Cài đặt Oracle Database 19c trên Windows 10

Oracle Database (thường xuyên được Hotline là Oracle) là một trong những hệ cai quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ tình dục hoạt động theo quy mô khách công ty và được cách tân và phát triển bởi vì Tập đoàn Oracle. Ngôn ngữ truy nã vấn chính là PL/lasideas.org.

Cách Tải

Cài đặt

Giải nén file WINDOWS.X64_193000_db_trang chủ.zip vừa download về, sau đó tạo đường truyền thỏng mụccopy các tệp tin vừa bung file vào như hình bên dưới:
*
Nhấp chuột nên vào thiết đặt.exe (1) > Run as administrator (2)
*
Create and configure a single instance database. (1) > Next (2)
*
Server class (1) > Next (2)
*
Advanced install (1) > Next (2)
*
Enterprise Edition (1) > Next (2)
*
Use Virtual Account (1) > Next (2)
*
Oracle base khai báo băng thông D:apporacle (1) > Next (2)
*
General Purpose / Transaction Processing (1) > Next (2)
*
Global database name với Oracle system identifier (SID) knhì báo orcl (1) > Next (2)
*
Tab Memory (1) > Bỏ kiểm tra Enable Automatic Memory Management cùng khai báo bộ nhớ RAM trên Allocate memory (2)
*
Tab Character sets (1) > Use Unicode (AL32UTF8) (2)
*
Tab Sample schemas (1) > Cheông xã Install sample schemas in the database (2) > Next (3)
*
File system (1) > Specify database tệp tin location knhì báo đường truyền D:apporacleoradata (2) > Next (3)
*
Bỏ check Register with Enterprise Manager (EM) Cloud Control > Next
*
Check Enable Recovery (1) > File system (2) > Recovery area location knhì báo đường truyền D:apporacle ecovery_area (3) > Next (4)
*
Use the same password for all accounts (1) > Knhì báo Password với Confirm password (2) vd Admin123 > Next (3)
*
Chờ vài giây
*
Nhấp Install
*
Chờ vài giây
*
Hoàn thành
*
Chắc chắn rằng OracleOraDB19Home1TNSListenerOracleServiceORCL đã Running (Start > Run > Services.msc > Enter) trước khi thực hiện công việc tiếp theo

Msinh hoạt khóa và đặt mật khẩu đăng nhập mang đến tài khoản hr

Mngơi nghỉ màn hình hiển thị Commvà Prompt (Start > Run > cmd > Enter) rồi lần lượt thực hiện 2 lệnh mặt dưới:
*
Mật khẩu của tài khoản hr là hrTương từ hoàn toàn có thể msinh sống khóa với đặt mật khẩu cho các tài khoản khác vd nhỏng sys (thay hr bởi sys)…

Cài đặt Squốc lộ Developer 19.4 trên Windows 10

lasideas.org Developer là một trong môi trường cải cách và phát triển tích hợp để triển khai câu hỏi cùng với lasideas.org vào đại lý dữ liệu Oracle.

Cách Tải

Cài đặt và kết nối

Giải nén file lasideas.orgdeveloper-19.4.0.354.1759-x64.zip vừa tải về:
*
Nhấp loài chuột đề xuất vào lasideas.orgdeveloper.exe (1) > Run as administrator (2)
*
Chọn biểu tượng lốt cộng (1) > New Database Connection… (2)
*
Thực hiện theo thứ tự theo số đồ vật trường đoản cú (mật khẩu đăng nhập là hr)
*
Giao diện viết code

Bài tiếp theo: