*

...các loại khủng hoảng pháp lý, cầm cố thời cơ làm cho giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng quản lý dự án


*
Sơ vật dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁPhường LUẬT
*

*
Mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc------------

(Địa danh), ngày ….mon …. năm ….

 

HỢPhường ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: …../(Năm)/….(Ký hiệu hợp đồng)

Về việc: Tư vấn làm chủ dự án

 

CHO CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (TÊN CÔNG TRÌNH VÀ HOẶC GÓI THẦU) SỐ …..

THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ……

 

GIỮA

 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ)

 

 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN)

 

 

MỤC LỤC

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢPhường ĐỒNG ........................................................................

PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP.. ĐỒNG ...............................................

ĐIỀU 1. HỒ SƠ CỦA HỢP. ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN..........................................................

ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI................................................................................

ĐIỀU 3. MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC ...................................................................................

ĐIỀU 4. GIÁ HỢPhường ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN...........................................................

ĐIỀU 5. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢPhường ĐỒNG (NẾU CÓ) ...........................................................

ĐIỀU 6. THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG ..............................................................

ĐIỀU 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢPhường. ĐỒNG..............................................................................

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA PMC.......................................................

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ.....................................................

ĐIỀU 10. NHÂN LỰC CỦA PMC ............................................................................................

ĐIỀU 11. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢPhường ĐỒNG................................................................

ĐIỀU 12. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.............................................................

ĐIỀU 13. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU...........................................................

ĐIỀU 14. VIỆC BẢO MẬT ......................................................................................................

ĐIỀU 15. BẢO HIỂM..............................................................................................................

ĐIỀU 16. BẤT KHẢ KHÁNG....................................................................................................

ĐIỀU 17. THƯỞNG, PHẠT VI PHẠM HỢPhường. ĐỒNG....................................................................

ĐIỀU 18. KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI................................................................

ĐIỀU 19. QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG.......................................................................................

ĐIỀU trăng tròn. ĐIỀU KHOẢN CHUNG..............................................................................................

 

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP. ĐỒNG

Căn uống cđọng Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 mon 11 năm 2005 của Quốc hội khóa XI;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 111/2006/NĐ-CPhường ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ lí giải thực hành nguyên lý đấu thầu và chọn lọc Nhà thầu.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CPhường ngày 13 mon 06 trong năm 2007 của Chính phủ về cai quản ngân sách chi tiêu xây cất công trình;

Căn uống cứ tác dụng tuyển lựa Nhà thầu tại văn uống bản số (Quyết định số …)

PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP. ĐỒNG

MTại ĐẦU

Hôm ni, ngày….tháng….năm…..trên (Địa danh)…………………………….., Cửa Hàng chúng tôi tất cả các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (viết tắt là CĐT),

Tên thanh toán giao dịch …………………..

Đại diện (hoặc fan được ủy quyền) là: ………….                            Chức vụ:………...

Tài khoản: ………………………..

Mã số thuế: ………………………..

E-mail: ……………………………..

là 1 trong những bên

2. Tư vấn làm chủ dự án (viết tắt là PMC):

Tên giao dịch:

Đại diện (hoặc tín đồ được ủy quyền) là: ………..                              Chức vụ: …………….

Tài khoản: ………………………………………………..………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………….……………………..

E-mail: ……………………………..

là mặt còn lại

Chủ đầu tư chi tiêu và Nhà thầu được điện thoại tư vấn riêng biệt là Bên và Điện thoại tư vấn phổ biến là Các Bên.

Các Bên trên phía trên thống nhất thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1. HỒ SƠ CỦA HỢPhường ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

1.1. Hồ sơ phù hợp đồng là thành phần không bóc tách của hòa hợp đồng, bao gồm các căn cứ ký kết phối kết hợp đồng, lao lý cùng điều kiện của vừa lòng đồng này với các tư liệu sau:

1.1.1. Thông báo trúng thầu hoặc vnạp năng lượng bản hướng đẫn thầu;

1.1.2. Điều khiếu nại riêng rẽ (giả dụ có): Phú lục số…. ; Phú lục số …. ; Phụ lục số …. ;

1.1.3. Đề xuất của Nhà thầu với tài liệu kèm theo;

1.1.4. Điều kiện tsay đắm chiếu (Phụ lục số … );

1.1.5. Các sửa thay đổi, bổ sung bằng văn uống bạn dạng, biên bạn dạng dàn xếp hòa hợp đồng;

1.1.6. Bảo đảm triển khai thích hợp đồng (giả dụ có), bảo hộ tiền nhất thời ứng với các bảo hộ không giống (ví như có);

1.1.7. Các tư liệu không giống (những tài liệu – Phụ lục bổ sung vào quá trình tiến hành Hợp đồng).

1.2. Thứ đọng từ bỏ ưu tiên của những tài liệu

Nguim tắc phần đa tài liệu cấu thành yêu cầu hòa hợp đồng là quan liêu khối hệ thống độc nhất vô nhị giải thich tương trợ lẫn nhau, cơ mà ví như tất cả điểm nào ko rõ ràng hoặc không thống tuyệt nhất thì những mặt tất cả trách nhiệm dàn xếp cùng thống nhất. Trường thích hợp, các mặt không thống tuyệt nhất được thì vật dụng từ bỏ ưu tiên các tư liệu cấu thành phù hợp đồng nhằm cách xử trí vụ việc không thống duy nhất được vẻ ngoài nlỗi sau (hoặc bởi các mặt từ bỏ thỏa thuận):

1.2.1. Thông báo trúng thầu hoặc vnạp năng lượng bạn dạng hướng dẫn và chỉ định thầu;

1.2.2. Điều kiện riêng biệt (giả dụ có): Prúc lục số … ; Phụ lục số … ; Phú lục số …. ;

1.2.3. Các lao lý cùng điều kiện này;

1.2.4. Đề xuất của Nhà thầu và tài liệu đương nhiên (Phú lục số…. ;

1.2.5. Điều khiếu nại tmê mệt chiếu (Phú lục số …. ;

1.2.6. Các sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi vnạp năng lượng bạn dạng, biên phiên bản Bàn bạc phù hợp đồng;

1.2.7. Bảo đảm tiến hành vừa lòng đồng, bảo lãnh chi phí lâm thời ứng và những bảo lãnh không giống (nếu như có);

1.2.8. Các tư liệu khác (những tài liệu – Phú lục bổ sung vào quá trình tiến hành Hợp đồng).

ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI.

Các trường đoản cú với cụm tự (được có mang với diễn giải) sẽ sở hữu chân thành và ý nghĩa nhỏng diễn giải dưới đây cùng được áp dụng đến phù hợp đồng này, trừ khi ngữ cảnh yên cầu diễn tả rõ một ý nghĩa sâu sắc khác

2.1. “Chủ đầu tư” là …. (tên giao dịch Chủ đầu tư) nhỏng vẫn nói vào phần mở màn và những người tất cả quyền kế thừa thích hợp pháp của Chủ đầu tư chi tiêu mà chưa phải là ngẫu nhiên đối tượng người sử dụng như thế nào vày người kia ủy quyền.

2.2. “Tư vấn cai quản dự án” là ……(thương hiệu của nhà thầu vào solo dự thầu được Chủ chi tiêu chấp thuận) như được nêu tại đoạn khởi đầu và những người dân thừa kế thích hợp pháp của Nhà thầu cơ mà chưa hẳn là ngẫu nhiên đối tượng như thế nào vì bạn đó ủy quyền.

2.3. “Dự án” là dự án công trình … (tên dự án).

2.4. “Công trình” là các công trình xây dựng …. (tên công trình) được tiến hành vị Nhà thầu xây đắp theo Hợp đồng xây cất đã ký kết kết.

2.5. “Hạng mục công trình” là một trong những công trình đơn nhất được nêu trong hòa hợp đồng (nếu có).

2.6. “Đại diện Chủ đầu tư” là …. (fan được Chủ đầu tư nêu ra vào Hợp đồng hoặc được chỉ định và hướng dẫn theo từng thời hạn theo Điều …. Khoản … <Đại diện của Chủ đầu tư>) và điều hành và quản lý quá trình đại diện đến Chủ đầu tư chi tiêu.

2.7. “Đại diện của PMC” là ….(người được PMC nêu ra trong Hợp đồng hoặc được PMC hướng dẫn và chỉ định theo Khoản 10.1 <Đại diện của PMC> với quản lý các bước thay mặt đại diện PMC.

2.8. “Hợp đồng” là phần 1, phần 2 với những tư liệu kèm theo vừa lòng đồng …. (theo phương pháp trên Khoản 1.1 ).

2.9. Hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ thưởng thức của Chủ đầu tư chi tiêu là cục bộ tài liệu theo nguyên tắc tại Phú lục số … .

2.10. Hồ sơ Dự thầu hoặc Hồ sơ khuyến nghị của PMC là làm hồ sơ hẳn nhiên đối kháng dự thầu được ký kết vì chưng PMC mà PMC đệ trình được gửi vào vào phù hợp đồng theo lý lẽ trên Prúc lục số … .

2.11. Bên là Chủ đầu tư chi tiêu hoặc PMC tùy theo ngữ chình ảnh.

2.12. “Ngày” trừ lúc được vẻ ngoài không giống trong hòa hợp đồng, “ngày” được phát âm là ngày dương lịch và tháng được hiểu là mon dương định kỳ.

2.13. “Bất khả kháng” được quan niệm trên Điều ….

2.14. “Luật” là toàn bộ hệ thống lao lý của nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa VN với các vnạp năng lượng bản hướng dẫn có liên quan.

2.15. “Văn phiên bản chấp thuận” là bộc lộ sự đồng ý chấp nhận của nhà đầu tư về bất kỳ ghi ghi nhớ hoặc thỏa thuận hợp tác như thế nào giữa hai bên phía trong quá trình triển khai phù hợp đồng.

2.16. “Phụ lục hợp đồng” là đều trang hoàn hảo nhằm mục đích làm rõ một ngôn từ vào phù hợp đồng, được Call thương hiệu là Phú luc của Hợp đồng cùng là một trong những phần ko tách tách của Hợp đồng.

2.17. “Công việc” được gọi là các các dịch vụ vì chưng PMC thực hiện theo nguyên tắc tại Điều 3 .

ĐIỀU 3. MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC.

Chủ đầu tư đồng ý thuê và PMC gật đầu dấn triển khai các công việc thống trị dự án của dự án … (tên dự án) nlỗi sau:

- Tổ chức lập report đầu tư, lập dự án chi tiêu hoặc report kinh tế - kỹ thuật;

- Tổ chức triển khai công tác đền bù giải phóng đền bù mặt bằng, tái định cư trực thuộc trách nát nhiệm của công ty đầu tư;

- Tổ chức thi tuyển xây dựng loài kiến trúc;

- Tổ chức đánh giá và thẩm định dự án công trình đầu tư, report kinh tế tài chính - kỹ thuật, tổng giá trị đầu tư;

- Tổ chức thẩm tra xây đắp kỹ thuật, xây cất bạn dạng vẽ xây dựng, dự toán thù kiến thiết công trình;

- Tổ chức chọn lựa đơn vị thầu vào vận động xây dựng;

- Tổ chức quản lý quality, khối lượng, giai đoạn với thống trị ngân sách xây cất công trình;

- Tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường xung quanh của công trình;

- Tổ chức lập định nấc, đối chọi giá thi công công trình;

- Tổ chức kiểm tra unique vật liệu, kiểm tra quality công trình theo những hiểu biết của nhà đầu tư;

- Tổ chức đánh giá và ghi nhận sự cân xứng về quality công trình;

- Tổ chức sát hoạch, tkhô nóng tân oán, quyết toán vừa lòng đồng; tkhô cứng toán thù, quyết tân oán vốn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình;

- Tổ chức sát hoạch, chuyển giao công trình;

- Các các bước liên quan đến công tác thi công, khánh thành, tuim truyền quảng cáo;

- Tổ chức tiến hành một số công việc làm chủ không giống.

(Nội dung Chủ đầu tư mướn support cai quản dự án công trình của từng dự án công trình cụ thể do các mặt tự thỏa thuận)

PMC bảo đảm quản lý dự án .. (thương hiệu dự án) đúng xây đắp, cùng với chất lượng cao, trọng lượng vừa đủ cùng chính xác, đúng quy trình tiến độ đã làm được duyệt; bảo vệ bình an, dọn dẹp vệ sinh môi trường thiên nhiên cùng phòng phòng cháy, nổ; quản lý dự án … (tên dự án) tương xứng cùng với các chế độ của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa cả nước về chế tạo.

Phạm vi các bước của PMC được biểu lộ cơ mà giới hạn max vào Phú lục số … bao gồm các công việc rõ ràng sau:

- Quản lý Việc thực hiện tất cả các hợp đồng xuất bản của những công ty thầu khác đã ký kết cùng với Chủ đầu tư;

- Xem xét, bình chọn quá trình do những công ty thầu khác lập cùng hiệu chỉnh, lập lại quá trình tiến hành dự án (giả dụ đề xuất thiết) nhưng lại nên tương xứng với tổng tiến trình (quy trình tiến độ tổng thể) với các mốc đặc biệt quan trọng đã có duyệt;

- Đánh giá triệu chứng ngày nay của Việc triển khai dự án công trình với nắm rõ các các bước triển khai dự án công trình nhằm lập kế hoạch cai quản và kiểm soát điều hành dự án;

- Đánh giá chỉ các chuyển đổi tương quan mang lại thiết kế; kiến tạo xây dựng; bán buôn trang bị bốn, trang bị, bình yên lao hễ, lau chùi và vệ sinh môi trường cùng phòng chống cháy, nổ; chạy thử, nghiệm thu sát hoạch và bàn giao công trình; đào tao vận hành: khuyến nghị mang đến Chủ đầu tư những biện pháp tương thích nhằm đảm bảo những biến đổi bên trên không ảnh hưởng mang lại an toàn, quality với quá trình tiến hành dự án;

- Giúp Chủ đầu tư chi tiêu lập và xem xét, Reviews các tiêu chuẩn chắt lọc đơn vị thầu;

- Kiểm tra, report, theo dõi câu hỏi cung ứng lực lượng lao động, thiết bị của những công ty thầu;

- Theo dõi, Reviews cùng báo cáo cường độ kết thúc quá trình của những đơn vị thầu;

- Báo cáo những khãn hữu kngày tiết, chậm rãi những các bước quy trình tiến hành của những nhà thầu không giống và thưởng thức những đơn vị thầu này có biện pháp khắc phục và hạn chế và bao gồm giải pháp đảm bảo nhằm chấm dứt đúng tiến trình vẫn cam kết với Chủ đầu tư. Căn cứ vào những giải pháp của các công ty thầu chỉ dẫn, PMC nhận xét với đưa ra gần như giải pháp theo ý kiến của chính bản thân mình nhằm ngừng dự án công trình đúng planer sẽ đề ra;

- Báo cáo tiến độ mỗi ngày, sản phẩm tuần, mỗi tháng hoặc tự dưng xuất theo những hiểu biết của Chủ đầu tư, mỗi báo cáo bao gồm các nội dung chính: triệu chứng toàn diện và tổng thể của dự án; khối lượng, unique của từng công việc sẽ triển khai với so sánh với planer đã đề ra hoặc các vừa lòng đồng sẽ ký; những vướng mắc cùng khuyến cáo giải pháp để xử lý;

- Đánh giá thực trạng quality của dự án;

- Tư vấn góp công ty đầu tư chi tiêu hệ thống hóa cùng kiểm soát điều hành tư liệu của dự án;

- Giúp Chủ đầu tư quản lý rủi ro tương quan mang đến dự án.

- Giúp Chủ đầu tư kiểm soát, điều hành giai đoạn và unique của thi công theo như đúng phù hợp đồng thiết kế tạo công trình xây dựng đã ký kết.

- Kiểm tra, báo cáo, tổng đúng theo các biến đổi hoặc phát sinh kiến tạo trong quá trình triển khai dự án.

- Giúp Chủ chi tiêu để ý, kiểm soát, kiểm soát và điều hành bài toán lập, tiến hành planer thi công;

- Xác định đều nguyên tố chủ yếu ảnh hưởng cho công tác thi công kiến tạo công trình;

- Các công tác sẵn sàng công trường thi công của các nhà thầu như: kiến thiết các công trình xây dựng nhất thời giao hàng xây cất thành lập công trình xây dựng (văn uống chống công trường; kho bến bãi tập Giao hàng thi công; hệ thống năng lượng điện, nước lâm thời ship hàng thi công; khối hệ thống đường trợ thời, mặt hàng rào trợ thời Ship hàng xây đắp …)….;

- Xem xét vấn đề kêu gọi lực lượng, máy móc sản phẩm công nghệ xây dựng của những công ty thầu;

- Biện pháp tổ chức triển khai xây đắp của nhà thầu;

- Tiến độ thiết kế của các nhà thầu;

- Kế hoạch unique công trình của nhà thầu;

- Kế hoạch cung ứng đồ dùng bốn, thiết bị của các bên thầu;

- Các chiến lược khác ship hàng xây đắp công trình;

- Giúp Chủ đầu tư chất vấn, giám sát, điều hành các đơn vị thầu, các nhà thầu hỗ trợ tư vấn không giống tđắm say gia tiến hành dự án bảo vệ quá trình, unique, an ninh, dọn dẹp môi trường thiên nhiên với chống chống cháy, nổ;

- Xem xét, khám nghiệm cùng ghi chxay nhật cam kết công trình;

- Xem xét, kiểm soát các tư liệu của những công ty thầu, những đơn vị support khác theo thích hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;

- Tổ chức, nhà trì các cuộc họp giao ban trên công trường với tsay mê gia các cuộc họp vị Chủ chi tiêu chủ trì;

- Xem xét, soát sổ các báo cáo chu trình (ngày, tuần, tháng) cùng những report khác của những nhà thầu;

- Thực hiện vấn đề chú ý và nhận xét các quá trình gây ra hoặc biến hóa đối với chiến lược, tài liệu đã có được phê duyệt;

- Giám sát với quản lý điều hành các đơn vị thầu triển khai những các bước phù hợp cùng với những mốc cùng những khoảng chừng thời gian quan trọng đặc biệt của dự án;

- Thông báo cho Chủ đầu tư chi tiêu về tính không thiếu của các công việc trước khi triển khai nghiệm thu;

- Lập với điều hành planer xem sét, kiểm nghiệm, chạy demo, nghiệm thu sát hoạch mang lại tương xứng cùng với tổng tiến độ;

- Kiểm tra kế hoạch cùng những điều kiện nhằm thực hiện bài toán phân tích, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu sát hoạch với bàn giao;

- Kiểm tra, đo lường và tính toán, đôn đốc câu hỏi lập với tiến hành những giải pháp nhằm mục tiêu bảo vệ công tác làm việc an ninh lao hễ, dọn dẹp và sắp xếp môi trường cùng phòng phòng cháy, nổ của các công ty thầu;

- Giúp Chủ chi tiêu cùng người tiêu dùng dự án công trình thay với làm rõ bề ngoài quản lý với các thao tác làm việc quan trọng liên quan mang đến vận hành công trình;

- Kiểm tra planer huấn luyện và giảng dạy của những đơn vị thầu đào tạo;

- Điều hành quy trình huấn luyện và giảng dạy với giải đáp vận hành;

- Kiểm tra, giám sát bài toán chuyển giao công nghệ của các công ty thầu;

ĐIỀU 4. GIÁ HỢPhường. ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN

4.1. Giá vừa lòng đồng

- Giá đúng theo đồng được khẳng định theo Prúc lục số … với số chi phí là: …….(Bằng chữ:…..)

- Trong số đó bao gồm chi phí nhằm triển khai cục bộ các các bước được thể hiện thời Điều 3 với Điều 8 ;

- Những chi phí gây ra theo Điều 6 .

4.2. Nội dung của Giá Hợp đồng

Giá Hợp đồng đã bao gồm:

- Ngân sách nhân công cho chuyên gia, chi phí đồ tứ, vật liệu, máy móc, bỏ ra phi làm chủ, ngân sách khác, ngân sách bảo hiểm trách rưới nhiệm công việc và nghề nghiệp, thu nhập Chịu thuế tính trước và thuế cực hiếm tăng thêm, nlỗi được chi tiết tại prúc lục số

- giá thành quan trọng mang lại Việc hoàn chỉnh làm hồ sơ sau các cuộc họp, báo cáo;

- Ngân sách chi tiêu đi thực địa, chi phí chuyển vận lúc ttê mê gia vào quy trình sát hoạch những tiến độ tại hiện nay ngôi trường và sát hoạch chạy thử, bàn giao;

- Chi tiêu download tài liệu tìm hiểu thêm ship hàng mang đến công việc support, ….

4.3. Tạm ứng

Thời gian muộn nhất là … ngày kể từ ngày hợp đồng tất cả hiệu lực hiện hành (hoặc nhận ra Bảo đảm tạm bợ ứng theo Điều 5 Chủ đầu tư chi tiêu ứng trước cho PMC ….giá chỉ phù hợp đồng tương xứng số chi phí là … (ĐVN).

- Bằng chữ: …………

4.4. Tiến độ thanh khô toán

Việc thanh toán thù đúng theo đồng tuân thủ theo đúng quy trình tkhô nóng toán thù nlỗi phụ lục số .. cùng với những cơ chế rõ ràng nhỏng sau:

4.4.1. Trong vòng ….ngày Tính từ lúc ngày ký kết biên bạn dạng nghiệm thu khuôn khổ công trình .. (thương hiệu hạng mục công trình), chủ đầu tư vẫn thanh hao toán cho PMC là … giá thích hợp đồng đã ký.

4.4.2. Trong vòng …ngày Tính từ lúc ngày ký kết biên bạn dạng nghiệm thu khuôn khổ công trình … (thương hiệu khuôn khổ công trình tiếp theo), người đầu tư vẫn thanh khô toán tiếp mang đến PMC là …giá bán đúng theo đồng đã ký.

4.4.3. Trong vòng …ngày kể từ ngày cam kết biên phiên bản nghiệm thu chuyển nhượng bàn giao công trình xây dựng chính thức đi vào sử dụng, chủ đầu tư dự án sẽ tkhô hanh tân oán tiếp đến Nhà thầu là …giá chỉ hợp đồng vẫn ký;

4.4.4. Trong vòng ... ngày kể từ ngày quyết toán thù hòa hợp đồng được phê để mắt Chủ đầu tư vẫn làm thủ tục thanh toán thù nốt ... sót lại của Giá thích hợp đồng đã ký kết đến PMC.

4.5. Hồ sơ tkhô nóng toán: theo hiện tượng tại phụ lục số … .

ĐIỀU 5. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (NẾU CÓ)

5.1. PMC cần nộp giấy bảo hộ trợ thì ứng (giả dụ có) của Ngân mặt hàng tương đương với …giá trị của số tiền tạm thời ứng theo biểu mẫu nhỏng Phú lục số … và đảm bảo này cần bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành cho đến lúc Chủ đầu tư chi tiêu tịch thu không còn trợ thì ứng (áp dụng mang lại trường hợp thử khám phá phải bao gồm bảo đảm an toàn trợ thời ứng).

5.2. PMC đề nghị nộp giấy bảo lãnh tiến hành đúng theo đồng (nếu như có) của ngân hàng tương đương…giá chỉ thích hợp đồng theo như đúng biểu mẫu trong phần Phú lục hẳn nhiên Hợp đồng này. Ngân hàng bảo lãnh là Ngân mặt hàng mà lại tầm giá PMC tài giỏi khoản hoạt động tại đó. nhà đầu tư sẽ không triển khai bất cứ một quy định tkhô giòn toán làm sao lúc chưa nhận ra Giấy bảo lãnh hòa hợp lệ của Nhà thầu.

5.3. PMC sẽ không còn được trả lại số chi phí Bảo lãnh trong ngôi trường thích hợp PMC từ chối triển khai vừa lòng đồng đã ký kết kết.

5.4. Sau lúc PMC thực hiện rất đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, CĐT sẽ có được văn bạn dạng gửi ngân hàng gây ra giấy Bảo lãnh để trả lại bảo lãnh đến PMC.

ĐIỀU 6. THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢPhường ĐỒNG.

6.1. Ngân sách tạo nên chỉ được tính nếu các bước của PMC tăng thêm phạm vi công việc theo thử khám phá của Chủ đầu tư;

6.2. Kéo nhiều năm công việc bởi lý do từ bỏ phía chủ đầu tư hoặc những Nhà thầu xây gắn thêm hoặc các Nhà hỗ trợ vào quy trình chế tạo Công trình. Thời gian kéo dài chỉ được tính bước đầu sau …tháng Tính từ lúc ngày bàn giao dự án công trình, khuôn khổ công trình xây dựng theo giai đoạn của Dự án đã có được phê chăm sóc.

6.3. Nếu các ngôi trường hợp trên gây ra hoặc bao gồm xu hướng tạo nên, PMC đang thông tin đến chủ đầu tư dự án trước khi triển khai quá trình. Không gồm ngân sách gây ra làm sao được tkhô cứng toán trừ khi được CĐT đồng ý chấp thuận bởi văn uống phiên bản trước khi triển khai công việc.

6.4. Ngân sách chi tiêu phát sinh sẽ được thỏa thuận hợp tác với tkhô nóng toán thù giữa nhà đầu tư và PMC. Việc tính tân oán ngân sách phát sinh đã căn cứ bên trên đại lý tính toán thù Giá phù hợp đồng trên Phú lục số ….cùng những thỏa thuận hợp tác về vấn đề kiểm soát và điều chỉnh Giá hợp đồng khi bao gồm các biến hóa có thể chấp nhận được tính tân oán chi phí tạo nên theo pháp luật cơ chế về câu hỏi tkhô hanh toán thù chi phí tạo ra.

ĐIỀU 7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢPhường ĐỒNG.

Được vẻ ngoài cụ thể tại Phú lục số …. với tổng thời gian thực hiện là … ngày đề cập một ngày dài lễ đầu năm mới cùng ngày nghỉ ngơi.

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA PMC

8.1. PMC bảo đảm an toàn rằng tất cả các các bước PMC triển khai theo Hợp đồng này cần cân xứng với Hồ sơ mời thầu hoặc hồ nước hơ trải nghiệm của nhà chi tiêu bề ngoài tại Phú lục số .. cùng tuân hành các quy chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh hiện hành và những chế độ về tiêu chuẩn chỉnh của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

8.2. PMC nên đảm bảo an toàn điều hành và quản lý cùng thống trị dự án công trình … (tên dự án) nhằm mục tiêu chấm dứt đúng tiến trình, đúng kiến tạo, đảm bảo quality cùng an toàn;

8.3. PMC phải tạo đề cương cứng thực hiện công việc support cai quản dự án;

8.4. PMC nên thực hiện với Chịu trách nhiệm đối với các thành phầm quá trình của bản thân mình, Công câu hỏi được triển khai bởi PMC yêu cầu vì chưng những bên chuyên môn tất cả đầy đủ điều kiện năng lượng theo chế độ của luật pháp, trình độ tiến hành, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của Dự án.

8.6. PMC bao gồm trách nát nhiệm thường xuyên quản lý, thống kê giám sát, đôn đốc những công ty thầu, các bên tư vấn không giống bảo đảm an toàn thực hiện đúng quy trình tiến độ đã làm được đưa ra, bảo đảm an toàn unique với an ninh của toàn cục dự án công trình.

8.7. PMC đã thu xếp, bố trí lực lượng lao động của chính bản thân mình cùng năng lượng quan trọng như list đã có chủ đầu tư phê chú tâm, liệt kê tại Phụ lục số … của Hợp đồng này nhằm phục vụ quá trình của chính mình.

8.8. PMC đề nghị cam đoan rằng, Khi tất cả từng trải của Chủ đầu tư, PMC sẽ cử thay mặt đại diện bao gồm đủ thẩm quyền, năng lượng để giải quyết những các bước còn vướng mắc trên ngẫu nhiên thời khắc vị chủ đầu tư dự án ấn định (nói cả ngày nghỉ) cho tới ngày xong xuôi và chuyển nhượng bàn giao Công trình.

8.9. PMC đang đề xuất tuân thủ sự chỉ đạo với lí giải của Chủ đầu tư chi tiêu, ngoài hầu như hướng dẫn hoặc đề xuất trái cùng với quy định hoặc tất yêu thực hiện được.

8.10. PMC có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thđộ ẩm định…cùng với con số theo yêu cầu của Chủ chi tiêu.

8.11. PMC yêu cầu chịu đựng trách rưới nhiệm trước Chủ đầu tư cùng lao lý về gần như chuyển động bởi vì lực lượng lao động của mình triển khai.

8.12. PMC yêu cầu tải bảo đảm trách rưới nhiệm nghề nghiệp và công việc theo hiệ tượng của pháp luật;

8.13. PMC đề xuất đảm bảo lợi ích và quyền lợi và nghĩa vụ hòa hợp pháp của Chủ đầu tư chi tiêu trong việc quy trình thực hiện những các bước của mình;

8.14. PMC buộc phải từ thu xếp phương tiện đi lại vận chuyển, nơi nạp năng lượng sinh sống Khi phải thao tác làm việc xa trụ ssống của mình;

8.15. PMC nên Chịu đựng hoàn toàn trách nát nhiệm trước chủ đầu tư dự án về dục tình giao dịch, tiến hành công việc với thanh hao toán thù, quyết toán theo Hợp đồng cùng với Chủ đầu tư.

8.16. Bồi thường thiệt sợ hãi vì lỗi của chính mình gây nên trong quá trình triển khai công việc;

8.17. PMC đề nghị gồm trách nhiệm cử người dân có đầy đủ trình độ chuyên môn cùng rất Chủ đầu tư chứng tỏ, bảo vệ sự đúng mực không hề thiếu của các tư liệu tương quan mang đến cân nặng, chất lượng của công trình trước những cơ sở có tương quan trong quá trình thực hiện dự án công trình theo thích hợp đồng này;

8.18. PMC đề xuất bao gồm trách nhiệm làm chủ, bảo quản, sử dụng bao gồm công dụng, đúng mục đích toàn bộ các tư liệu, sản phẩm hay ngẫu nhiên tài sản như thế nào vì Chủ chi tiêu thứ đến với có trách nát nhiệm hoàn lại cho Chủ chi tiêu Khi dứt các nghĩa vụ theo vừa lòng đồng vào chứng trạng chuyển động tốt;

8.19. PMC cần tất cả trách nát nhiệm triển khai tất cả các nhiệm vụ theo cách thức của luật pháp so với hoạt động kinh doanh của mình như: đăng ký sale, ĐK hành nghề, chấm dứt tất cả các nhiệm vụ thuế,….

8.21. PMC đang phúc đáp bằng văn uống phiên bản những những hiểu biết hoặc đề xuất của chủ đầu tư trong tầm …ngày kể từ khi nhận thấy từng trải hoặc đề xuất đó.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

9.1. Chủ chi tiêu sẽ cung cấp đến PMC những báo cáo, tư liệu liên quan cho dự án công trình mà Chủ chi tiêu đã có được trong khoảng thời gian sớm nhất có thể theo đề xuất của PMC;

9.2. Chủ đầu tư chi tiêu đang cung cấp mang lại PMC một (01) bạn dạng sao của toàn bộ các tài liệu liên quan đến xây cất, phù hợp đồng đã ký kết kết cùng với những công ty thầu khác;

9.3. Chủ đầu tư đang thuộc hợp tác ký kết cùng với PMC với sinh sản ĐK đến mức về tối nhiều mang lại PMC vào quá trình triển khai thích hợp đồng.

9.4. Tkhô giòn toán

nhà đầu tư đang thanh hao tân oán cho PMC cục bộ giá vừa lòng đồng theo đúng những pháp luật được thỏa thuận hợp tác vào đúng theo đồng này.

9.5. Thông tin

chủ đầu tư của dự án vẫn trả lời bởi vnạp năng lượng phiên bản những kiến nghị hay hưởng thụ của PMC vào vòng…ngày làm cho việc

9.6. Nhân lực của Chủ đầu tư

chủ đầu tư gồm trách rưới nhiệm cử rất nhiều cá thể bao gồm đầy đủ năng lực cùng trình độ chuyên môn cân xứng cùng với từng quá trình để gia công Việc với PMC. Cụ thể nlỗi Phú lục số ….

9.7. Chủ đầu tư đã thuộc trao đổi với tiếp cận thống tốt nhất trước khi đưa ra quyết định những vụ việc quan trọng đặc biệt tương quan đến phạm vi quá trình của PMC;

9.8. Chủ đầu tư chi tiêu vẫn cấp cho biên bản xác thực việc ngừng những nhiệm vụ theo phù hợp đồng này cho PMC. Tuy nhiên tất cả việc phê coi sóc tuyệt cấp cho bất kỳ văn uống phiên bản làm sao của Chủ đầu tư không làm sút trách nát nhiệm của PMC trong quy trình thực hiện thích hợp đồng này.

ĐIỀU 10. NHÂN LỰC CỦA PMC

10.1. PMC nên cử người có đầy đủ năng lực để gia công thay mặt đại diện với điều hành quản lý công việc thay mặt mang lại PMC

10.2. Nhân lực của PMC nên tất cả chứng từ hành nghề, trình độ trình độ chuyên môn, kĩ năng, kinh nghiệm cân xứng, hợp lý về công việc và nghề nghiệp, các bước của mình nlỗi được phép tắc ví dụ tại Phụ lục số … ;

10.3. Nhân lực chủ yếu của PMC nên thực hiện những công việc được giao trong vòng thời gian quan trọng để giành được quy trình tiến độ của dự án. PMC ko được biến hóa bất kỳ nhân Nhân lực chính làm sao của mình Lúc không được sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư;

10.4. Chủ đầu tư chi tiêu bao gồm quyền trải nghiệm PMC thay thế sửa chữa ngẫu nhiên lực lượng lao động như thế nào nếu như người này được cho là làm chủ kỉm hoặc không đủ năng lực, thiếu hụt sự cận trọng vào quá trình hoặc vắng khía cạnh vượt ..ngày nhưng không tồn tại nguyên do và chưa được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. lúc kia, PMC bắt buộc cử tín đồ khác tất cả đủ năng lực sửa chữa thay thế trong vòng… ngày Khi nhận thấy tận hưởng của Chủ đầu tư, ngân sách thay thế nhân sự này bởi vì PMC tự Chịu cùng trong trường vừa lòng này PMC ko được trì hoãn công việc của mình;

10.5. Trước Lúc biến đổi nhân sự PMC yêu cầu bao gồm văn bạn dạng ý kiến đề nghị với Chủ đầu tư chi tiêu trước…ngày nhằm Chủ đầu tư chu đáo chấp thuận;

10.6. Nhân lực của PMC thừa hưởng những chế độ theo đúng nguyên lý của Bộ dụng cụ Lao rượu cồn của cả nước với ngân sách cho các chế độ này vày PMC đưa ra trả;

10.7. Nhân sự của PMC đề nghị sử dụng nhuần nhuyễn ngôn ngữ theo cơ chế của đúng theo đồng.

ĐIỀU 11. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢPhường ĐỒNG.

11.1. Tạm ngừng với ngừng đúng theo đồng vì chưng Chủ đầu tư;

11.1.1. Tạm ngừng thích hợp đồng vì Chủ đầu tư

Nếu PMC ko triển khai nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư chi tiêu hoàn toàn có thể ra thông báo trợ thời chấm dứt quá trình của PMC cùng đòi hỏi PMC yêu cầu triển khai và thay thế sửa chữa những sai sót trong vòng thời hạn hợp lý cụ thể.

11.1.2. Chấm xong xuôi Hợp đồng vì Chủ đầu tư

Chủ chi tiêu sẽ được quyền xong Hợp đồng nếu như PMC:

(a) Không tuân hành Điều 5 hoặc với 1 thông báo theo mục 11.1.1. nêu trên,

(b) Bỏ dở công việc hoặc thể hiện rõ ràng ý muốn không thường xuyên tiến hành nhiệm vụ theo Hợp đồng.

(c) Không gồm nguyên do quang minh chính đại mà lại ko thường xuyên triển khai các bước theo Điều 7 ,

(d) Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận theo thử khám phá,

(e) Bị phá sản hoặc vỡ lẽ nợ, bị tạm dừng hoạt động, bị quản lý tài sản, buộc phải Bàn bạc với chủ nợ hoặc liên tiếp sale sau sự tính toán của tín đồ cai quản gia sản, tín đồ được ủy quyền hoặc tín đồ cai quản do tác dụng của chủ nợ hoặc đã bao gồm hành vi hoặc sự khiếu nại làm sao xẩy ra (theo những Luật được áp dụng) có tác động tương tự cho tới các hoạt động hoặc sự khiếu nại này, hoặc

Nếu gồm ở một trong những trường hợp này, Chủ đầu tư chi tiêu hoàn toàn có thể, bằng phương pháp thông báo mang đến PMC trước…ngày ngừng Hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường phù hợp (e), Chủ đầu tư chi tiêu hoàn toàn có thể thông báo dứt Hợp đồng ngay nhanh chóng.

Sự chọn lựa của Chủ đầu tư chi tiêu trong câu hỏi đưa ra quyết định hoàn thành Hợp đồng sẽ không còn được làm ảnh hưởng đến những quyền hạn khác của Chủ đầu tư chi tiêu theo Hợp đồng.

Sau Khi hoàn thành Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể liên tục kết thúc công trình với / hoặc sắp đặt cho các đơn vị chức năng khác tiến hành. Chủ chi tiêu cùng những đơn vị chức năng này khi ấy hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ tài liệu làm sao của PMC hoặc vị đại diện thay mặt PMC triển khai theo thích hợp đồng.

11.1.3. Quyền chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có quyền kết thúc Hợp đồng vào bất cứ dịp nào dễ dàng đến Chủ đầu tư, bằng cách thông tin mang đến PMC Việc dứt Hợp đồng. Việc kết thúc này sẽ sở hữu hiệu lực thực thi sau…ngày Tính từ lúc ngày mà PMC nhận ra thông tin này của Chủ đầu tư. Chủ chi tiêu sẽ không được hoàn thành Hợp đồng theo Khoản này để từ tiến hành công việc hoặc thu xếp nhằm một đơn vị support quản lý không giống thực hiện quá trình.

11.2. Tạm dứt với hoàn thành thích hợp đồng vì chưng PMC:

11.2.1. Quyền lâm thời xong các bước của PMC

Nếu Chủ chi tiêu không tuân hành Điều 4 PMC có thể, sau thời điểm thông tin mang lại Chủ chi tiêu không muộn rộng …ngày, vẫn nhất thời chấm dứt các bước (hoặc sút Tỷ Lệ công việc) trừ Lúc và cho đến Lúc PMC được trợ thời ứng, thanh hao toán theo những điều khoản của đúng theo đồng, tùy từng trường vừa lòng với nlỗi đang biểu lộ vào thông tin.

Hành động của PMC không làm cho tác động cho quyền hạn của PMC so với các ngân sách tài bao gồm cho những khoản thanh tân oán bị lờ đờ với để xong xuôi hợp đồng theo Điểm 11.2.2 .

Nếu PMC tiếp đó nhận thấy hội chứng cứ đọng hoặc thanh hao toán (như đã nêu vào Khoản tương xứng với trong thông báo trên) trước lúc thông tin xong phù hợp đồng, PMC bắt buộc liên tục triển khai các bước quay lại nlỗi bình thường ngay trong lúc hoàn toàn có thể được.

Nếu PMC phải chịu đựng sự chậm chạp và / hoặc các chi phí tạo ra là kết quả của vấn đề nhất thời dứt công việc (hoặc vày giảm phần trăm công việc) theo Khoản này, PMC nên thông báo cho Chủ chi tiêu và có quyền:

(a) Gia hạn thời hạn nhằm bù cho việc đủng đỉnh như thế, ví như việc chấm dứt đã hoặc có khả năng sẽ bị chậm trễ và

(b) Tkhô nóng toán thù các ngân sách đó thêm vào đó ROI phải chăng, được xem vào giá bán phù hợp đồng.

Sau lúc nhận được thông báo này, Chủ chi tiêu vẫn gật đầu đồng ý hoặc quyết định các sự việc này.

11.2.2. Chấm ngừng Hợp đồng vị PMC

PMC rất có thể ngừng hợp đồng nhưng lại đề xuất thông tin bởi văn uống bạn dạng trước mang lại Chủ đầu tư chi tiêu buổi tối tgọi là … ngày trong những ngôi trường đúng theo điều khoản dưới đây:

(a) chủ đầu tư ko tkhô cứng tân oán ngẫu nhiên khoản chi phí làm sao mang lại hạn mang đến PMC theo hợp đồng này cùng ko thuộc đối tượng người sử dụng tnhóc chấp theo Điều 4 trong vòng … ngày sau thời điểm nhận thấy thông tin bằng văn uống phiên bản của PMC về mọi khan thanh khô tân oán đã biết thành thừa hạn;

(b) Chủ đầu tư về cơ bản ko tiến hành nhiệm vụ theo Hợp đồng.

(c) Do kết quả của việc khiếu nại bất khả kháng cơ mà PMC thiết yếu triển khai một trong những phần quan trọng công việc trong thời hạn ko bên dưới …ngày.

(d) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ vạc nợ, bị đóng cửa, bị làm chủ gia tài phải hiệp thương với công ty nợ hoặc thường xuyên marketing bên dưới sự điều hành và quản lý của người được ủy thác hoặc người thay mặt đại diện mang lại quyền lợi của công ty nợ hoặc giả dụ đang gồm hành vi hoặc sự kiện làm sao đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) bao gồm tác dụng giống như tới các hành vi hoặc sự khiếu nại kia.

Trong bất kể sự kiện hoặc trường vừa lòng làm sao được nêu bên trên, PMC rất có thể, bằng thông báo trước … ngày mang lại Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên trong ngôi trường vừa lòng của phần (d), PMC hoàn toàn có thể thông báo kết thúc Hợp đồng ngay nhanh chóng.

Sự tuyển lựa của PMC nhằm xong Hợp đồng sẽ không còn được gia công tác động mang đến các quyền hạn không giống của phiên bản thân bản thân theo Hợp đồng.

11.3. Tkhô cứng toán Lúc xong xuôi thích hợp đồng.

11.3.1. Nếu xảy ra một trong số những ngôi trường phù hợp đề nghị xong phù hợp đồng, một mặt hoàn toàn có thể thông tin mang đến vị trí kia về bài toán ngừng đúng theo đồng trước ….ngày.

11.3.2 PMC bắt buộc chuyển các tư liệu nhưng mà mình đã triển khai được trên thời khắc xong thích hợp đồng mang lại Chủ đầu tư chi tiêu.

11.3.3. Sau lúc dứt đúng theo đồng chủ đầu tư hoàn toàn có thể thường xuyên thực hiện các bước hoặc sắp đặt đến đơn vị không giống tiến hành. người đầu tư với đơn vị chức năng này khi đó rất có thể áp dụng bất cứ tài liệu như thế nào của PMC đã làm được thực hiện hoặc đại diện thay mặt PMC tiến hành.

11.3.4. Sớm độc nhất vô nhị có thể sau thời điểm thông tin kết thúc phù hợp đồng với ko muộn hơn…ngày sau đó, CĐT cùng PMC sẽ đàm luận với khẳng định quý hiếm của quá trình và các tư liệu của PMC sẽ tiến hành theo phù hợp đồng (Giá trị phù hợp đồng tại thời khắc chấm dứt). Trong vòng …ngày sau khi khẳng định Giá trị hòa hợp đồng tại điểm hoàn thành, chủ đầu tư dự án sẽ thanh khô tân oán mang lại PMC toàn bộ số chi phí này.

ĐIỀU 12. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

12.1. PMC đề nghị bồi hoàn bởi toàn cục chi phí hạn chế và khắc phục thực tế với gánh chịu phần nhiều tổn hại mang đến chủ đầu tư của dự án, những nhân viên cấp dưới của CĐT so với các khiếu nại, hỏng hóc, mất đuối với các ngân sách (bao gồm giá thành cùng những ngân sách pháp lý) có liên quan đến:

12.1.1. Tổn định hại thân thể, gầy nhức, bệnh tật xuất xắc chết của bất cứ fan như thế nào xẩy ra bởi vì lỗi của PMC tạo ra;

12.1.2. Hư hư bất kể gia sản như thế nào nhưng mà các lỗi lỗi này:

a) Phát sinh do lỗi của PMC;

b) Được quy cho việc thiếu thốn trách nhiệm, cầm ý hoặc phạm luật Hợp đồng bởi vì PMC, những nhân viên của PMC hoặc bất kể tín đồ trực tiếp tốt gián tiến do PMC mướn.

12.2. Trách nát nhiệm bồi hoàn của PMC nlỗi cách thức tại điều 12.1 sinh sống trên được vẻ ngoài tại mục … điều….chương…. Nghị định số ….của Chính phủ về Quản lý unique gây ra công trình.

ĐIỀU 13. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

13.1. PMC sẽ giữ lại được bạn dạng quyền toàn bộ tư liệu report cùng những tư liệu không giống được triển khai vị các nhân viên của PMC. chủ đầu tư của dự án được toàn quyền áp dụng các tư liệu này được sao để Giao hàng các bước mà không cần phải xin phnghiền PMC.

13.2. PMC bắt buộc cam đoan rằng những tài liệu report và các tư liệu không giống bởi PMC lập cùng cung ứng mang đến người đầu tư không vi phạm luật phiên bản quyền hoặc quyền cài đặt trí tuệ của bất kể cá nhân hoặc mặt thứ ba nào.

13.3. người đầu tư sẽ không Chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ những việc năng khiếu vật nài rằng bất cứ tư liệu report hoặc các tài liệu không giống theo Hợp đồng này đã phạm luật bạn dạng quyền xuất xắc quyền cài đặt trí tuệ của một cá thể giỏi mặt thứ bố như thế nào không giống.

ĐIỀU 14. VIỆC BẢO MẬT

Ngoại trừ rất nhiều trọng trách được nhà đầu tư đòi hỏi, PMC ko được phép bật mý mang lại bên thiết bị ba nào về các bước của chính mình hoặc bất kể lên tiếng làm sao liên quan đến Dự án nhưng mà không có sự chấp nhận bằng văn uống bạn dạng của Chủ đầu tư.

ĐIỀU 15. BẢO HIỂM

Để rời số đông khủng hoảng rủi ro về trách nát nhiệm công việc và nghề nghiệp, PMC yêu cầu tải bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp theo hiệ tượng của điều khoản.

ĐIỀU 16. BẤT KHẢ KHÁNG

16.1. Định nghĩa về bất khả kháng

“ Bất khả kháng” là việc khiếu nại xảy ra mang tính chất khách quan và nằm không tính khoảng điều hành và kiểm soát của các mặt nhỏng động khu đất, bảo, đồng đội, lụt, lốc, sóng thần, lsinh hoạt đất; hỏa hoạn; cuộc chiến tranh hoặc tất cả nguy cơ tiềm ẩn xẩy ra chiến tranh … và những thảm hại không giống không lường không còn trước được hoặc gần như thử khám phá của cơ quan Nhà nước tất cả thẩm quyền của toàn quốc tương xứng cùng với nguyên lý của luật pháp.

16.2 Thông báo chứng trạng bất khả phòng.

Nếu 1 trong những hai bên vì ĐK nên cần thiết triển khai một trong những phần hoặc toàn cục trách nhiệm, quá trình của chính bản thân mình vì ngôi trường phù hợp bất khả chống hoặc vì bị tác động vị một mặt không giống theo hợp đồng thì trong vòng … ngày sau thời điểm sự nỗ lực xảy ra bị đơn ảnh hưởng sẽ thông tin cho vị trí kia bởi vnạp năng lượng phiên bản toàn thể vấn đề cụ thể của ngôi trường vừa lòng bất khả chống.

Bên kia, Lúc đã thông báo, buộc phải được miễn cho Việc triển khai công việc ở trong nghĩa vụ vào thời hạn cơ mà triệu chứng bất khả phòng cản ngăn câu hỏi triển khai của họ.

lúc ngôi trường phù hợp bất khả chống xảy ra, thì ko vận dụng đối với nhiệm vụ thanh khô toán thù tiền của bất cứ mặt nào mang lại bên kia theo Hợp đồng.

Một mặt nên gửi thông báo đến Bên cơ khi không thể bị tác động bởi triệu chứng bất khả phòng.

16.3. Trách nhiệm của những Bên vào ngôi trường hợp bất khả phòng.

Việc một bên không dứt nhiệm vụ của bản thân vì sự khiếu nại bất khả chống đã không hẳn là cửa hàng để bên kia xong xuôi vừa lòng đồng.

Trong ngôi trường vừa lòng xảy ra sự bất khả kháng thời gian triển khai vừa lòng đồng sẽ tiến hành kéo dãn bằng thời gian ra mắt sự kiện bất khả phòng cơ mà bên bị ảnh hưởng chẳng thể triển khai có nghĩa vụ theo hòa hợp đồng của chính mình cùng sự cụ này đã buộc phải được xử lý càng nhanh càng giỏi với tất cả cố gắng cùng sự khẩn trương cần thiết với việc cố gắng nỗ lực của cả phía hai bên.

16.4. Chnóng xong phù hợp đồng bao gồm lựa chọn và thanh toán thù.

Nếu trường thích hợp bất khả phòng xảy ra cơ mà phần nhiều nỗ lực của một Bên hoặc những Bên ko mang lại kết quả cùng yêu cầu kết thúc công việc trên một thời điểm ngẫu nhiên. Bên tất cả thông báo vẫn gửi thông tin Việc kết thúc phù hợp đồng bởi vnạp năng lượng bản mang đến bên kia cùng việc chấm dứt sẽ sở hữu hiệu lực trong vòng….ngày sau khoản thời gian Bên tê nhận thấy thông tin.

Các khoản tiền nhưng mà PMC sẽ được thanh hao toán thù gồm:

16.4.1. Các khoản thanh tân oán cho những sản phẩm sẽ ngừng và được phía chủ đầu tư xác thực.

16.4.2. Ngân sách chi tiêu dịch chuyển đồ đạc trang bị của PMC về nước nếu PMC tất cả đề xuất cùng được xác nhận của ban ngành Hải quan lại VN (so với những hợp đồng có sự tsay đắm gia của phía nước ngoài).

16.4.3. Ngân sách chi tiêu tiền vé hồi hương đến lực lượng cán cỗ của PMC thao tác làm việc trên cả nước theo ĐK thực tế với được CĐT chấp thuận đồng ý (so với những phù hợp đồng có sự tmê mệt gia của phía nước ngoài).

16.5. Nghĩa vụ thực hiện theo cách thức của pháp luật

Bất nói mọi dụng cụ khác của Như vậy, trường hợp một vụ việc tốt trường phù hợp ko kể khả năng kiểm soát và điều hành của các Bên (bao hàm, mà lại không giới hạn sống bất khả kháng) xảy ra mà lại có tác dụng một hoặc hai Bên cấp thiết hoặc không tuân theo hiện tượng định để hoàn thành nghĩa vụ theo vừa lòng đồng của họ hoặc theo Luật kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng, nhưng mà các mặt được quyền không phải thường xuyên tiến hành phù hợp đồng, bên trên cơ sở thông tin của vị trí này mang lại bên đó về sự việc hoặc ngôi trường hòa hợp này thì:

Các Bên đang không còn nghĩa vụ tiếp tục tiến hành công việc này, mà lại ko có tác dụng phương thơm sợ những quyền của bất kể mặt làm sao.

ĐIỀU 17. THƯỞNG, PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

17.1. Thưởng trọn thích hợp đồng: Trường đúng theo PMC quản lý và quản lý dự án công trình chấm dứt sớm hơn so với thời hạn theo quá trình đã có được phê để mắt thì cứ từng …ngày Chủ đầu tư đã ttận hưởng cho PMC …% giá bán đúng theo đồng và nút thưởng trọn buổi tối đa không quá ….(12%) giá hòa hợp đồng.

17.2. Pphân tử phạm luật vừa lòng đồng.

17.3. Đối với PMC: Nếu vì lỗi của PMC có tác dụng lờ đờ tiến độ … ngày phạt …% giá đúng theo đồng nhưng mà tổng cộng tiền pphân tử không quá …(12%) giá bán đúng theo đồng.

17.4. Đối với Chủ đầu tư: Nếu ko cung cấp kịp lúc phần lớn tài liệu với tkhô giòn toán thù theo kinh nghiệm của tiến độ đã có được xác minh thì cũng trở nên bị phạt theo bề ngoài trên.

ĐIỀU 18. KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI

Nếu tất cả gây ra tnhóc con chấp giữa những mặt tương quan cho hòa hợp đồng này hoặc bất kể vụ việc gì phát sinh, những bên phải khởi tạo tức tiến hành hiệp thương để xử lý vấn đề một cách hữu hảo. Nếu dàn xếp không có hiệu quả thì trong vòng…ngày Tính từ lúc ngày gây ra ttrẻ ranh chấp, các mặt sẽ đệ trình sự việc lên Trọng tài nhằm giải pháp xử lý tranh con chấp theo các quy tắc của VN hoặc Tòa án Nhân dân theo chế độ của quy định. Quyết định của Trọng tài hoặc Tòa án Nhân dân là ra quyết định sau cùng và có đặc thù đề nghị cùng với các bên.

ĐIỀU 19. QUYẾT TOÁN HỢPhường ĐỒNG.

19.1 Quyết toán hòa hợp đồng

Trong vòng ….ngày sau thời điểm nhận được Biên phiên bản chứng thực của Chủ đầu tư rằng PMC sẽ ngừng tất cả các nghĩa vụ theo lý lẽ của phù hợp đồng, PMC đã trình mang đến Chủ đầu tư chi tiêu … cỗ dự thảo quyết toán hòa hợp đồng cùng với những tư liệu trình bày chi tiết theo chủng loại nhưng mà Chủ chi tiêu vẫn chấp thuận:

a) Giá trị của toàn bộ các quá trình được gia công theo như đúng Hợp đồng và

b) Số chi phí không giống cơ mà PMC xem là mang đến hạn thanh toán thù theo Hợp đồng hoặc các thỏa thuận không giống.

Nếu Chủ đầu tư chi tiêu ko gật đầu hoặc nhận định rằng PMC không cung ứng đầy đủ cơ sở nhằm xác thực 1 phần làm sao đó của dự thảo quyết toán thù phù hợp đồng, PMC vẫn cung cấp thêm công bố khi Chủ chi tiêu tất cả trải nghiệm hợp lý với sẽ biến hóa dự thảo theo sự độc nhất vô nhị trí của hai bên. PMC đã chuẩn bị với trình mang lại Chủ đầu tư chi tiêu quyết tân oán vừa lòng đồng như hai bên đã nhất trí.

Tuy nhiên nếu sau khi gồm có cuộc bàn bạc thân các mặt với bất kỳ biến hóa làm sao vào dự thảo quyết tân oán phù hợp đồng nhưng phía 2 bên đang duy nhất trí, Chủ đầu tư chi tiêu sẽ thanh khô toán tổng thể cực hiếm của phần này mang lại PMC.

19.2. Chnóng chấm dứt trách rưới nhiệm của Chủ đầu tư chi tiêu.

Sau lúc quyết toán thù phù hợp đồng đã có được ký kết vì chưng những mặt, Chủ chi tiêu sẽ không còn Chịu trách nát nhiệm cùng với PMC về bất kể vụ việc gì liên quan mang lại Hợp đồng, trừ khi PMC sẽ nêu vậy thể:

a) Trong Quyết toán đúng theo đồng và

b) Trừ phần đa vấn đề với công việc phát sinh sau khoản thời gian ký Biên bản xác thực vấn đề xong nghĩa vụ theo thích hợp đồng của PMC trong phiên bản quyết toán thù thích hợp đồng được nêu trong Khoản 19.1

ĐIỀU trăng tròn. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

20.1. Hai bên cam kết triển khai đúng rất nhiều điều vẫn chế độ trong đúng theo đồng này.

Xem thêm: Tải Nhạc Youtube, 7 Cách Tải Nhạc Từ Youtube Về Máy Tính Dễ Dàng Nhất

đôi mươi.2. Hợp đồng này bao gồm ….trang, và……Phụ lục được lập thành … bạn dạng bởi giờ đồng hồ Việt. Chủ đầu tư chi tiêu sẽ giữ …bản giờ đồng hồ Việt. PMC sẽ giữ … bạn dạng tiếng Việt (Trường thích hợp gồm áp dụng từ bỏ hai vật dụng Ngôn ngữ trsinh sống lên thì nguyên tắc thêm về số bản vừa lòng đồng bằng các Ngôn ngữ khác).