MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤPhường PHIẾU LỊCH TƯ PHÁP (Dùng mang lại cá thể vào trường hòa hợp ủy quyền kinh nghiệm cung cấp Phiếu lịch tư pháp số 1) pot
Bạn đang xem: Mẫu lý lịch đảng viên mẫu 01-hsđv

*

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP.. PHIẾU LỊCH TƯ PHÁPhường (Dùng mang lại cá thể tất cả đề nghị cấp Phiếu lịch tư pháp số 1 cùng số 2) pdf


*

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng cam kết, mẫu Đơn đề xuất cấp phép, mẫu Chứng dìm đăng ký với mẫu Giấy phép mức sử dụng trên Quy chế quản lí vận động truyền hình trả tiền 28.2011.TT.BTTTT.doc


... phép cung cấp hình thức truyền ảnh trả tiền. 11 . Mẫu số 11 : Đơn đăng cam kết cung ứng danh mục kênh lịch trình trên hình thức vô tuyến trả tiền. 12 . Mẫu số 12 : Giấy ghi nhận đăng cam kết danh mục kênh ... tivi trả tiền. 13 . Mẫu số 13 : Đơn đăng cam kết tên đơn vị chức năng cung cấp phyên ổn kèm theo hạng mục những công tác phyên trên hình thức truyền hình trả chi phí theo thưởng thức. 14 . Mẫu số 14 : Giấy ghi nhận ... trả chi phí.8. Mẫu số 8: Giấy phnghiền biên tập kênh chương trình quốc tế bên trên truyền ảnh trả tiền.9. Mẫu số 9: Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp các dịch vụ tivi trả tiền. 10 . Mẫu số 10 : Giấy phép...
*

*

... phúc *** BẢN KHAI LỊCH ( Kèm theo Đơn xin trở về quốc tịch toàn nước ) Mẫu TP/QT -19 99-B.2 Họ với tên (1) : ………………………………………………. Giới tính : … Họ cùng tên khai sinh : …………………………………………………………… ... nghiệp : …………………………………………… Nơi thao tác làm việc : …………………………………………………… Có tsi gia đảng phái bao gồm trị nào ko ? nếu như tất cả, thì đảng phái như thế nào, duy trì chuyên dụng cho gì ? thời hạn như thế nào ? ở đâu ? ………………………………… …………………………………………………………………………… ... ( Từ 18 tuổi mang đến này làm gì, ở chỗ nào ? ) ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………...


Xem thêm: Màn Hình Iphone 4 Và 4S Có Giống Nhau Không, Màn Hình Iphone 4 Và 4S Khác Nhau Như Thế Nào

*