Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Từ điển anh việt anh dict box

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

quý khách hoàn toàn có thể thiết đặt tiện ích Phần mượt từ điển bên trên Windows để tra từ điển tiện lợi lúc phát âm văn bạn dạng bên trên Word, PDF, Website, trò chơi, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, bạn học tập rộng biết các (định ngữ) gồm đặc thù từ bỏ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: vnạp năng lượng sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thỏng mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ bỏ điển tài nguim thông báo
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu xung quanh phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu quanh đó phức tạp
computer dictionary : từ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ điển biểu hiện
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : sản phẩm trường đoản cú từ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển mối cung cấp báo cáo
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng trường đoản cú điển nguồn công bố
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ bỏ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích vừa lòng
machine dictionary : từ điển máy
main dictionary : từ bỏ điển thiết yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển địa điểm
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm mối cung cấp ban bố

*

*Xem thêm: Fix Lỗi Không Thêm Được Tiện Ích Idm Vào Chrome Cho Người Mới

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciacác mục, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish