nếu đáp số là số thập phân thì bắt buộc viết là số thập phân gọn tốt nhất và cần sử dụng dấu (,) trong keyboard để đánh dấu phẩy trong những thập phân)


Câu 3.1: Giá trị của thỏa mãn 2 x = 3 x 4 là ..............

Câu 3.2: Cho 2 x...= 24 : 3. Số thích hợp điền vào chỗ chnóng là:

Câu 3.3: Tính: 30cm : 3 + 79dm = .......... dm.

Câu 3.4: Cho: 27 : 3 > ...... x 2 > 14 : 2.

Câu 3.5: Tìm số nhỏ nhắn tốt nhất bao gồm hai chữ số nhưng mà tích nhì chữ số của chính nó bởi 18.

Câu 3.6: Tìm số lớn nhất gồm nhì chữ số mà lại tích nhì chữ số của nó bằng 24.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Ioe Thi Tiếng Anh Trên Mạng, Tiếng Anh Lớp 4

Câu 3.7: Từ số 23 cho số 67 bao gồm ........... số tròn chục.

Câu 3.8: Số thoải mái và tự nhiên có thể nỗ lực vào địa chỉ của giống ý cho: 18 + 9 > y + y + y > 100 - 79 là:

Câu 3.9: Số tự nhiên và thoải mái có thể vậy vào địa điểm của y sao cho: 61 - 29 Chia sẻ bởi:

*
Tuyết Mai
lasideas.org