- Chọn bài xích -Bài 1: Msinh sống đầu về pmùi hương trìnhBài 2: Phương thơm trình hàng đầu một ẩn với bí quyết giảiBài 3: Phương thơm trình chuyển được về dạng ax + b = 0 - Luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương thơm trình tích - Luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương thơm trình đựng ẩn làm việc chủng loại - Luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài xích toán thù bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài xích toán thù bằng phương pháp lập phương thơm trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)


Bạn đang xem: Toán 8 phương trình chứa ẩn ở mẫu

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tư liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 Bài 5: Phương thơm trình chứa ẩn ở chủng loại – Luyện tập (trang 22-23) khiến cho bạn giải những bài bác tập vào sách giáo khoa toán, học tập tốt toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý với vừa lòng lô ghích, sinh ra kĩ năng áp dụng kết thức tân oán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán thù 8 Tập 2 Bài 5 trang 19: Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình hay là không ? Vì sao ?

Lời giải

Giá trị x = 1 chưa phải là nghiệm của phương trình.

Vì trên x = 1 thì

*
tất cả mẫu mã bằng 0,vô lí

Trả lời thắc mắc Toán thù 8 Tập 2 Bài 5 trang 20: Tìm điều kiện khẳng định của từng phương thơm trình sau:

*

Lời giải

a) Phương thơm trình

*
xác định


*

Vậy ĐKXĐ của phương thơm trình là x ≠ ±1.

b) x – 2 ≠ 0 Lúc x ≠ 2

Vậy ĐKXĐ của phương thơm trình là x ≠ 2.

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 Bài 5 trang 22: Giải các pmùi hương trình trong thắc mắc 2

Lời giải

*

Suy ra x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

Ta có:

x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

⇔ x2 + x = x2 + 4x – x – 4

⇔ x = 3x – 4

⇔ 2x = 4

⇔ x = 2 (vừa lòng ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương thơm trình là : S = 2

*

Suy ra 3 = 2x – 1 – x(x – 2)

⇔ 3 = 2x – 1-(x2 – 2x)


⇔ 3 = 2x – 1 – x2 + 2x

⇔ 3 = – 1 – x2

⇔ x2 = -4(vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của pmùi hương trình là : S = ∅

Bài 5: Phương thơm trình cất ẩn ngơi nghỉ mẫu

Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải những pmùi hương trình:


*

Lời giải:

a) Điều kiện xác định: x ≠ -5.

*

2x – 5 = 3(x + 5)

⇔ 2x – 5 = 3x + 15

⇔ -5 – 15 = 3x – 2x

⇔ x = -trăng tròn (vừa lòng điều kiện xác định).

Vậy phương thơm trình tất cả tập nghiệm S = -20.

b) Điều kiện xác định: x ≠ 0.

*

2(x2 – 6) = 2x2 + 3x

⇔ 2x2 – 12 – 2x2 – 3x = 0

⇔ 3x = 12

⇔ x = 4 (Thỏa mãn đkxđ).

Vậy pmùi hương trình bao gồm tập nghiệm S = 4.

c) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 3.


*

⇔ x2 + 2x – (3x + 6) = 0

⇔ x(x + 2) – 3(x + 2) = 0

⇔ (x – 3)(x + 2) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 2 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (Không thỏa mãn đkxđ)

+ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Thỏa mãn đkxđ).

Vậy pmùi hương trình bao gồm tập nghiệm S = -2.

d) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -2/3.

*

⇔ 5 = (2x – 1)(3x + 2)

⇔ 2x.3x – 3x.1 + 2x.2 – 2.1 = 5

⇔ 6x2 – 3x + 4x – 2 = 5

⇔ 6x2 + x – 7 = 0.

⇔ 6x2 – 6x + 7x – 7 = 0

(Tách nhằm phân tích vế trái thành nhân tử)

⇔ 6x(x – 1) + 7(x – 1) = 0

⇔ (6x + 7)(x – 1) = 0

⇔ 6x + 7 = 0 hoặc x – 1 = 0

+ 6x + 7 = 0 ⇔ 6x = – 7 ⇔ x = -7/6 (thỏa mãn đkxđ)

+ x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (thỏa mãn nhu cầu đkxđ).

Vậy pmùi hương trình bao gồm tập nghiệm

*

Bài 5: Phương trình cất ẩn ngơi nghỉ mẫu

Bài 28 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:


*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 1.

*

⇔ 2x – 1 + x – 1 = 1


⇔ 3x – 2 = 1

⇔ 3x = 3

⇔ x = 1 (ko thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác định).

Vậy pmùi hương trình vô nghiệm.

b) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -1.

*

⇔ 5x + 2x + 2 = -12

⇔ 7x + 2 = -12

⇔ 7x = -14

⇔ x = -2 (vừa lòng đkxđ)

Vậy pmùi hương trình bao gồm tập nghiệm S = -2

c) Điều kiện xác định: x ≠ 0.


*

⇔ x3 + x = x4 + 1

⇔ x4 + 1 – x – x3 = 0

⇔ (x4 – x3) + (1 – x) = 0

⇔ x3(x – 1) – (x – 1) = 0

⇔ (x3 – 1)(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + x + 1)(x – 1) = 0

⇔ x – 1 = 0 (bởi vì x2 + x + 1 = (x + ½)2 + ¾ > 0 với mọi x).

⇔ x = 1 (vừa lòng đkxđ).

Vậy phương thơm trình có tập nghiệm S = 1.

d) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 0 cùng x ≠ -1.

*

⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) = 2.x(x + 1)

⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) – 2x(x + 1) = 0

⇔ x2 + 3x + x2 + x – 2x – 2 – (2x2 + 2x) = 0

⇔ x2 + x2 – 2x2 + 3x + x – 2x – 2x – 2 = 0

⇔ 0x – 2 = 0

Pmùi hương trình vô nghiệm.

Bài 5: Pmùi hương trình đựng ẩn làm việc mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 29 (trang 22-23 SGK Toán 8 tập 2): Quý khách hàng Sơn giải phương thơm trình

*

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vày sẽ nhân hai vế cùng với biểu thức x – 5 tất cả cất ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái nhỏng sau:

*

Lời giải:

*

Bài 5: Pmùi hương trình cất ẩn sinh sống mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 30 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 2.

*

⇔ 1 + 3(x – 2) = -(x – 3)

⇔ 1 + 3x – 6 = -x + 3

⇔ 3x + x = 3 + 6 – 1

⇔ 4x = 8

⇔ x = 2 (ko vừa lòng đkxđ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện xác định: x ≠ -3.

*
Xem thêm: Cách Sạc Pin Nhanh Cho Oppo, 7 Cách Để Sạc Pin Nhanh Hơn Trên Mọi Smartphone

⇔ 14x(x + 3) – 14x2 = 28x + 2(x + 3)

⇔ 14x2 + 42x – 14x2 = 28x + 2x + 6

⇔ 42x – 28x – 2x = 6

⇔ 12x = 6

⇔ x = 50%.

Vậy pmùi hương trình có tập nghiệm S = 1/2.

Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 31 (trang 23 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải những pmùi hương trình:

*

Lời giải:

a) + Tìm ĐK xác định :

x2 + x + 1 = (x2 + x + ¼) + ¾ = (x + ½)2 + ¾ > 0 với tất cả x ∈ R.

Do kia x2 + x + 1 ≠ 0 với đa số x ∈ R.

x3 – 1 ≠ 0 ⇔ (x – 1)(x2 + x + 1) ≠ 0 ⇔ x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1.

Vậy ĐK xác định của pmùi hương trình là x ≠ 1.

+ Giải phương thơm trình:

*

⇔ x2 + x + 1 – 3x2 = 2x(x – 1)

⇔ -2x2 + x + 1 = 2x2 – 2x

⇔ 4x2 – 3x – 1 = 0

⇔ 4x2 – 4x + x – 1 = 0

⇔ 4x(x – 1) + x – 1 = 0

⇔ (4x + 1)(x – 1) = 0

⇔ 4x + 1 = 0 hoặc x – 1 = 0

4x + 1 = 0 ⇔ 4x = -1 ⇔ x = -1/4 (thỏa mãn nhu cầu đkxđ)

x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (không vừa lòng đkxđ).

Vậy phương trình gồm tập nghiệm S = 1.

b) Điều kiện xác định: x ≠ 1; x ≠ 2; x ≠ 3.

*

⇔ 3(x – 3) + 2(x – 2) = x – 1

⇔ 3x – 9 + 2x – 4 = x – 1

⇔ 3x + 2x – x = 9 + 4 – 1

⇔ 4x = 12

⇔ x = 3 (ko thỏa mãn nhu cầu ĐK xác định)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -2.

*

⇔ x3 + x2 + 2x + 12 = 12

⇔ x3 + x2 + 2x = 0

⇔ x(x2 + x + 2) = 0

⇔ x = 0 (vày x2 + x + 2 > 0 với đa số x) (thỏa mãn đkxđ).

Vậy tập nghiệm của pmùi hương trình là S = 0.

d) Điều khiếu nại xác định: x ≠ ±3; x ≠ -7/2.

*

⇔ 13(x + 3) + (x – 3)(x + 3) = 6(2x + 7)

⇔ 13x + 39 + x2 – 9 = 12x + 42


⇔ x2 + x – 12 = 0

⇔ x2 +4x – 3x – 12 = 0

⇔ x(x + 4) – 3(x + 4) = 0

⇔ (x – 3)(x + 4) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 4 = 0

x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (không thỏa mãn đkxđ)

x + 4 = 0 ⇔ x = -4 (thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương thơm trình có tập nghiệm S = -4.

Bài 5: Phương thơm trình chứa ẩn nghỉ ngơi mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán thù 8 Tập 2)

Bài 32 (trang 23 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải các pmùi hương trình:

*

Lời giải:

*
*

Bài 5: Phương thơm trình chứa ẩn ở mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 33 (trang 23 SGK Toán thù 8 tập 2): Tìm những quý giá của a sao cho mỗi biểu thức sau có mức giá trị bằng 2:

*