Tính diện tích S bao bọc và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:a) Chiều nhiều năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m cùng chiều cao 0,5m.b) Chiều dài 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.

Bạn đang xem: Luyện tập chung lớp 5 trang 113


Tính diện tích S bao phủ và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 2,5m, chiều rộng 1,1m với độ cao 0,5m.

b) Chiều lâu năm 3m, chiều rộng 15dm và độ cao 9dm.

Phương pháp giải:

Đổi những kích thước về cùng đơn vị chức năng đo rồi áp dụng những công thức:

- Diện tích bao bọc = chu vi đáy × chiều cao;

- Diện tích toàn phần = diện tích S bao bọc + diện tích S nhì lòng.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích một phương diện đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

2,5 × 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

3,6 + 2,75 × 2 = 9,1 (m2)

Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m2 ;

b) Đổi: 3m = 30dm

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(30 + 15) × 2 × 9 = 810 (dm2)

Diện tích một phương diện đáy của hình hộp chữ nhật là:

30 × 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

810 + 450 × 2 = 1710 (dm2)

Đáp số: 810dm2; 1710dm2.


Bài 2


Video lý giải giải


Viết số đo phù hợp vào ô trống: 

 

*

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích bao quanh = chu vi đáy x chiều cao;

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung quanh + diện tích S nhì đáy.

- Chu vi dưới mặt đáy = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết:

+) Cột (1):

Chu vi khía cạnh dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

((4 + 3) imes 2 = 14 ;(m))

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

((14 imes 5 = 70 ;(m^2))

Diện tích mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

(4 imes 3 = 12 ;(m^2))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(70 + 12 imes 2 = 94;(m^2) )

+) Cột (2):

Nửa chu vi mặt đáy là: (2 : 2 = 1 ;(cm))

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

( 1 - dfrac35 = dfrac25 (cm) )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( 2 imes dfrac13 = dfrac23 (cm^2) )

Diện tích khía cạnh đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là: 

( dfrac35 imes dfrac25 = dfrac625 (cm^2) )

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtlà:

( dfrac23 + dfrac625 imes 2 = dfrac8675 (cm^2) )

+) Cột (3)

Ta thấy hình hộp chữ nhật ở chỗ này có cha kích thước đều bằng nhau bắt buộc đó là hình lập phương.

Chu vi dưới đáy là:

(0,4 imes 4 = 1,6 ;(dm))

Diện tích bao phủ của hình lập phương vẫn mang lại là:

((0,4 imes 0,4) imes 4 = 0,64; (dm^2))

Diện tích toàn phần của hình lập phương thơm sẽ đến là:

((0,4 imes 0,4) imes 6 = 0,96; (dm^2))

Ta bao gồm công dụng như sau:

*


Câu 3


Video lí giải giải


Một hình lập pmùi hương tất cả cạnh 4cm, trường hợp vội cạnh của hình lập phương thơm lên 3 lần thì diện tích bao phủ và diện tích toàn phần của chính nó vội vàng lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?

Phương pháp giải:

- Tính cạnh của hình lập phương thơm new.

- Tính diện tích S bao bọc và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau:

+ Diện tích bao phủ = diện tích S một phương diện ( imes ) 4 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 4.

Xem thêm: Gunny Chơi Game Bắn Súng Tọa Độ Hay Nhất Hiện Nay, Chơi Game Bắn Súng Tọa Độ

+ Diện tích toàn phần = diện tích S một mặt ( imes ) 6 = cạnh ( imes ) cạnh ( imes ) 6. 

Lời giải đưa ra tiết:

Hình lập pmùi hương mới gồm cạnh là:

4 × 3 = 12 (cm)

Diện tích bao phủ của hình lập pmùi hương new là: 

(12 × 12) × 4 = 576 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình lập phương thơm cũ là:


(4 × 4) × 4 = 64 (cm2) 

Diện tích bao bọc của hình lập pmùi hương bắt đầu vội vàng lên số lần đối với diện tích S bao quanh của hình lập phương thơm cũ là :

576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương thơm bắt đầu là: 

(12 × 12) × 6 = 864 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập pmùi hương cũ là: 

(4 × 4) × 6 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương thơm new cấp lên chu kỳ so với diện tích S toàn phần của hình lập pmùi hương cũ là : 864 : 96 = 9 (lần)

Vậy trường hợp vội cạnh của hình lập pmùi hương lên 3 lần thì cả diện tích S bao quanh và diện tích toàn phần đông đảo tăng 9 lần.