Excel cho lasideas.org 365 Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Xem thêm...Ít hơn


Bạn đang xem: Hàm or và and trong excel

Lúc bạn phải tìm kiếm dữ liệu đáp ứng nhiều hơn nữa một ĐK, ví dụ như số đơn vị vẫn buôn bán từ thời điểm tháng 4 đến tháng 1, hoặc số đơn vị chức năng Nancy vẫn buôn bán, chúng ta cũng có thể thực hiện kết hợp hàm AND và OR. Sau đấy là ví dụ:

*

Sau đấy là bí quyết sinh hoạt dạng chúng ta cũng có thể sao cùng dán. Nếu bạn có nhu cầu thực hành công thức này vào một sổ làm việc mẫu mã, hãy coi phần cuối của bài xích này.

=OR(AND(C2>DATE(2011;4;30);C2DATE được lồng vào trong nó, tham đối thiết bị nhị là "Nancy". quý khách rất có thể hiểu công thức theo cách này: Kiểm tra coi tất cả bán hàng được thực hiện sau ngày 30 tháng tư năm 2011 với trước ngày một tháng một năm 2012 xuất xắc vì Nancy thực hiện.

Hàm AND cũng đã cho ra tác dụng True (Đúng) hoặc False (Sai). Trong đa phần các ngôi trường phù hợp, bạn thực hiện hàm AND để mở rộng kĩ năng của một hàm không giống, chẳng hạn như OR cùng IF. Trong ví dụ này, hàm OR vẫn không kiếm các ngày đúng đắn nhưng không có hàm AND.

Sử dụng hàm AND cùng OR cùng với IF

Bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng hàm AND và OR cùng với hàm IF.

*

Trong ví dụ này, gần như người không có được tiền thưởng trọn cho đến Khi họ bán được $125.000 quý giá sản phẩm & hàng hóa, trừ Lúc họ thao tác làm việc ở khu vực miền nam bộ vị trí gồm Thị Trường bé dại hơn. Trong ngôi trường hòa hợp kia, họ đầy đủ ĐK nhận tiền thưởng trọn sau thời điểm đạt doanh số $100.000.

=IF(OR(C4>=125000;AND(B4="Miền Nam";C4>=100000))=TRUE;C4*0,12;"Không gồm thưởng")

Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn. Hàm IF đòi hỏi bắt buộc có 3 phần tài liệu (đối số) chạy chính xác. Trước tiên là đánh giá lô-gic, đồ vật hai là cực hiếm bạn có nhu cầu giúp xem liệu kết quả khám nghiệm gồm trả về True hay là không cùng trang bị cha là quý hiếm bạn muốn giúp xem liệu công dụng kiểm tra tất cả trả về False hay là không. Trong ví dụ này, hàm OR cùng mọi câu chữ được lồng trong nó đã cung cấp hiệu quả đánh giá lô-gic. Bạn có thể phát âm công thức này là: Tìm các giá trị to hơn hoặc bởi 125.000, trừ Lúc giá trị nằm ở cột C là "Miền Nam", sau đó tìm kiếm một quý giá lớn hơn 100.000 và mỗi một khi cả hai điều kiện này là đúng, nhân quý hiếm kia cùng với 0,12 là số tiền huê hồng.

Xem thêm: 1 Bạc Thái Lan Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, 1 Bath Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

Nếu không, hiển thị từ "Không có thưởng."

Đầu Trang

Dữ liệu mẫu

Nếu bạn có nhu cầu thao tác làm việc cùng với những ví dụ vào nội dung bài viết này, hãy coppy bảng tiếp sau đây vào ô Amột trong các bảng tính của riêng các bạn. Đảm bảo chọn toàn cục bảng, bao gồm bậc nhất đề.

Nhân viên bán hàng

Khu vực

Doanh số

Công thức/kết quả

Miller

Miền Đông

87925

=IF(OR(C2>=125000;AND(B2="Miền Nam";C2>=100000))=TRUE;C2*0,12;"Không có thưởng")

Stahl

Miền Bắc

100000

=IF(OR(C3>=125000;AND(B3="Miền Nam";C3>=100000))=TRUE;C3*0,12;"Không tất cả thưởng")

Foster

Miền Tây

145000

=IF(OR(C4>=125000;AND(B4="Miền Nam";C4>=100000))=TRUE;C4*0,12;"Không có thưởng")

Wilcox

Miền Nam

200750

=IF(OR(C5>=125000;AND(B5="Miền Nam";C5>=100000))=TRUE;C5*0,12;"Không có thưởng")

Barnhill

Miền Nam

178650

=IF(OR(C6>=125000;AND(B6="Miền Nam";C6>=100000))=TRUE;C6*0,12;"Không bao gồm thưởng")

Thomas

Miền Bắc

99555

=IF(OR(C7>=125000;AND(B7="Miền Nam";C7>=100000))=TRUE;C7*0,12;"Không có thưởng")

Keever

Miền Đông

147000

=IF(OR(C8>=125000;AND(B8="Miền Nam";C8>=100000))=TRUE;C8*0,12;"Không tất cả thưởng")

Cassazza

Miền Bắc

213450

=IF(OR(C9>=125000;AND(B9="Miền Nam";C9>=100000))=TRUE;C9*0,12;"Không gồm thưởng")

Brownlee

Miền Nam

122680

=IF(OR(C10>=125000;AND(B10="Miền Nam";C10>=100000))=TRUE;C10*0,12;"Không gồm thưởng")

Smithberg

Miền Tây

92500

=IF(OR(C11>=125000;AND(B11="Miền Nam";C11>=100000))=TRUE;C11*0,12;"Không có thưởng")

Benson

Miền Đông

88350

=IF(OR(C12>=125000;AND(B12="Miền Nam";C12>=100000))=TRUE;C12*0,12;"Không bao gồm thưởng")

Đọc

Miền Tây

102500

=IF(OR(C13>=125000;AND(B13="Miền Nam";C13>=100000))=TRUE;C13*0,12;"Không có thưởng")