Giáo án dạy thêm môn tiếng Anh lớp 7 (Cmùi hương trình mới), Tài Liệu Học Thi xin trình làng mang đến các bạn Giáo án dạy dỗ thêm môn tiếng Anh lớp 7 (Chương trình thí điểm) được


Giáo án dạy thêm môn giờ Anh lớp 7 (Cmùi hương trình thí điểm) là tư liệu tìm hiểu thêm đào tạo nhằm mục tiêu góp thầy cô giáo chuẩn bị giỏi hơn đến ngày tiết dạy dỗ của mình.

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 là giáo án điện tử được biên soạn cụ thể theo từng bài học, từng máu học tập. Hi vọng tài liệu này vẫn đóng góp thêm phần cung cấp những thầy cô giáo giảng dạy tốt rộng môn tiếng Anh. Sau đó là văn bản chi tiết mời độc giả cùng tham khảo và thiết lập tư liệu tại đây.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm tiếng anh 7

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 7

LessonContents
1The simple past tense
2Questions
3Tenses
4Health
5Consolidation
6Too, so, either, neither
7Too, enough, so … that
8Few, little, a lot of, many, much
9Sports
10Adjectives và adverbs
11Modals
12Consolidation
13Suggestions
14Like và prefer
15Consolidation
16Questions with “How”
17Questions with “Which”
18Consolidation
19Test
20Consolidation

Wedneesday, January 5th , 20…..

Lesson 1: The simple past tense

Aims:

Practice in the simple past tense.

Objectives:

By the over of the lesson, Ss will be able khổng lồ make sentences with the simple past tense.

Language contents:

Vocabulary:

Adverbs.

Structures:

S + was/were … + advT.

S + VPhường … + advT.

S + wasn’t/weren’t … + advT.

S + didn’t + Vinfi … + advT.

Was/Were + S … + advT ?

Did + S + Vinfi … ?

Yes, S + was/were/did. / No, S + wasn’t/weren’t/didn’t.

Wh + was/were + S … ?

Wh + did + S + Vinfi … ?

Teaching aids:

Charts, cards

Ways of working:

Teacher – Ss, Whole class, teams, groups, pairs and individually.

Anticipated problem:

Ss might have difficulty in using VPhường.

Procedures:

Teacher’s activities

Ss’ activities

1. Warmer ( 10’ )

– Greeting & checking attendance.

– Brainstorming “Adverbs”.

2. New lesson ( 168’ )

a. Presentation ( 30’ )

– Ask Ss lớn give form, use, meaning & explain.

– Elicit Ss to lớn make examples and explain.

– Let Ss to read the sentences.

b. Practice ( 30’ )

– Have sầu Ss ask & aswer to lớn make similar dialouges then correct.

– Get Ss to lớn make dialouges with a partners.

c. Production ( 108’ )

– Give exercises & tell Ss lớn bởi vì.

* Chang the sentences inlớn negatives and interrogatives:

• I was at trang chủ last night.

• We played soccer yesterday afternoon.

• He went khổng lồ the movies with me 2 days ago.

* Make questions:

• at home

• soccer

• played soccer

• me

• 2 days ago

3. Homework ( 2’ )

– Let Ss consolidate the lesson.

– Learn by heart the structures.

– Prepare: Questions.

Reply khổng lồ the teacher ( T – Ss ).

Play the game in teams.

Reply to the teacher ( T – Ss, individually )

S + was/were … + advT.

S + VP … + advT.

S + wasn’t/weren’t … + advT.

S + didn’t + Vinfi … + advT.

Was/Were + S … + advT ?

Did + S + Vinfi … ?

Yes, S + was/were/did. /

No, S + wasn’t/weren’t/didn’t.

Wh + was/were + S … ?

Wh + did + S + Vinfi … ?

Make sentences in pairs.

Read chorusly, half – half, pairs và individually.

Copy down ( Whole class ).

Make dialouges in pairs.

Practice in pairs.

Do the exercise in teams.

I wasn’t at home page last night.

Were you at home page last night ?

We didn’t play soccer yesterday afternoon.

Did you play soccer yesterday afternoon ?

He didn’t go to the movies with me 2 days ago.

Did he go khổng lồ the movies with you 2 days ago ?

Copy down ( Whole class ).

Do the exercise in groups.

Where were you last night ?

What did you play soccer yesterday afternoon ?

What did you vày soccer yesterday afternoon ?

Who did he go lớn the movies with 2 days ago ?

When did he go to lớn the movies with you ?

Copy down ( Whole class ).

Reply lớn the teacher individually.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Ioe Thi Tiếng Anh Trên Mạng, Tiếng Anh Lớp 4

Copy down ( Whole class ).

…………


*
Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh diều theo Công vnạp năng lượng 2345 (6 môn)
*
những bài tập viết lại câu thì bây chừ hoàn thànhBài thu hoạch lớp tu dưỡng nâng hạng cô giáo THCS hạng I (2 Mẫu)