khi chat hoặc bình luận trên Facebook mà các bạn nhận thấy ký hiệu ^^ thì tức là vui vười, do ^^ quan sát theo hình đôi mắt đã cười cợt.

Bên cạnh đó, còn có khá nhiều ký kết hiệu nữa được sử dụng bên trên Facebook. Sau đấy là danh sách các ký hiệu thịnh hành nhất:

:-) nghĩa là mỉm cười (smile)