Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm nhâm thìn được cài đặt các duy nhất là tổng hợp đều đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh của các trường gồm đáp án đi kèm. Đây đã là tư liệu tìm hiểu thêm với rèn luyện tốt nhất giành riêng cho những em học viên lớp 3 trước khi bước vào kỳ thi học kì 2 tiếp đây. Sau đây, mời quý thầy cô cùng các em học viên cùng thiết lập về tài Sở đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 để ôn tập với xem thêm nhé!

Sở đề thi học kì 2 lớp 3 năm học năm ngoái - 2016

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng Yên năm học tập năm trước - 2015

Tổng hòa hợp đề ôn thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm học 2014 - 2015

Tổng phù hợp đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm nhâm thìn được sở hữu những nhất

1. Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học tập 2015 - năm 2016 theo Giáo trình Let"s go 1A


I. Put the words next khổng lồ the correct picture: (2.5 points)

a yellow rectangle markers two purple ovals

a bag see the board fat

II. Unscramble and write : (2,5 points)

0. these/ What/ are/? => What are these?

1. count/ I / ten/ can/ to

=>............................................

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2021

2. color/ these/ What/ are/?

=>............................................

3. meet/ nice/ you/ to/ It"s

=>............................................

4. is/ grandmother/ This/ my

=>............................................

5. sister/ tall/ and/ is/ pretty/ My

=>............................................

(còn nữa)

2. Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học Lương Điền, Hải Dương năm học 2015 - 2016

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number. (1pt).

Question 2: Listen and color. There is an example for you. (1 pt)


Question 3: Listen & draw the lines. There is an example for you. (1 pt)

(còn nữa)

3. Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Ngọc Đường, Hà Giang năm học 2015 - 2016

PART 1. LISTENING (20 minutes) - PHẦN 1. NGHE (20 phút)

Question 1. Listen and number. Nghe và đặt số (1pt)

Question 2: Listen và write T (true) or F (False). Nghe với viết T (đúng) F (sai)(1pt)

Question 3: Listen và draw the lines. Nghe với nối (1pt)

(còn nữa)

4. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học tập Tăng Doãn Văn uống, Tỉnh Bình Định năm học 2015 - 2016


PART I. VOCABULARY AND STRUCTURE: (4 points)

Question 1: Choose the best answer: (2 points)

1/ What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing B. making C. playing

2/ Has she got any pet? – No, she_____.

A. has B. hasn"t C. haven"t

3/ How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair B. chairs C. x

4/ What"s Mai doing? – She ______.

A. play cycling B. cycling C. cycles

5/ How old is your_______? – He"s thirty-four.

Xem thêm: Dịch Văn Bản Từ Anh Sang Việt, 14 Cách Dịch Văn Bản Tiếng Anh Sang Tiếng Việt

A. sister B. mother C. father

6/ What is the ______ like today?

A. activity B. colour C. weather

7/ _______ many cats vì you have?

A. Why B. How C. What

8/ What _____ are your dogs? – They are blaông chồng and White.

A. colour B. yellow C. sunny

Question 2: Choose the odd one out: (2 points)

9. A. Mother B. school C. father D. sister

10. A. Big B. book C. pen D. ruler

11. A. Bedroom B. kitchen C. bathroom D. garden

12. A. She B. he C. living room D. I

13. A. Sunny B. windy C. rainy D. tortoise


14. A. Am B. weather C. are D. is

15. A. Dog B. bird C. fish D. robot

16. A. North B. South C. Central D. Binh Dinh

(còn nữa)

5. Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học năm ngoái - 2016

PART 1: LISTENING (5 points) (20 minutes)

Question 1: Listen & match (1 point)

Question 2: Listen và number (1 point)

(còn nữa)


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
lasideas.org
56
Lượt tải: 12.903 Lượt xem: 37.305 Dung lượng: 5,1 MB
Liên kết tải về

Link lasideas.org bao gồm thức:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm nhâm thìn được lasideas.org những nhất lasideas.org Xem
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA