Những lời nói khẩu hiệu hay huyền thoại về thời trang của những bậc thầy trong nghề thời trang luôn luôn được mọi người mê man và thậm chí trở thành quan lại điểm sống.

Versace

“Đừng chạy theo xu hướng. Đừng khiến bản thân phụ thuộc vào thời trang. Hãy để chính bạn là người quyết định bạn sẽ mặc gì cùng bạn sẽ sống như thế nào.

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOPhường 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP. 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">
*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOPhường. 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOPhường 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP. 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOPhường 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP. 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOPhường 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOPhường. 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

*
Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP.


Bạn đang xem: Những câu nói hay về thời trang


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chèn Chữ Lên Ảnh Trong Powerpoint Cực Đơn Giản

40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

Nhất Mọi Thời Đại" title="TOPhường. 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">

Nhất Mọi Thời Đại" title="TOP 40+ Câu Nói Hay Về Thời Trang Nhất Mọi Thời Đại">