*

...một số loại rủi ro pháp lý, núm cơ hội làm cho giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân


*
Sơ đồ gia dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁPhường LUẬT
*

*
Mẫu phù hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số: … /2018/HĐTQSDĐ/VPLSĐMS

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.. ngày 15 mon 5 năm 2014;

Căn uống cứ Thông bốn số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 mon 6 năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ yêu cầu cùng năng lực thực tiễn của những bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại ... Shop chúng tôi bao gồm có:

Bên dịch vụ cho thuê quyền áp dụng khu đất (tiếp sau đây điện thoại tư vấn tắt là bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người thay mặt theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

(Trường đúng theo mặt thuê mướn quyền áp dụng khu đất là cá nhân):

Họ với tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minc nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, vị trí cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: …

Chỗ nghỉ ngơi hiện nay tại: …

Điện thoại: …

Bên mướn quyền thực hiện đất (sau đây call tắt là bên B):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện thay mặt theo điều khoản là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

(Trường hợp bên thuê quyền thực hiện đất là cá nhân):

Họ với tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân sinh …, ngày cấp …/ …/ …, khu vực cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú: …

Chỗ sinh hoạt hiện tại tại: …

Điện thoại: …

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký phối kết hợp đồng thuê quyền áp dụng khu đất cùng với các lao lý nlỗi sau:

Điều 1. Đối tượng của thích hợp đồng

Bên A đến mặt B thuê quyền áp dụng khu đất so với thửa khu đất theo giấy …, rõ ràng nlỗi sau:

Thửa khu đất số: …

Tờ phiên bản đồ dùng số: …

Địa chỉ thửa đất: …

Diện tích: … m2 (Bằng chữ: …)

Những tiêu giảm về quyền áp dụng khu đất (nếu có): …

Điều 2. Thời hạn thuê

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất so với thửa khu đất trên Điều 1 đúng theo đồng này là … tháng, kể từ ngày …/ …/ … đến ngày … / … / …

Điều 3. Mục đích thuê

Mục đích áp dụng so với thửa khu đất mướn tại Điều 1 vừa lòng đồng này là: …

Điều 4. Giá thuê, cách thức và thời hạn thanh hao toán

1. Giá mướn quyền áp dụng đất so với thửa khu đất tại Điều 1 hòa hợp đồng này là: … đồng (Bằng chữ: … đồng);

2. Phương thơm thức thanh toán: …

(Bên A và mặt B văn bản thoả thuận cách tiến hành thanh hao toán bằng chuyển tiền qua ngân hàng hoặc thanh khô toán trực tiếp bởi chi phí phương diện hoặc bởi phương thức thanh tân oán không giống và ghi ví dụ vào vừa lòng đồng này).

3. Thời hạn tkhô nóng toán:

Đợt 1: Bên B thanh toán thù tiền mướn quyền áp dụng khu đất đến bên A trước thời gian ngày …/ …/ … cùng với số tiền là: … đồng (Bằng chữ: … đồng), tại: …

Đợt 2: Bên B thanh hao tân oán tiền mướn quyền thực hiện khu đất cho mặt A trước thời gian ngày …/ …/ … với số chi phí là: … đồng (Bằng chữ: … đồng), tại: ...

(Bên A và bên B văn bản thoả thuận về thời hạn thanh tân oán, địa điểm thanh hao toán thù chi phí mướn quyền sử dụng khu đất với ghi ví dụ vào vừa lòng đồng này).

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của những bên

1. Quyền, nhiệm vụ của mặt A:

Giao thửa đất trên Điều 1 hòa hợp đồng này đến mặt B vào thời gian ngày … / …/ …

Kiểm tra, cảnh báo mặt B bảo vệ, duy trì gìn khu đất cùng thực hiện đất đúng mục đích.

Nộp thuế thực hiện đất.

Báo mang đến bên B về quyền của fan thứ tía so với thửa khu đất (nếu có).

Yêu cầu bên B trả tiền mướn quyền áp dụng đất theo văn bản trên hòa hợp đồng này.

Yêu cầu mặt B xong xuôi tức thì Việc sử dụng khu đất không đúng mục tiêu, huỷ hoại khu đất hoặc làm cho giảm đi quý giá của đất; nếu như mặt B ko dứt hành động vi phạm luật, thì bên A tất cả quyền đối kháng phương thơm xong xuôi hợp đồng.

Yêu cầu bên B trả lại đất, lúc không còn thời hạn cho mướn quyền thực hiện khu đất trên hợp đồng này.

Các quyền, nhiệm vụ không giống theo nguyên lý của quy định (giả dụ có).

2. Quyền, nghĩa vụ của bên B:

Yêu cầu mặt A giao thửa khu đất đúng thật sẽ văn bản thoả thuận trên đúng theo đồng này.

Được sử dụng khu đất bình ổn theo thời hạn thuê quyền sử dụng đất sẽ văn bản thoả thuận trên vừa lòng đồng này.

Được tận hưởng huê lợi, lợi tức từ việc thuê quyền sử dụng đất theo thoả thuận cùng với bên A.

Sử dụng khu đất đúng mục tiêu, đúng thời hạn mướn chế độ trên hòa hợp đồng này.

Không được huỷ hoại, làm cho giảm sút quý giá thực hiện của khu đất.

Trả đủ chi phí mướn quyền sử dụng khu đất mang lại mặt A theo văn bản thoả thuận trên thích hợp đồng này;

Tuân theo những giải pháp về bảo đảm an toàn môi trường; ko được thiết kế tổn định sợ hãi mang lại quyền, công dụng của người tiêu dùng đất xung quanh.

Không được cho những người khác mướn lại quyền sử dụng khu đất, còn nếu không được sự gật đầu bởi văn bạn dạng của mặt A.

Trả lại đất mướn mang đến bên A Khi không còn thời hạn thuê quền sự dụng đất điều khoản trên phù hợp đồng này.

Các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật (ví như có).

Điều 6. Các ngôi trường đúng theo ngừng hòa hợp thuê mướn quyền áp dụng đất

Hết thời hạn mướn quyền sử dụng khu đất tại phù hợp đồng này nhưng mà bên A với mặt B không có văn bản thoả thuận gia hạn đúng theo đồng mướn quyền áp dụng đất.

Do đề xuất hoàn thành hợp đồng mướn quyền sự dụng đất trước thời hạn của một mặt là bên A hoặc bên B, tuy nhiên một trong những hai bên là mặt A hoặc bên B buộc phải báo trước cho vị trí kia là mặt A hoặc bên B biết trước tối thiểu 06 tháng, mặt ý kiến đề nghị xong xuôi phù hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trước thời hạn phải đền bù cho bên đó một khoản tiền bằng … đồng (Bằng chữ: … ) hoặc bởi … mon chi phí mướn quyền sử dụng đất tại vừa lòng đồng này.

Bên A hoặc mặt B bị vỡ nợ hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể theo hiện tượng của điều khoản.

Cơ quan nhà nước gồm thđộ ẩm quyền tịch thu đất theo biện pháp của quy định về đất đai.

Điều 7. Tài sản nối liền cùng với đất

Bên A cùng mặt B văn bản về vấn đề giải quyết gia sản gắn thêm liền với đất sau khoản thời gian hoàn thành đúng theo đồng này theo phương pháp của luật pháp với ghi rõ ràng vào hòa hợp đồng này.

Điều 8. Trách nát nhiệm do vi phạm luật vừa lòng đồng

Bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm nhiệm vụ buộc phải đền bù thiệt hại theo giải pháp của pháp luật mang đến bị đơn vi phạm luật (nếu như có).

Điều 9. giá cả khác

Việc đăng ký dịch vụ cho thuê quyền thực hiện đất tại cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền theo biện pháp của luật pháp về khu đất đai vày mặt A Chịu đựng trách rưới nhiệm tiến hành.

Lệ phí tổn công triệu chứng, xác thực thích hợp đồng này vì bên … chịu trách rưới nhiệm tiến hành tkhô nóng tân oán theo như đúng cơ chế của quy định.

Điều 10. Phương thơm thức giải quyết tnhãi con chấp

Trong quy trình thực hiện vừa lòng đồng, giả dụ tất cả vấn đề gây ra đề xuất giải quyết, thì mặt A cùng bên B thực hiện thỏa thuận và thống độc nhất vô nhị giải quyết kịp thời, thích hợp tình và phù hợp. Trường thích hợp bên A cùng bên B ko thỏa thuận được thì một trong số mặt có quyền khởi khiếu nại tại Toàn án nhân dân tối cao bao gồm thẩm quyền theo luật pháp của điều khoản.

Điều 11. Cam đoan của những bên

1. Bên A cam đoan:

Thông tin về nhân thân, thửa đất ghi vào hòa hợp đồng này là đúng sự thật;

Thửa khu đất dịch vụ cho thuê ở trong ngôi trường phù hợp được thuê mướn theo lý lẽ của pháp luật;

Tại thời điểm giao kết hợp đồng này: Thửa khu đất cho thuê không có ttinh ranh chấp; Thửa khu đất cho mướn không xẩy ra kê biên để bảo đảm thi hành án;

Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối, không xẩy ra xay buộc;

Thực hiện nay đúng với không hề thiếu các thỏa thuận hợp tác ghi vào hòa hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

Những thông báo về nhân thân ghi vào phù hợp đồng này là đúng sự thật;

Đã chu đáo kỹ, hiểu ra về thửa đất tại Điều 1 của vừa lòng đồng này cùng những giấy tờ về quyền thực hiện, quyền thiết lập thửa khu đất dịch vụ thuê mướn (nếu như có);

Việc giao phối hợp đồng này hoàn toàn trường đoản cú nguyện, không xẩy ra lừa dối, không bị xay buộc;

Thực hiện nay đúng và khá đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.

Điều 12. Các văn bản thoả thuận khác

Hai bên chấp nhận sẽ nắm rõ quyền, nhiệm vụ, ích lợi thích hợp pháp của bản thân và hậu quả pháp luật của vấn đề giao phối kết hợp đồng này.

Xem thêm: #20 Ý Tưởng Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Nổi Bật Và Thu Hút Nhất!!

Bên A cùng bên B đồng ý thực hiện theo đúng những quy định trong thích hợp đồng này cùng không nêu thêm điều kiện gì không giống.

Hợp đồng này được lập thành … phiên bản, mỗi phiên bản gồm … trang, có mức giá trị pháp luật tương đồng cùng được giao mang đến mặt A … phiên bản, mặt B … phiên bản./.