Viết tập vừa lòng những số tự nhiên ko vượt quá 5bằng nhì bí quyết. Biểu diễn bên trên tia số các thành phần của tập hợp A.
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 1 trang 8

Hướng dẫn:

Cách 1: Liệt kê những bộ phận của tập hợp.

Cách 2: Nêu đặc thù đặc trưng.

Bài giải:

+) Các số thoải mái và tự nhiên không vượt quá (5)(tức là các số tự nhiên và thoải mái bé dại rộng hoặc bằng (5)) là các số(0; 1; 2; 3; 4; 5)

Cách 1: Liệt kê các phần tử(A = left,1, 2, 3, 4, 5 ight\)

Cách 2:Tính hóa học quánh trưng(A = left x leq 5 ight\)

+) Biểu diễn trên tia số:

*


*

Tsi khảo giải mã các bài bác tập Bài 2: Tập phù hợp các số tự nhiên khác • Giải bài 6 trang 7 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 a) Viết số thoải mái và tự nhiên... • Giải bài bác 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết các tập hòa hợp sau... • Giải bài 8 trang 8 - SGK tân oán lớp 6 tập 1 Viết tập vừa lòng các số... • Giải bài 9 trang 8 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 Điền vào khu vực trống... • Giải bài 10 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào khu vực trống...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương thơm 1: Ôn tập với bửa túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Cmùi hương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên ổn - Số học tập •Chương thơm 3: Phân số - Số học
• Giải bài bác 6 trang 7 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 7 trang 8 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 • Giải bài 8 trang 8 - SGK tân oán lớp 6 tập 1 • Giải bài 9 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 10 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Mẫu Cắm Hoa Đẹp Ngày 8 3 - Tổng Hợp Mẫu Cắm Hoa Đẹp Cho Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Cmùi hương 1: Ôn tập với xẻ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Cmùi hương 2: Góc Chương thơm 2: Số nguyên ổn Chương 3: Phân số