Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 176 (Ôn tập về giải toán - tiếp theo) SGK Toán thù 3. Bài 1. Một sợi dây tương đối dài 9135centimet được bổ thành hai đoạn...

Bạn đang xem: On tập về giải toán lớp 3


Bài 1

Một tua dây tương đối dài 9135centimet được bổ thành nhị đoạn. Đoạn thứ nhất lâu năm bởi (frac17) chiều lâu năm gai dây. Tính chiều lâu năm mỗi đoạn dây ?

Phương thơm pháp giải:

Tóm tắt:

*
 

- Độ dài đoạn trước tiên bằng độ lâu năm tua dây chia mang lại 7.

- Độ nhiều năm đoạn máy nhì bằng độ dài sợi dây trừ đi độ lâu năm đoạn trực tiếp thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây trước tiên là:

9135 : 7 = 1305 (cm)

Độ dài đoạn dây đồ vật nhị là:

9135 – 1305 = 7830 (cm)

Đáp số: Đoạn lắp thêm nhất: 1305m

Đoạn sản phẩm công nghệ hai: 7830 cm


Bài 2

Người ta ý định gửi 15 700 kg muối hạt lên miền núi bởi 5 xe pháo sở hữu chsống phần đông nhau, đợt đầu gồm 2 xe pháo đang xuất xứ. Hỏi dịp đầu chnghỉ ngơi được bao nhiêu ki-lô-gam muối ?

Phương thơm pháp giải:

Tóm tắt:

5 xe: 15 700kg

2 xe: ?kg

- Tìm một xe pháo chlàm việc được bao nhiêu ki-lô-gam muối bột.

- Tìm nhị xe cộ chsống được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

Lời giải chi tiết:

Mỗi xe cộ mua chngơi nghỉ được số ki-lô-gam muối hạt là:

15 700 : 5 = 3140 (kg)

Đợt đầu đang chuyển số ki-lô-gam muối hạt là:

3140 x 2 = 6280 (kg)

Đáp số: 6280 kg.


Bài 3

Có 42 mẫu ly như nhau được xếp vào 7 vỏ hộp. Hỏi gồm 4572 những ly thuộc nhiều loại thì xếp được vào bao nhiêu vỏ hộp như thế ?

Phương thơm pháp giải:

Tóm tắt:

42 dòng ly : 7 hộp

4572 dòng cốc : ? hộp

- Tìm mỗi vỏ hộp có bao nhiêu cái cốc.

- Tìm số hộp bằng cách mang 4572 phân chia mang lại số vừa tìm kiếm được sống bước bên trên.

Lời giải chi tiết:

Số ly đựng trong mỗi vỏ hộp là:

42 : 7 = 6 (cốc)

Số vỏ hộp để đựng hết 4572 cốc là:

4572 : 6 = 762 (hộp)

Đáp số: 762 vỏ hộp.


Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có mức giá trị là:

A.100 B. 3trăng tròn C.84 D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

A.3 B.12 C.4 D.48

Phương thơm pháp giải:

- Biểu thức bao gồm phxay tính nhân và phnghiền tính cộng thì tính cực hiếm của phnghiền nhân trước rồi mang đến phép cộng.

- Biểu thức bao gồm phxay tính nhân và phân tách thì ta tính thứu tự từ bỏ trái lịch sự đề nghị.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Ta có: 4 + 16 x 5 = 4 + 80 = 84

Khoanh vào chữ C.

b) Ta có: 24 : 4 x 2 = 6 x 2 = 12

Khoanh vào chữ B.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Bằng Lái Máy Bay Bà Già Mới, Tạo Chứng Nhận Bằng Lái Máy Bay Bà Già Mới

Loigiaigiỏi.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp gỡ cần là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp lasideas.org


Cảm ơn bạn sẽ thực hiện Loigiaixuất xắc.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì nhằm bạn đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại thông báo nhằm ad rất có thể tương tác với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký kết nhằm dìm giải thuật tuyệt với tài liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaitốt.com gửi các thông báo mang đến chúng ta để nhận ra những lời giải giỏi tương tự như tư liệu miễn phí tổn.