Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nayTuổi nào ngồi hát mây bay ngang trờiTay măng trôi bên trên vùng tóc dàiBao nhiêu giấc mơ vừa tuổi nàyTuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mayTuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vaiTuổi nào ghi dấu chân chyên qua trờiXin cho tay em còn muốt dàiXin cho đơn độc vào tuổi nàyTuổi nào lang thang thành phố tóc may càiEm xin tuổi nào, còn tuổi nào đến nhauTrời xanh trong mắt em sâuMây xuống vay xung quanh giọt sầuEm xin tuổi nào, còn tuổi trời hỏng vôBàn tay đậy che lệ nhòa ôi buồnTuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thuTuổi nào mơ kế mây trong sương mùXin chân em qua từng phiến ngàXin mây se thêm màu áo lụaTuổi nào thôi hết từng tháng năm ý muốn chờTuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nayTuổi nào ngồi hát mây bay ngang trờiTay măng trôi trên vùng tóc dàiBao nhiêu cơn mơ vừa tuổi nàyTuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mayTuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vaiTuổi nào ghi dấu chân chlặng qua trờiXin mang lại tay em còn muốt dàiXin mang đến đơn độc vào tuổi nàyTuổi nào lang thang thành phố tóc may càiEm xin tuổi nào, còn tuổi nào mang đến nhauTrời xanh vào mắt em sâuMây xuống vay mượn xung quanh giọt sầuEm xin tuổi nào, còn tuổi trời hỏng vôBàn tay bịt giấu lệ nhòa ôi buồnTuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thuTuổi nào mơ kế mây vào sương mùXin chân em qua từng phiến ngàXin mây se thêm màu áo lụaTuổi nào thôi hết từng tháng năm mong mỏi chờ

Writer(s): SONTRINH CONGLyrics powered by www.musixmatch.com


FAQs for Con Tuoi Nao Cho Em

When was Con Tuoi Nao Cho Em released?

Con Tuoi Nao Cho Em is a vietnamese song released in 2017.

Bạn đang xem: Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai

Con Tuoi Nao Cho Em is a vietnamese tuy nhiên released in 2017.

Which album is the tuy nhiên Con Tuoi Nao Cho Em from?

Con Tuoi Nao Cho Em is a vietnamese song from the album Trinh Cong Son, Vol. 1.

Con Tuoi Nao Cho Em is a vietnamese tuy nhiên from the album Trinh Cong Son, Vol. 1.

Who is the music director of Con Tuoi Nao Cho Em ?

Con Tuoi Nao Cho Em is composed by Trinch Cong Son.

Con Tuoi Nao Cho Em is composed by Trinh Cong Son.

Who is the singer of Con Tuoi Nao Cho Em ?

Con Tuoi Nao Cho Em is sung by Miu Lê.

Con Tuoi Nao Cho Em is sung by Ca sĩ Miu Lê.

What is the duration of Con Tuoi Nao Cho Em ?

The duration of the tuy vậy Con Tuoi Nao Cho Em is 5:16 minutes.

The duration of the tuy vậy Con Tuoi Nao Cho Em is 5:16 minutes.

Xem thêm: Adobe Flash Player Phiên Bản Mới Nhất 2021, Free Download Adobe Flash Player 32

How can I tải về Con Tuoi Nao Cho Em ?

You can tải về Con Tuoi Nao Cho Em on lasideas.org App.