quý khách hàng đã coi phiên bản rút ít gọn của tài liệu. Xem và mua ngay lập tức bạn dạng đầy đủ của tư liệu trên trên đây (483.97 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Mẫu bìa báo cáo thành tích

*
Bìa báo cáo thành tựu cá thể 1 19 133
*
Bìa report các kết quả 1 19 393
*
Mẫu số 4: Báo cáo các thành tích ý kiến đề xuất phong tặng kèm danh hiệu Anh hùng mang lại bọn có các thành tích đặc biệt xuất nhan sắc trong thời kỳ thay đổi pptx 4 903 0
*
Mẫu số 5: Báo cáo thành tựu kiến nghị phong tặng kèm (truy hỏi tặng) thương hiệu Anh hùng cho cá nhân có thành tựu đặc trưng xuất sắc trong thời kỳ thay đổi pptx 3 681 0
*
Mẫu số 8: Báo cáo các kết quả đề nghị Tặng Kèm thưởng trọn Huân cmùi hương Hữu nghị, Huy cmùi hương Hữu nghị, Huân cmùi hương Lao cồn, Bằng khen của Thủ tướng mạo nhà nước (đến tập thể, cá nhân tín đồ nước ngoài) docx 2 1 0
*
Mẫu số 3: Báo cáo thành tựu ý kiến đề xuất khuyến mãi ngay thưởng (hoặc truy tặng) Huân cmùi hương được cán bộ lãnh đạo có quy trình cống hiến trong các tổ chức triển khai, cơ quan với đoàn thể potx 2 1 0
*
Mẫu số 4: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng kèm danh hiệu Anh hùng mang lại cộng đồng bao gồm các kết quả đặc trưng xuất sắc đẹp trong thời kỳ thay đổi potx 2 715 0
*
Mẫu số 8: Báo cáo thành tựu đề xuất khuyến mãi ttận hưởng Huân cmùi hương Hữu nghị, Huy chương thơm Hữu nghị, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng mạo Chính phủ (mang đến tập thể, cá thể người nước ngoài) pdf 3 836 1
*
Mẫu 9: Báo cáo các thành tích đề xuất tặng kèm ttận hưởng (hoặc truy vấn tặng) Huân chương cho cán bộ tất cả quá trình cống hiến hoặc qua những quá trình bí quyết mạng doc 2 1 1


Xem thêm: Cách Chặn Youtube Trên Máy Tính, Điện Thoại Đơn Giản, Hướng Dẫn Chặn Kênh Youtube Trên Máy Tính

*
Mẫu 10: Báo cáo các kết quả ý kiến đề nghị phong tặng (truy hỏi tặng) danh hiệu Anh hùng đến cá nhân tất cả các kết quả quan trọng xuất sắc đẹp trong thời kỳ đổi mới doc 2 1 1