Hướng dẫn Viết đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh giỏi nhất, ngắn gọn, đầy đủ giúp những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn ngắn về môi trường trong đó có sử dụng các

Đoạn văn 1

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals & other living things lớn grow & develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in nature"s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects all living beings. We can save sầu our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly lớn its place only and many other simple ways. It is very important lớn save the environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well.

Tạm dịch

Môi trường là một phần thiết yếu vào cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết mang đến một cuộc sống yên ổn bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên bao bọc giúp bé người, động vật và những sinc vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này ko chỉ phá hủy cuộc sống của bé người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinch vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người bên trên Trái Đất. Chúng ta đề nghị giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường cho sự sinch tồn của nhân loại là điều rất quan tiền trọng. khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.

*

Đoạn văn 2


Society is constantly developing, but it cannot be denied that the development brings us a lot of negative sầu environmental issues. Almost all of us have sầu faced environmental pollution, but that problem sometimes is not serious enough for us to lớn actually pay attention. Climate change & the greenhouse effect are always the keyword in most of the environmental pollution topics, but they are usually too big and vague for everyone lớn underst&. To put it down in a simpler way, environmental pollution is what surrounds us every day. Dust from traffic means, noise, rubbish on the streets, or the bad smell comes from rivers is pollution. There are many forms of pollution such as air pollution, soil, water, light or noise pollution. We live in pollution và get used lớn it so much that we vì chưng not even notice it. This not only affects the Earth in general, it also directly affects our health. Emissions are always one of the leading causes of respiratory illness, & climate change is indirectly causing natural disasters everywhere from all over the world. Developed countries are planning a lot remedies to lớn control the seriousness of environmental pollution, but the most important thing is the awareness of each individual. Every one of us can contribute khổng lồ decrease the cấp độ of pollution in our daily activities. If we all have sầu a sense of protection for our environment, we can still develop without destroying the Earth.

Tạm dịch:

Xã hội không ngừng phân phát triển, nhưng ko thể phủ nhận rằng sự phân phát triển đó kéo theo những vấn đề tiêu cực về môi trường. Hầu như ai trong họ cũng đã từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng điều đó đôi lúc không đủ nghiêm trọng để bọn họ phải quan tâm. Biến đổi khí hậu cùng hiệu ứng bên kính luôn là từ khóa trong số chủ đề về ô nhiễm môi trường, nhưng bọn chúng vượt lớn lớn cùng mơ hồ để tất cả mọi người hiểu. Nói một giải pháp đơn giản hơn, ô nhiễm môi trường là những gì đang bủa vây chúng ta hằng ngày. Khói bụi từ những phương tiện giao thông vận tải, tiếng ồn, rác rến thải bên trên đường phố, những dòng sông bốc hương thơm đó là ô nhiễm. Có rất nhiều dạng ô nhiễm như ô nhiễm môi trường không gian, đất, nước, ô nhiễm ánh nắng hoặc tiếng ồn. Chúng ta sống vào sự ô nhiễm với quen thuộc với nó đến mức bọn họ không thể nhận ra nó. Việc này không chỉ tạo ra ảnh hưởng bình thường đến Trái đất, nhưng mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. Khí thải luôn luôn là một vào những nguim nhân sản phẩm đầu tạo ra các bệnh về đường hô hấp, cùng việc biến đổi khí hậu đang con gián tiếp gây nên những thảm họa vạn vật thiên nhiên ở khắp mọi nơi. Các nước phạt triển đang triển khai rất nhiều kế hoạch để kiểm soát mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, nhưng điều quan lại trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá thể. Mỗi người vào chúng ta đều tất cả thể góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm bằng thiết yếu những hoạt động hằng ngày. Nếu chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường sống của mình thì bọn họ vẫn bao gồm để phạt triển mà ko tàn phá Trái đất này.

Đoạn văn 3

Nowadays, people have to face a lot of serious diseases, và pollution is one of the causes. The most serious problem is the air unique. We build too many factories và release too much exhaust fumes inlớn the atmosphere, & it makes the air become worse & worse. We inhale all of the harmful chemicals directly, and I vị not know why people are not taking it seriously. A very easy thing that most of us can vày to lớn help improve sầu the chất lượng of air is switching lớn public transportations. 10 people may need 10 different motorbikes, but we can reduce the exhaust fumes from those motorbikes by using the bus or subway. We also depend too much on air conditioners which also create negative sầu effects khổng lồ the air, & it is better if we can use fans instead on the not too hot days. The air is very important lớn us, & we need to keep it clean in order lớn have a healthy life.

Tạm dịch

Ngày ni, nhỏ người phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, và ô nhiễm là một vào những nguyên ổn nhân. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chất lượng bầu không khí. Chúng ta xây dựng vượt nhiều xí nghiệp cùng thải ra vượt nhiều sương thải vào khí quyển, với nó khiến cho bầu bầu không khí càng ngày tồi tệ hơn. Chúng ta hít trực tiếp tất cả những hóa chất độc hại với tôi không biết tại sao mọi người không thấy đây là một vấn đề trang nghiêm. Một điều rất dễ dàng nhưng mà hầu hết họ tất cả thể có tác dụng để góp cải thiện chất lượng bầu không khí là chuyển thanh lịch cần sử dụng giao thông công cộng. 10 người gồm thể cần 10 xe thứ khác nhau, nhưng họ gồm thể giảm sương thải từ những chiếc xe pháo máy đó bằng biện pháp sử dụng xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Chúng ta cũng phụ thuộc vượt nhiều vào vật dụng điều hòa, thứ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, với sẽ tốt hơn nếu họ có thể sử dụng quạt cụ vì chưng sản phẩm điều hòa những ngày không thật nóng. Không khí rất quan lại trọng đối với chúng ta, và bọn họ cần giữ nó sạch sẽ để bao gồm một cuộc sống khỏe mạnh.

Đoạn văn 4

Forests not only provide oxyren, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave sầu warriors to stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms & floods, and prevent landslides. roông chồng. However, in recent years, due to forest burning & indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms & floods have thus happened unexpectedly & become more difficult khổng lồ prevent. In order to reduce the damage caused by natural calamities và protect the living environment, many programs of afforestation and greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to restore damaged forests, protect the environment and prsự kiện natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful action that needs to lớn be replicated to protect the environment.

Tạm dịch

Rừng ko chỉ cung cấp oxy, giúp nhỏ người duy trì sự sống nhưng những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binch quả cảm ngăn lại loại chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa tình trạng sạt lở đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, vì nhỏ người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bến bãi đã khiến mang lại những quần thể rừng bị hủy hoại nghiêm trọng, tình trạng bão lũ vì vậy cũng diễn ra bất ngờ, khó khăn phòng rời hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường sống, đã gồm rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được nhà nước tổ chức đã diễn ra. Những khu rừng mới trồng ko chỉ là giải pháp phục hồi những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai hơn nữa tạo công ăn việc tạo nên rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành động hữu dụng, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường.

Đoạn văn 5

Vietphái nam is one of many countries that have lớn face the consequences of environmental pollution, and this can be considered as the responsibility of everybody. The development of societies has direct impacts on the environment such as emissions from factories, waste being dumped in rivers và seas, illegal logging, etc. The truyền thông has been propagating a lot about protecting the environment, và the awareness of each person is very important in maintaining a healthy habitat. We can start from simple things lượt thích putting waste in the right place, not smoking in public area or do not destroy trees. Garbage is always a big problem for any đô thị, & we can make it easier to lớn handle garbage if we follow the rules of waste sorting and dumping sites. Exhaust emissions from motor vehicles are one of the leading causes of air pollution, so we should choose khổng lồ use bio-fuel, turn off the engine when we stop at the red light and often use public transport instead of a motorcycle. We can also contribute to lớn protect the environment by using source of energy in a proper way, turning off electrical appliances such as TVs, bulbs, fans, etc immediately after using và locking the faucet when it is not necessary. We are living with environmental pollution, and everyone has been exposed to lớn negative sầu effects at least once in their life. If we are more aware of protecting the environment, our lives và those around us will become much easier.

Xem thêm: Cách Xem Nhật Ký Zalo Của Người Khác Trên Máy Tính, Như Thế Nào

Tạm dịch

Việt Nam là một trong những nước đang phải đối mặt với những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, cùng đây không phải là trách nát nhiệm của riêng biệt ai. Xã hội phân phát triển kéo theo những tác động trực tiếp lên môi trường như khí thải từ các xí nghiệp, các chất thải ra những dòng sông với biển, nạn khai thác rừng phạm pháp...v…v. Truyền thông đã và đang tuyên truyền rất nhiều về việc bảo vệ môi trường, với ý thức của mỗi người rất quan tiền trọng vào việc giữ gìn một môi trường sống lành mạnh. Chúng ta bao gồm thể bắt đầu từ những việc đơn giản như bỏ rác rưởi đúng nơi quy định, không hút ít thuốc ở nơi công cộng hoặc không phá hoại cây cối. Rác thải luôn là vấn đề lớn đối với bất kì thành phố làm sao, cùng bọn họ hoàn toàn gồm thể khiến việc xử lý rác rến trở đề xuất dễ dàng hơn nếu bọn họ tuân thủ quy định về phân loại rác cùng địa điểm vứt rác rến. Khí thải từ động cơ xe pháo cũng là một vào những nguyên nhân sản phẩm đầu gây ô nhiễm không gian, vậy nên bọn họ bắt buộc chọn sử dụng xăng sinch học, tắt thứ động cơ Lúc dừng đèn đỏ và thường xuim sử dụng phương tiện công cộng cầm cố cho xe gắn vật dụng. Chúng ta còn tồn tại thể góp phần bảo vệ môi trường bằng giải pháp sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý, tắt các thiết bị điện như TV, láng đèn, quạt…v…v tức thì sau khoản thời gian sử dụng và khóa vòi nước khi không cần thiết. Chúng ta đang sống cùng với việc ô nhiễm môi trường, và hẳn ai cũng từng một lần chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Nếu bọn họ có ý thức hơn vào việc bảo vệ môi trường sống, cuộc sống của họ cùng những người bao phủ sẽ trở đề xuất dễ dàng hơn rất nhiều.