Trang chủ » Tin tức » Biểu chủng loại » Biểu mẫu mã Thuế - Kế tân oán » Mẫu prúc lục chuyển đổi ban bố hợp đồng bắt đầu nhất

Mẫu prúc lục đổi khác biết tin hòa hợp đồng tiên tiến nhất. Mời độc giả cùng tìm hiểu thêm ngôn từ chi tiết với thiết lập về mẫu mã phụ lục biến đổi công bố trong vừa lòng đồng: biến hóa tên cửa hàng, biến hóa liên hệ, thay đổi người đại diện, đổi khác số thông tin tài khoản bank, đổi khác bổ sung cân nặng, … mới nhất tại phía trên.

Bạn đang xem: Phụ lục hợp đồng thay đổi người đại diện

*
Mẫu Prúc lục đổi khác công bố thích hợp đồng new nhất

Nội dung mẫu phụ lục biến hóa thông báo phù hợp đồng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc—————

PHỤ LỤC HỢPhường ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung cập nhật Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

Hôm ni, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau phía trên Hotline tắt là Bên A)

CÔNG TY …………………………

Giấy ghi nhận ĐK công ty lớn số: …………, vày Ssinh hoạt Kế hoạch với Đầu bốn ………..……….. cấp cho, ĐK lần đầu tiên ngày …………. đăng ký biến hóa lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ ssống chính: ……………………………………………….…………….

Đại diện bởi vì ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. vì …………………….. cấp cho ngày ………………..

BÊN (2): (Sau trên đây Call tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………

Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp lớn số: …………, bởi Ssinh hoạt Kế hoạch và Đầu tứ ………..……….. cấp, đăng ký trước tiên ngày …………. đăng ký biến hóa lần trước tiên ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….…………….

Đại diện vị ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. do …………………….. cung cấp ngày ………………..

Hai mặt thuộc thống nhất lập Prúc lục đúng theo đồng này sửa thay đổi, bổ sung một vài pháp luật của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau phía trên call là Hợp đồng ………………) nlỗi sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… nhỏng sau:

Từ: “………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….”

Thành: “…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….”

Điều 2: Các văn bản khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… không thay đổi, không đổi khác nlỗi Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phú lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày phía 2 bên ký kết kết với là một phần không thể bóc tách rời của Hợp đồng …………………………….. nhưng mà 2 bên đã ký kết kết ngày…./…./…..

Hai bên vẫn gọi lại Phú lục Hợp đồng này, đều thống duy nhất với ký/đóng góp vệt vào Phụ lục này để gia công bằng chứng.

Xem thêm: Phần Mềm Cài Đặt Máy In 10 64Bit, 32Bit Cho Máy In Lbp, Cài Đặt Máy In Canon 2900

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……) bạn dạng có mức giá trị pháp luật hệt nhau, từng mặt duy trì …. bản làm bằng chứng.

BÊN A BÊN B

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ( Ký, đóng góp dấu và ghi rõ họ tên )

Tải về phụ lục biến đổi thông báo vào hợp đồng mới nhất 2021


Tải về mẫu mã prúc lục thay đổi ban bố hợp đồng tiên tiến nhất file word tại đâyTải xuống

Download mẫu mã phụ lục hòa hợp đồng thay đổi ban bố công ty mới nhất tệp tin pdf trên đây